آقای دکتر امین علیزاده

Dr. Amin Alizadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240314)

83
147
12
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی