ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر ابراهیم پذیرا

Dr. Ebrahim Pazira

استاد پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310491)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی ابراهیم پذیرا در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی ابراهیم پذیرا در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات ابراهیم پذیرا در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان فرسایش آبی و تولید رسوب در حوضه آبخیز علی آباد چادگان از زیر حوضه های سد زاینده رود با بهره گیری از تکنیک G.I.Sاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی انواع مدل‌های آبشویی در اراضی جنوب شرق استان خوزستاناولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای یک نمونه از خاک های منطقه ائل گلی تبریزسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک، کاستیاکف، SCS ، فیلیپ و هولتان با استفاده از دادههای تجربی حاصل از اندازه گیری نفوذ به روش استوانههای مضاعف در دشت ساوهنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای ماندگار و غیر ماندگار در زهکشی در اراضی شالیزاری استان مازندراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase بر جوانه زنی ورشد دو رقم کلزا در شرایط شوردهمین کنگره علوم خاک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفادة مجدد از آبهای اختلاط یافتة حاصل از آبشویی و زهکشی خاک های شور و سدیمی در امور زراعی و باغی در منطقة جنوب غربی استان خوزستاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین توابع انتقالی در خاک های رسیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فازی کریجینگ برای تهیه نقشه فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمکچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
11دریافت فایل PDF مقالهانتخاب دبی مناسب در سیستم آبیاری قطرهای به منظور کاهش تلفات آب و افزایش بهره برداری از سیستماولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
12دریافت فایل PDF مقالهاثر خشکسالی بر روی آلودگی ایستگاه لنج رودخانه زینده رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس محرک رشد گیاه بر پالایش سرب از خاک توسط گیاهان کلزا و جوچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
14دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی محل دفن پس مانده های صنعتی شهرستان ساوه با استفاده از نرم افزار GISاولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی شوری و سدیمی شدن خاک براثر پخش سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
16دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل ALES در تعیین الگوی کشت مطالعه موردی: میان آب شوشتراولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
17دریافت فایل PDF مقالهانتقال پذیری کاتیونهای تک و دو ظرفیتی در اثر اعمال برخی روشهای اصلاح خاکاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
18دریافت فایل PDF مقالهتغییرات نفوذ پذیری براثر شرایط متغیر شوری و شوری - قلیائیت خاکاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توابع انتقالی نقطه ای و پارامتریک در خاکهای رسیاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
20دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل تجربی برای براورد غلظت واقعی زه آبهای خروجی از سامانه های زهکشی زیرزمینی در مزارع تحت آبیاریاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
21دریافت فایل PDF مقالهتوانایی سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری مکانی SDSS) در مکانیابی محل دفن پسماندههای صنعتی شهرستان ساوهدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
22دریافت فایل PDF مقالهنمون های زهکشیدومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1380
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاصله زهکش های زیرزمینی، بر مبنای ترکیب چند کشتیسومین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1383
24دریافت فایل PDF مقالهشوری زدایی تدریجی خاک بوسیله نفوذ عمقی آب آبیاریچهارمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1385
25دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آبیاری و زهکشی در شالیزارها با توجه به ویژگی های بیولوژیکی برنج Oryza sativaپنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1387
26دریافت فایل PDF مقالهزهکشی سطحی در اراضی شالیزاریپنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1387
27دریافت فایل PDF مقالهزهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاریپنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست1387
28دریافت فایل PDF مقالهامکان حذف آرسنیک از فاضلاب صنعتی با استفاده از گیاهان آبزی شمال خوزستانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان بیش اندوزی اسفناج و پیازچه به منظور استخراج گیاهی کادمیم از خاکهای آلودهدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
30دریافت فایل PDF مقالهاثر شیب و بارندگی حوضه زایندهرود بر آلودگی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر مختلف کربنات سدیم بر رفتار تورمی و انقباضی خاک رسیاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربری اراضی و تراکم آبراهه در افزایش فرسایش در دو مقطع زمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیند آبشویی در خاک های شور و قلیا و تاثیرات آن در کشاورزییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
34دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آب آبیاری در اراضی شالیزاریاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
35دریافت فایل PDF مقالهتلفیق منطق فازی و روشهای زمین آماری در پهنهبندی عناصر مس و کبالت در تالاب انزلیاولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی 1392
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد گوگرد در افزایش راندمان گیاه پالائی اسفناج ( Spinacea oleracea) در خاک های آهکی آلوده به کادمیماولین همایش تخصصی زیست پالایی1392
37دریافت فایل PDF مقالهبرآورد غلظت زهاب‌های خروجی از سامانه‌های زهکشی زیرزمینی در اراضی شوراولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان برآورد سدیم تبادلی تعادلی با استفاده از مدل های تجربی شوری-سدیم زداییپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موردی اثر تبدیل کویر سیاه کوه به اراضی پسته زار بر فرسایش پذیری بادی خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت منابع خاک نسبت به فرسایش ناشی از سوء مدیریت در بخشی از نواحی زراعی - زیستگاهی زیر حوزه رودخانه شور طبق روش گلاسودیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
42دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و مطالعه چهار مدل نفوذ آب به خاک در استان مرکزییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری بر نسبت عناصر در مراحل رویشی رشد گندمیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
44دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی اثرات متقابل شوری - نیترات آمونیم بر اساس مدل های خطی و غیرخطی رشدیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های فیزیولوژیکی کلزا در شرایط شوردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضرایب مدل های نفوذ اب به خاک در برخی خاک های منطقه ی شیرین رود استان فارسهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
47دریافت فایل PDF مقالهمدیریت فرسایش با استفاده از تراکم زهکشی مطالعه موردی: حوزه های آبخیز استان اردبیلکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کاربری اراضی در تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و نرم افزار GISکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
49دریافت فایل PDF مقالهGreen pepper production functions under single water, salinity and nitrogen stressesکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانایی مدل ORYZA2000 در شبیه سازی عملکرد دانه ارقام برنج در گیلاناولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
51دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد دانه برنج در خاک های مختلف شالیزاری با استفاده از مدل ORYZA2000اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کاهش نیتروژن و فسفر از زهاب های کشاورزی با استفاده از سامانه نیزار مصنوعی و زهکشهای روبازهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
53دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روشهای کریجینگ و وزن دهی عکس فاصله برای تحلیل تغییرات مکانی نفوذ آب به خاکدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
54دریافت فایل PDF مقالهبرآورد حد نهایی شوری خاک با استفاده از مدل های تجربی آبشویی در سری خاکهای موران جلگه وسیع خوزستانششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
55دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه تناوب زراعی به منظور اصلاح و بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های شور و سدیمیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
56دریافت فایل PDF مقالهمروری بر پهنه بندی و روشهای ارزیابی زمین لغزش درایراندومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
57دریافت فایل PDF مقالهرابطه بعد مدلهای فیزیکی با شاخص های تجربی پایداری خاکدانه هاپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
58دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بعد فرکتالی مدل جرم اندازه تیلر و ویتکرفت با استفاده از شاخص های تجربیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در بیان کمی ساختمان خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
60دریافت فایل PDF مقالهتعیین پایداری ساختمان خاک با کمک بعد فرکتالیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
61دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو مدل فرکتالی تعداد اندازه و جرم اندازه در سنجش پایداری خاکدانه هاپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
62دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارآمدترین مدل های فرکتالی توزیع اندازه خاکدانه ها در کمی سازی ساختمان خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
63دریافت فایل PDF مقالهتعیین پایداری ساختمان خاک با مقایسه بعدهای فرکتالی مدل جرم اندازه توزیع اندازه خاکدانه هاپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
64دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق تابع تولید شوری عملکرد گیاه فلفلپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
65دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نمایه فرسایندگی باران برای یازده منطقه در استان آذربایجان شرقیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
66دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر تولید محصول فلفل سبز قلمیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
67دریافت فایل PDF مقالهاشتقاق تابع تولید نیتروژن- عملکرد برای گیاه فلفلپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
68دریافت فایل PDF مقالهمدلی کاربردی برای شوریزدایی خاک های شور و سدیمی بر اساس حجم تخلخل منفذیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
69دریافت فایل PDF مقالهالگوی پخش رطوبت در خاک رسی سیلتی تحت آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه ایسومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
70دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر کاهش غلظت فلز سنگین سرب از پساب صنعتی با استفاده از شلتوک برنجهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
71دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر کاهش غلظت فلز سنگین کادمیوم از پساب صنعتی با استفاده از شلتوک برنجهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
72دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات GIS جغرافیایی ( مطالعه موردی: حوضه آب خیز قره سو )هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت1396
73دریافت فایل PDF مقالهتعیین تغییرات کاربری اراضی در مقاطع زمانی مختلف و اثرات آن در فرسایش خاک ( مطالعه موردی: حوزه ی آبخیز قره سو، اردبیل )هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت1396
74دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of erosion and sediment uncertainty estimation using semi-quantitative models (A Case Study in watershed of second urban phase, Mashhad, Khorasan Province)کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
75دریافت فایل PDF مقالهPossibility of using land components for estimation of soil erosion (A case study, a watershed of second urban phase in Mashhad, Khorasan province, Iran)کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین1397
76دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی از پتانسیلهای اقلیمی در استان های خراسان جنوبی و گلستان بر کشت زعفرانپنجمین همایش ملی زعفران1397
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل موثر در پدیده زمین لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطاله موردی: حوزه آبخیز رودبار الموتنهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط توپوگرافی، کاربری اراضی و برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی و تلفات خاکسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توپوگرافی و مدیریت خاک بر کربن آلی و تلفات خاکسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
80دریافت فایل PDF مقالهبرآوردگر فورنیه برای الگوی بارشی استان آذربایجان شرقیسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
81دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سازندهای زمین شناسی و توپوگرافی بر تکامل و تنوع خاك های دشت ارومیهپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
82دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آبیاری گندم جهت حفظ تعادل آب و نمک خاک در شرایط وجود آب زیرزمینی کم عمقهفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400

مقالات ابراهیم پذیرا در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر گوگرد بر فرایند گیاه پالایی اسفناج از خاکهای آهکی آلوده به کادمیممجله آب و فاضلاب1391
2دریافت فایل PDF مقالهChanging Furrow Irrigation to Increase Efficiency and Feasibility Study of Reusing Surface Runoffژورنال مهندسی عمران1396
3دریافت فایل PDF مقالهایزوترم جذب فلز سنگین سرب از محیط آبی توسط جاذب های زیستیمجله پژوهش آب ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی آبیاری به منظور ارتقاء بهره وری مصرف آب در زراعت گندم با استفاده از مدل AquaCropفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
5دریافت فایل PDF مقالهInvestigating the Ability of Fractal Models to Estimate Retention Curve to Improve Water and Soil Resources Managementمجله بهره وری مصرف آب1399
6دریافت فایل PDF مقالهاثر مواد آلی خاک، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم بر مقاومت کششی خاک دانه هافصلنامه علوم آب و خاک1381
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تراوائی لوله های سفالی متخلخل تحت تاثیر کیفیت آب و بافت خاک در آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه اینشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه ای تحت روش و سطوح مختلف آبیارینشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
9دریافت فایل PDF مقالهاثر مواد آلی خاک، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم بر مقاومت کششی خاک دانه هادوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1381
10دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری خاک و آب بر رشد و عملکرد چند ژنوتیپ گندم نانفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی وقوع خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در محیط GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الموت رود) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1398
12دریافت فایل PDF مقالهپایش تغییرات سی ساله پوشش اراضی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قره سو، اردبیل)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
13دریافت فایل PDF مقالهرابطه سازندهای زمین شناسی و شکل اراضی با تشکیل و تحول خاک (مطالعه موردی بخش جنوبی دشت ارومیه)فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1398
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی مدل های فرکتالی در برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک و رابطه بین بعد فرکتالی منحنی رطوبتی با این پارامترهافصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1397
15دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل های فرکتالی برای کمی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیکفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات شوری بخشی از اراضی ترکمن صحرا با بهره گیری از روش های میان یابیفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جاذب های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تاخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائمفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1395
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب راندمان آبشویی برای شوری زدایی خاکهای شور و سدیمی منطقه ویس – استان خوزستانفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1395
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری خاکدانه ها با استفاده از مدل های فرکتالی و روش های کلاسیکفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1394
20دریافت فایل PDF مقالهامکان بهسازی خاک های شور و سدیمی با استفاده از بهسازهای شیمیاییفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1391
21دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی آب آبشویی مورد نیاز برای بهسازی خاک های شورفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1391
22دریافت فایل PDF مقالهمدلی کاربردی برای بهسازی خاک های شور و سدیمیفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1392
23دریافت فایل PDF مقالهروشی نوین برای مکانیابی محل دفن زباله های جامد شهری بر پایه نقشه های طبقه بندی اراضی وGISفصلنامه علوم محیطی1392

طرح های پژوهشی ابراهیم پذیرا

ردیفدریافتعنوان طرحکارفرماسال
1دریافت فایل PDF طرحمواد شیمیایی اصلاح کننده خاک های شورقلیا (عمدتا سدیمی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات اجرای یکدوره تناوب اصلاحی در چگونگی تغییرات کیفی خاک و عملکرد محصول آبشویی - زراعت برنج - زراعت شبدر: استان خوزستان سالهای ‮‭1351-1352‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1356
3دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی پایداری خاکدانه ها و بررسی اثر ویژگیهای خاک بر آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
4دریافت فایل PDF طرحگزارش ملی تحقیقات بخش آب سال ‮‭1372‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
5دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی طرح ساخت و بررسی عملکرد فنی صافیهای زهکشی مصنوعی نبافته در مدلهای آزمایشگاهیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
6دریافت فایل PDF طرحراهنمای عملی بتون ریزی درمزرعهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1354
7دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی بررسی عملکرد فنی لوله های زهکش زمین بافته در مقایسه با لوله های زهکش رایج بخش اول - تست آزمایشگاهیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
8دریافت فایل PDF طرحاثر شوری آب آبیاری بر روی خواص کیفی خاک و رشد رویشی درخت انار با روش آبیاری قطره ای در استان یزدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1371
9دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی طرح پژوهشی ارزیابی رسوبگذاری در شبکه آبیاری سد سپیدرودسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1374
10دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهش نهایی بررسی تاثیر مصرف کودهای شیمیایی بر مشخصات فیزیکو- مکانیکی خاکهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1374
11دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهش نهایی تاثیر کیفیت آب آبیاری در روش آبیاری بارانی برروی عملکرد پنبه در مقایسه با آبیاری نشتیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1373
12دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه چهار روش آزمایشگاهی و صحرایی تعیین هدایت هیدرولیکی خاکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1374
13دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی ارزیابی روشهای مختلف طراحی کانالهای روباز (شبکه آبیاری دز)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1373
14دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی ارایه و کاربرد مدلها و روابط نظری آبشویی املاح وتوازن نمک، در ارتباط با اصلاح وبهسازی خاککهای شور وسدیمیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1373
15دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات توام آب و کود روی زراعت چغندرقند در منطقه صحنه و چمچال استان باختران سالهای ‮‭1355‬ ‮‭1353‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1365
16دریافت فایل PDF طرحنتایج بررسیهای تغذیه گیاهی و زمان مصرف کود فسفر، در زراعت چغندرقند در استان باختران: سالهای ‮‭1354‬ لغایت ‮‭1362‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1365
17دریافت فایل PDF طرحبررسی امکانات کاربرد پس آب فاضلابها در بخش کشاورزی با تاکیداتی بر سالم سازی محیطسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1363
18دریافت فایل PDF طرحگزارش شرکت در هشتمین کنفرانس بین المللی کودهای شیمیایی لندنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1363
19دریافت فایل PDF طرحموارد کاربرد انیدرید سولفورو( دی اکسید گوگرد) در کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
20دریافت فایل PDF طرحمکانیسم دستگاه گوگردسوز‭(So2-Permeater) ‬ومواردی از کاربردآن در کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
21دریافت فایل PDF طرحچکیده ای از مفاهیم و معدودی معادلات مربوط به هیدرولیک انهارسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
22دریافت فایل PDF طرحتجسس های قابلیت زهکشی اراضی - بررسیهای مزرعه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
23دریافت فایل PDF طرحاثرات کاربرد اسیدسولفوریک ، دربهبود ویژه گیهای خاک وآب (آبیاری)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
24دریافت فایل PDF طرحدرس اصول زهکشیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1364
25دریافت فایل PDF طرحکلیاتی در مورد اصلاح فیزیکوشیمیایی خاکهای شور و قلیایی متمم درس فیزیک خاک تکمیلیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1364
26دریافت فایل PDF طرحنظری کوتاه بر مسایل شوری و قلیاییت خاک و اراضی روشهای بررسی، اصلاح و بهسازی آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1363
27دریافت فایل PDF طرحاثرفاصله زهکشها دراصلاح اراضی وعملکرد گندم استان خوزستان: سال‮‭1349‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1353
28دریافت فایل PDF طرحارزیابی کیفیت آب آبیاری در ارتباط با موارد شوری ، قلیا و قلیایی شدن خاکها: پروژه شاوور استان خوزستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
29دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات اجرای یکدوره تناوب زراعی در تغییرات کیفی خاک و عملکرد محصول : آیش زمستانه کشت تابستانه ( سورگوم) پوشش سالیانه ( یونجه) استان خوزستان سالهای ‮‭1359‬‮‭1352‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1355
30دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات اجرای یک دوره تناوب اصلاحی در چگونگی تغییرات کیفی خاک و عملکرد محصول ( آبشویی زراعت برنج زراعت شبدر) استان خوزستان سالهای ‮‭50‬ ‮‭51‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1356
31دریافت فایل PDF طرحبررسی اثر فاکتورهای شیمیایی موثر در حد نهایی قلیاییت خاکها‭(ESP) ‬بوسیله آبشویی متناوب املاح خاکهای شور وقلیاییسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
32دریافت فایل PDF طرحهیدرولیک انهارسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1364
33دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثرات شوری، سدیمی و مواد آلی بر مشخصات مکانیکی خاکها ( مقاومت کششی )سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
34دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهش نهایی بررسی وچگونگی و میزان انتقال املاح در جریان حرکت آب در خاک با استفاده از مدل هیدرولیکی وریاضی پدیده انتقال و انتشار در منطقه مازندران با تمرکز بر پدیده جابجایی ازتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
35دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی مسایل هیدرولیکی آبگیرها از سازه های آبیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1373
36دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی طرح آبیاری بطریق الکترواسمزسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1373
37دریافت فایل PDF طرحمهندسی و طراحی روشهای آبیاری 0 ج ‮‭030‬طراحی روشهای آبیاریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1356
38دریافت فایل PDF طرحمدیریت آب در شالیزارهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1356
39دریافت فایل PDF طرحمهندسی و طراحی روشهای آبیاری 0 ج ‮‭010‬ هیدرولیک کاربردیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1356
40دریافت فایل PDF طرحمهندسی و طراحی روشهای آبیاری 0 ج ‮‭020‬محاسبات هیدرولیکی و ساختمانی تاسیسات آبیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1356
41دریافت فایل PDF طرحمسایل کیفیت آب و آبیاریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخ ایجاد رزومه: 3 آذر 1400 - تعداد مشاهده 37 بار

نمودار سالانه مقالات ابراهیم پذیرا طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با ابراهیم پذیرا


به اشتراک گذاری صفحه ابراهیم پذیرا

کلیدواژه های مهم در مقالات ابراهیم پذیرا

پشتیبانی