آقای دکتر محمد بای بوردی

Dr. Mohammad Baybordi

استاد و مدرس دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (216172)

5
11
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی