مدلسازی احتمال وقوع و بررسی اثر مکانی عوامل موثر بر فرسایش گالی با استفاده از رگرسیون درختی تقویت شده

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 330

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCJS-18-3_011

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: فرسایش گالی یکی از انواع فرسایش آبی محسوب میشود که در طی پیشرفت این نوع فرسایش، زمینهای کشاورزی به شکل غیرقابل استفاده درمیآیند. با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و محیطی، عوامل متنوعی در ایجاد و گسترش فرسایش گالی تاثیر دارند. در تحقیق حاضر با توجه به گسترش شدید فرسایش گالی در منطقهی جعفرآباد مغان و آسیب رساندن به زمینهای کشاورزی و مرتعی مرغوب، به مدلسازی احتمال وقوع و بررسی عوامل تاثیرگذار در رخداد فرسایش گالی در منطقه پرداخته شده است. مواد و روشها: در این مطالعه که در منطقه جعفرآباد مغان (قره دره) انجام پذیرفت، تاثیر فاکتورهای شیب، جهت شیب، انحنای شیب، ارتفاع، درصد رس خاک افق A ،درصد رس افق B ،درصد شن افق A ،درصد شن افق B ،میزان ماده آلی خاک سطحی، فاصله از جادهها و فاصله از رودخانه ها با استفاده از مدل رگرسیون درختی تقویت شده مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نقشه پیشبینی فرسایش گالی منطقه نیز تهیه گردید. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که فاکتورهای فاصله از رودخانه، درصد شن افق A ،درصد رس افق A و همچنین میزان ماده آلی خاک سطحی بهترتیب با درصد تاثیر ۱۶.۳ ،۱۳.۱ ،۱۱.۴ و ۱۰.۴ ،بیشترین مشارکت را در احتمال رخداد فرسایش گالی داشتند. و همچنین کمترین تاثیر مربوط به جهت شیب و ارتفاع به ترتیب با۵.۴ و ۵.۵ درصد مشارکت بوده که میتواند بهدلیل نبود تغییرات ارتفاعی چشمگیر در منطقه باشد. براساس نقشه پیشبینی مشخص گردید که ۱۰.۶۳ درصد از مساحت منطقهی مورد مطالعه در طبقه حساسیت بسیار زیاد قرار گرفته است. مقدار AUC برای مدل رگرسیون درختی تقویت شده در این تحقیق۰.۸۱ محاسبه گردید که نشان دهنده تخمین خوب مدل در پیشبینی مناطق حساس به فرسایش گالی استنتیجه گیری: نتایج بهدست آمده از این تحقیق، نشان از تاثیر باالی ویژگی های سطحی زمین در شروع فرسایش گالی را دارد. با توجه به اینکه بیشترین تاثیر در احتمال رخداد فرسایش گالی مربوط به فاصله از رودخانه و ویژگی های خاک سطحی میباشد، میتوان با مدیریت آبراهه ها و گالی های رخ داده و همچنین افزایش دانش کشاورزان منطقه در مورد اهمیت مدیریت خاک و کشاورزی پایدار، میزان حساسیت زمینهای منطقه به فرسایش گالی را کاهش داد. نتایج بهدست آمده نشان از مناسب بودن مدل رگرسیون درختی تقویت شده برای انجام تحقیق های مشابه میباشد.

نویسندگان

حسین طالبی خیاوی

گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین شفیع زاده مقدم

گروه مهندسی منابع آب ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مصطفی کریمیان اقبال

گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Agnesi, V., Angileri, S., Cappadonia, Ch., Conoscenti, Ch. And Rotigliano, ...
 • Ahmadi, H. ۱۹۹۹. Apllied Geomorphology, ۱, University of Tehran. Tehran ...
 • Basga, S. D., Tsozue, D., Temga, J. P., Balna, J. ...
 • Boix-Fayos, C., Calvo-Cases, A., Imeson, A. . and Soriano-Soto, M. ...
 • Bouyoucos, G.J. ۱۹۶۲. Hydrometer method improved for making particle size ...
 • Bouyoucos, G.J. ۱۹۶۲. Hydrometer method improved for making particle size ...
 • Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R. and Stone, C. ۱۹۸۴. ...
 • Choi, Y., Park, H. and Sunwoo, C., ۲۰۰۸. Flood and ...
 • Conforti, M., Aucelli, P. P. C., Robustelli, G. and Scarciglia, ...
 • Conoscenti, C., Angileri, S., Cappadonia, C., Rotigliano, E., Agnesi, V. ...
 • Douglas, I. and Pietroniro, A. ۲۰۰۳. Predicting road erosion rates ...
 • Dube, F., Nhapi, I., Murwira, A., Gumindoga, W., Goldin, J. ...
 • Esmaeili, R. and Shokati, R. ۲۰۱۵. Gully erosion susceptibility assessment ...
 • Fernandez-Illescas, C.P., Porporato, A., Laio, F. and Rodriguez-Iturbe, I., ۲۰۰۱. ...
 • Gayen, A., Pourghasemi, H. R., Saha, S., Keesstra, S. and ...
 • Ghahroodi, M. ۲۰۰۳. Danger zoning model due to the expansion ...
 • Ghodousi, J. and Davari, M. ۲۰۰۵. The effect of soil ...
 • Gholchin, A. ۲۰۱۶. Soil Organic Matter. Jahad Daneshghahi, Zanjan ...
 • Gyssels, G., Poesen, J., Nachtergaele, J. and Govers, G., ۲۰۰۲. ...
 • Igwe, C. A., Zarei, M., and Stahr, K. (۲۰۱۳). Stability ...
 • Jafari Garzin, B. and Kavian, A. ۲۰۰۹. Estimation of Gully ...
 • Kay, BD. and Angers, DA. ۱۹۹۹. Soil Structure. In ME ...
 • Maghsoudi, M., Shadfar, S. and Abbasi. M. ۲۰۱۲. Susceptibility mapping ...
 • Moore, I.D., Grayson, R.B. and Ladson, A.R., ۱۹۹۱. Digital terrain ...
 • Morgan, Soil Erosion and Conservation, Alizadeh, Amin ...
 • Nguyen, N. M., Dultz, S., Kasbohm, J. and Le, D. ...
 • Parkner, T., Page, M., Marden, M. and Marutani, T. ۲۰۰۷. ...
 • Poesen, J., Nachtergaele, J., Verstraeten, G. and Valentin C., ۲۰۰۳. ...
 • Poesen, J., Vandaele, K. and Wesemael, B., ۱۹۹۸. Gully erosion: ...
 • Pulice, I., Scarciglia, F., Leonardi, L., Robustelli, G., Conforti, M., ...
 • Rahmati, O., Tahmasebipour, N., Haghizadeh, A., Pourghasemi, H. R. and ...
 • Refahi, H. ۲۰۰۶. Water Erosion and coservation. ۲۲۹۸. University of ...
 • Sayadi, M. ۲۰۰۶. Investigation the Effect of some factors Affecting ...
 • VALENTIN C., Poesen J. and Li, Y. ۲۰۰۵. Gully erosion: ...
 • VALENTIN, C., Poesen, J. and Li, Y., ۲۰۰۵. Gully erosion: ...
 • Vandekerckhove, L., Poesen, J. and Govers, G., ۲۰۰۳. Medium-term gully ...
 • Walkley, A. and Black, l. A. ۱۹۳۴. An examination of ...
 • نمایش کامل مراجع