ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مصطفی کریمیان اقبال

Mostafa Karimian Eghbal

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176197)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مصطفی کریمیان اقبال در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه تربیت مدرس
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری

مقالات مصطفی کریمیان اقبال در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات معدنی شدن نیتروژن و فعالیت آنزیم های ال-گلوتامیناز و اوره آز در یک ردیف ارضیهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند توسعه شوری- قلیائیت و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس آباد استان قمهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خاکهای گچی منطقه رفسنجان و بررسی تناسب و محدودیتهای آنها برای پروژه های حفاظت آب و خاکاولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی1379
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات مخروط افکنه های مناطق خشک استان کرمان به منظور شناخت پتانسیلهای موجود برای مهار سیلابها و تغذیه مصنوعیاولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی1379
5دریافت فایل PDF مقالهپارک های علم و فناوری و نقش آنها در فعالیتهای تحقیق و توسعهچهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن1382
6دریافت فایل PDF مقالهتغییرات ذخیره کربن آلی و نیتروژن خاکهای مرتعی در اقلیمهای متفاوت تحت تاثیر چرای دام در زاگرس مرکزیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر کاربری اراضی منطقه شمس آباد استان قم و تأثیر آن بر شوری خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهاثر چرای دام بر کیفیت بیوشیمیایی خاکهای مرتعی در اقلیمهای متفاوت زاگرس مرکزیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالههفت نظریه برای تبیین توسعه فناوری در اقتصاد مبتنی بر دانائیهمایش توسعه مبتنی بر دانایی1381
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روش های حمایت مالی از کارآفرینان و موسسات نوپا (SMEs)اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر1383
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سازند بر پدیده زمین لغزش در حوزه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاریچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کوتاه مدت و طولانی مدت کشت نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک ها در استان خوزستاناولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهروش های نوین مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در راستای نیل به توسعه پایداراولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاریخی رودخانه هیرمند و نقش آن در حیات سیستاناولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
15دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی رسی خاکهای واقع بر یک ردیف پستی و بلندی درمنطقه جیرفتاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خاکهای مخروط افکنه دهنه گمرکان و بررسی تناسب آنها برای اجرای پروژه بخش سیلاباولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی شواهد میکرومورفولوژی خاکهای قدیمی منطقه جیرفتدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
18دریافت فایل PDF مقالهنحوه تشکیل و رده بندی خاکهای واقع برسطوح مختلف ژئومورفولوژی پلایای سیرجاندومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و کانی شناسی رسی خاکهای واقع بر اشکال اراضی مختلف در کفه نمک خیراباددومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
20دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی رسی خاکهای منطقه سرچشمه در قالب یک ردیف پستی و بلندیدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و رده بندی خاکهای منطقه سرچشمهدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری Sporosarcina pasteurii در ایجاد سله سطحی و تثبیت شنهای روانپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری های Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبیت شن های روان از طریق اندازه گیری هدایت هیدرولیکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی و رده بندی خاک های واقع بر روی لند فرم های مختلف در برش طولی بردسیر-شهر بابک، استان کرماندهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
25دریافت فایل PDF مقالهبهبود استقرار پوشش گیاهی دراراضی شیبدارازطریق استحصال آب باران و آبیاری تحت فشارسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کانی های رسی بر ناپایداری سازندهای مارنی درگیر لغزش منطقه دشتک (استان چهارمحال و بختیاری)پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی شوری خاک در بخشی از اراضی غرب دریاچه ارومیه با روش انتروپی حداکثر اریباولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت اطلاعات خاک در ایران و چند کشور و نقش آن در توسعه کشاورزی پایداریازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
29دریافت فایل PDF مقالهروش آنتروپی حداکثر اریب در برآورد متغیرهای پیوسته خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
30دریافت فایل PDF مقالهداده کاوی نمونه های مانیتور شده هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک برای پهنه بندی دشت قم با دو روش خوشه بندی فازییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
31دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی و پهنه بندی شوری - قلیائیت در اراضی کشاورزی دشت قم با استفاده از منطق فازییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در خاک های لسی منطقه پاسنگ استان گلستانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پلایای دریاچه ارومیه و تهیه نقشه ژیومورفولوژی آنپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهتوزیع شکل های اکسیدهای آهن در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه مرندسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
35دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تهیه نقشه شوری خاک در جنوب استان ایلام با استفاده از روش های زمین آماریشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله : کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- برآورد خسارت اقتصادی کاهش کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربریشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398

مقالات مصطفی کریمیان اقبال در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 100 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مصطفی کریمیان اقبال

تماس با مصطفی کریمیان اقبال


به اشتراک گذاری صفحه مصطفی کریمیان اقبال

پشتیبانی