آقای دکتر عباس کشاورز

Dr. Abas Keshavar

رئیس انجمن آبیاری و زهکشی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186108)

11
3
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی