ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمود شهابی

Mahmood Shahabi

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176782)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمود شهابی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمود شهابی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات 24ساله شاخص(NDVI) به عنوان نشانگر اثرات زیست محیطی حوضه جنوبی دریاچه ارومیهسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی و زمانی شوری آب زیرزمینی و ارتباط آن با تغییرات تراز (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفاوت های عوامل ایجاد کننده سرطان گیاهان زراعی و باغیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهتشابه تفکیک ژنوتیپی و فنوتیپی استرینهای آگروباکتریومهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهنقش ارتباطات و رسانه ها در هویت سازی موثر مخاطبان در جامعهچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات عمودی ماده آلی با استفاده از زمین آمار در نمینچهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شوری خاک با استفاده از شاخص شوری خاک و پوشش گیاهی استخراج شده از تصاویر ماهواره Landsat8اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات عمودی ماده آلی با استفاده از زمین آمار در منطقه نمیناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
9دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه میانگین وزنی قطر ذرات خاک با استفاده از خصوصیات خاک و زمین آمار در کاربری زراعیاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های سنجش از دور در کاربری های مختلفاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ماده آلی در کاربری های مختلف از روش های زمین آماریاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات عمودی ماده آلی با استفاده از زمین آمار در منطقه نمینپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهآنالیز زمین آماری چندمتغیره توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و بررسی منبع تغییرات در اراضی دشت تبریزپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهنقش داده های سنجنده TM در افزایش صحت نقشه های شوری خاکچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین رطوبت بحرانی خاک در دشت اردبیل با استفاده از توابع انتقالی نروفازی، ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
16دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه ها با استفاده از مدل های رگرسیونی و سیستم استنتاج نروفازیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
17دریافت فایل PDF مقالهبرآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از مدل های رگرسیونی و نروفازیاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
18دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مقاومت فروروی خاک با استفاده از روش های نروفازی، ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه قابلیت هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع و نسبت های مختلف خاک به آبسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه درصد سدیم تبادلیو نسبت جذب سدیم در خاک هایشور دشت زرناس اردبیلسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397

مقالات محمود شهابی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهخاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون های ماهوار های فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانیفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهالگوهای استفاده از فرهنگ سراها در میان جوانان شهر تهران معانی، انگیزه ها و کارکردهافصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1393
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی گفتمانی فرایندهای ارتباطی و بیانیه های تبلیغاتی دربمب گذاری های سیستان وبلوچستانفصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات1391
4دریافت فایل PDF مقالهاهداف و انگیزه های عضویت کاربران درشبکه های اجتماعی مجازی مطالعه ای درباره جوانان شهرتهرانفصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی تاثیر بازدارنده های دینی و غیردینی بر وقوعجرایم اقتصادی:مقایسه زندانیان زندان اوین و همتایان غیر مجرم آنانفصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی1394
6دریافت فایل PDF مقالهجوانان و فرهنگ اتومبیل تحلیل معانی، انگیزه ها و کارکردهای استفاده از اتومبیل شخصی در بین جوانان شهر تهرانفصلنامه علوم اجتماعی1391
7دریافت فایل PDF مقالهتجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهرانفصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1396
8دریافت فایل PDF مقالهمرزهای اجتماعی- فرهنگی در شهر تهران: بررسی شرایط، شیوه مدیریت و پیامدهافصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1397
9دریافت فایل PDF مقالهواکاوی معنایی واکنش شهروندان نسبت به اطلاعات زیست محیطی رسانه ملی (با تاکید بر اطلاع رسانی مسائل آب بازیافتی)فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 68 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمود شهابی

تماس با محمود شهابی


به اشتراک گذاری صفحه محمود شهابی

پشتیبانی