آقای دکتر علی اصغر جعفرزاده

Dr. AliAsghar Jafarzadeh

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400313)

55
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی