آقای دکتر مهدی کشمیری

Dr. Mehdi Keshmiri

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176198)

45
5
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی