آقای دکتر فریدون سرمدیان

Dr. Fereydoon Sarmadian

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (440224)

84
66
2
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی