Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر محمد محمودیان شوشتری

Dr. Mohammad Mahmodian SHoshtari

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180851)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر محمد محمودیان شوشتری

سمتهای علمی و اجرایی محمد محمودیان شوشتری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

سمتهای علمی و اجرایی محمد محمودیان شوشتری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات نمایه شده محمد محمودیان شوشتری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب های زیرزمینی دشت رامهرمز با مدل دراستیک در محیط GISچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
2دریافت فایل PDF مقالهصحت سنجی مدل دراستیک در بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی بوسیله غلظت نیترات (موردی:دشت رامهرمز)چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1396
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین روند در سری های زمانی LLW, HLW, LHW, HHW جزرومد با استفاده از آزمون من- کندالشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
4دریافت فایل PDF مقالهکالیراسیون رابطه Z-R رادار هواشناسی اهواز در حوضه آبریز ابوالعباسپنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396
5دریافت فایل PDF مقالهاثر صفحه جان پناه بر توپوگرافی بستر حول صفحه اول درسری صفحات مثلثی متصل به ساحل در قوس ملایم 09 درجهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تیغه های بعد از تخلیه تحتانی سرریز ریزشی بر طول پرش هیدرولیکیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
7دریافت فایل PDF مقالهاثر زاویه ی صفحات مثلثی شکاف دار متصل به ساحل بر بیشینه عمق آبشستگی در خم 90درجهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
8دریافت فایل PDF مقالهاثر شکاف بر آبشستگی موضعی صفحه ی مثلثی متصل به ساحل در قوس 90 درجهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهاثر شکاف در سری صفحات مثلثی متصل به ساحل برآبشستگی موضعی در قوس ملایم 90 درجهششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
10دریافت فایل PDF مقالهرابطه غلظت کلر آزاد باقیمانده وکیفیت میکروبی در آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دشت آزادگاندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت شیمیایی (نیترات ، هدایت الکتریکی و کدورت) آب آشامیدنی روستاهای شهرستان دشت آزادگاندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1395
12دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی فرآیند بارش رواناب با استفاده از مدل SWMM و GIS در حوزه شهری ( شهر اهواز )همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی پایین دست سرریز V شکل با رسوبات غیرچسبندههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
14دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی غلظت هوای محلول در آب در جریان مغشوش روی سرریز پلکانی با مدل عددی FLUENTکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین شرایط خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و زنجیره مارکف و میانگین متحرک 3 ساله و 5 ساله استان لرستان (مطالعه موردی)دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1394
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آزمایشگاهی سرعت نزدیک بستر و استهلاک انرژی در حوضچه آرامش با جت های افقی مستغرق و جریان عبوری از زیر دریچهدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
18دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان ورودی به مخزن سد جره با استفاده از مدلWMS /HEC-HMSهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
19دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی سه بعدی جریان دوفازی آب-هوا در سرریزهای پلکانی در جریانغیرریزشی با مدل عددی فلوئنت و مقایسه با نتایج آزمایشگاهیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیمرخ سطح اب و طول پرش هیدرولیکیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش خوداصلاحی جهت کنترل پدیده کاویتاسیون (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ بنه باشت)پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
22دریافت فایل PDF مقالهروش جریمه خارجی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سدهای بتنی وزنیاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کینتیک تجزیه بقایای علفکشهای سمپاشی شده در خاکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی (مطالعه موردی حوضه آبریز کسیلیان)اولین همایش ملی بحران آب1392
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دینامیکی سدهای وزنی با در نظر گرفتن ترک خوردگی بتن به روش اجزاء محدودهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
26دریافت فایل PDF مقالهآنالیز لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی مشتمل بر اندرکنش سد و مخزن با تکیه بر معیارهای پایداریهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
27دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ایستایی سری زمانی بارش حوضه آبریز کسیلیان در مقیاس های زمانی مختلفسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
28دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی متوسط دمای روزانه با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه موردی: ایستگاه درزیکلا حوضه آبریز کسیلیان)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آزمایشگاهی طوق زبر و صاف بر میزان آبشستگی پایه های پلدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ترم های مختلف معادله مومنتوم در روندیابی سیل در مطالعات مهندسی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه مارون)نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
31دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی برای مدلسازی بازماند کلر درسیستم های توزیع آب شهریدومین کنفرانس ملی بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)1391
32دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای مدل سازی بازماند کلر درسیستم های توزیع آب شهریاولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی1391
33دریافت فایل PDF مقالهتخمین هوشمند عمق آبشستگی در گروه پایه های استوانه ای پل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخص های کمی مکان یابی جهت احداث سد زیرزمینی مطالعه موردی دشت رامهرمزیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی شدت اختلاط جریانهای غلیظ با توده سیال ساکننهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نرم افزارهای SRH-1Dو GSTARS دربرآورد رسوبگذاری دررودخانه کرخهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
37دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی شکست سد با استفاده از روش حجم محدود در شبکه بی سازمان مثلثیهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
38دریافت فایل PDF مقالهکارایی تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی با استفاده از توابع هزینه فازی در کاهش هزینه های تصفیه آلاینده های سیستم رودخانه کاروندومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی حجم مخزن سد کرج به وسیله روش ژنتیک الگوریتم و زنجیره مارکوف و تعیین بهترین روش شبیه سازی برای محاسبه تعداد ماههای شکستششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند یابی سیل با استفاده از نرم افزارMike11 (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز-فارسیات)ششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند یابی سیل با استفاده از روشهای ماسکینگام-کونج و ماسکینگام (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز- فارسیات)ششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی موقعیت و عمق نقطه غوطه وری در مخازن و پارامترهای موثر بر آنششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی اختلاط در ناحیه غوطه وری جریانهای غلیظششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
44دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سیلاب بر پایه آنالیز ریسک در حوزه آبریز کارون (مابین ایستگاه های گتوند -شوشتر)ششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
45دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضریب مقاومت مانینگ در بازه ای از رودخانهکارون بزرگ توسط نرم افزار MIKE11 مطالعه موردی حد فاصل دو ایستگاه هیدرومتری اهواز و فارسیاتسومین همایش ملی عمران شهری1390
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت معادله مومنتوم به حذف ترمهای مختلف آن در روندیابی سیلاب و مطالعات مهندسی رودخانه مطالعه موردی رودخانه کارونسومین همایش ملی عمران شهری1390
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراوش از سد کرخه با استفاده از نرمافزار Seep/w و مقایسه نتایج با داده های واقعیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
48دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های عددی پیشرفته برای شبیه سازی برخورد جریان های سیلابی آشفتهاولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی1389
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده آبشستگی اطراف پایه های پل توسط مدل عددی FLUENTنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام - کونج و نرم افزار Mike11 مطالعه موردی رودخانه کارونه بازه اهواز - فارسیاتسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی روندیابی سیل با استفاده از روش ماسکینگام - کونج و ماسکینگام مطالعه موردی رودخانه کارون بازه اهواز - فارسیاتسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل های GIUH-NASH و GCIUH-CLARK در حوضه معرف کسیلیانهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
53دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی حجم مخزن سد لتیان با روشهای برنامه ریزی پویا و شبکه عصبی به منظور تامین آب شرب و کشاورزیاولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
54دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل کامپیوتری جهت شبیه سازی دراز مدت رسو بگذاری و رسوب شویی در مخازن سدهای جریانیهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
55دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و ارزیابی عملکرد سرریز مجهز به فیوزگیتدومین همایش ملی سد سازی1388
56دریافت فایل PDF مقالهتخمین عمر مفید و مدت زمان پر شدن کامل مخزن سد کرخه از رسوبات با استفاده از روشهای تجربی معمولدومین همایش ملی سد سازی1388
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات جریانات غلیظ بر روند رسوب گذاری در مخزن سد مارون با استفاده از مدل ریاضی TCMدومین همایش ملی سد سازی1388
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی روندیابی سیل با استفاده از معادلات سنت ونانت وروش ماسکینگام (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه ملاثانی-اهواز)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه روشهای مختلف تهیه منحنی سنجه رسوب بر اساس رژیم آبدهی در رودخانه دز(یستگاه تله زنگ) در رودخانه دز(ایستگاه تله زنگ)هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر جریانات غلیظ بر روند رسوبگذاری در مخزن سد مارون با استفاده از مدل TCMهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی روندیابی سیل در رودخانه مارون به روش HEC-RAS و مقایسه آن با روشهای ماسکینگام و ماسکینگام کنجهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژیکی بر مبنای روش ناش در حوضه های بدون آمار بارندگیپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
63دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان ورودی و تامین نیاز آبی در پایین دست سد لتیان با روش شبکه عصبی و ژنتیک الگوریتمدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
64دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بارمعلق رسوب با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی وسیستم استنتاجی فازی -عصبی تطبیقی ومقایسه با نتایج روش اینشتین (مطالعه موردی:رودخانه بالخلی چای- ایستگاه سامیان اردبیل)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار GSTARS-3سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل کامپیوتری GSTARS- 3 و روش های تجربی افزایش و کاهش سطح در برآورد حجم و توزیع رسوب در مخزن سد کرخهسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
67دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه هیدرگراف واحد لحظهای ژئومورفوکلیماتیکی بر مبنای روش کلارک در حوضه های بدون آمار بارندگیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
68دریافت فایل PDF مقالهبرآوردضریب زبری مانینگ در مخزن سد کرخه با استفاده از واسنجی نرم افزار GSTARS-3چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل کامپیوتری GSTARS-3 ، روشهای تجربی افزایش ، کاهش سطح و کمینه قدرت یکه جریان در برآورد توزیع رسوب در مخزن سد کرخهچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
70دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های تجربی کاهش سطح و افزایش سطح در بررسی رسوب مخزن سد کرخهچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
71دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نرم افزارهای HEC-6 و GSTARS-3 در برآورد رسوبگذاری در مخزن سد کرخهچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار HEC-6سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای روش های کلاسیک و نرم افزارهای HEC-6 و GSTARS-3 در محاسبه بار کل رسوب ورودی به مخزن سدکرخه با استفاده از داده های صحراییسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب و غلظت بر ارتفاع و سرعت راس جریانهای غلیظششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
75دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن بوسیله شبکه عصبی مصنوعیاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
76دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی خاکبرداری در ماسه بادی در کانال اصلی پای پل قطعه دوماولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
77دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تغییرات سرعت در جریان های غلیظهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
78دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد شهید عباسپور با استفاده از مدلهای سری زمانی Box- Jenkinsهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
79دریافت فایل PDF مقالهمقایسه چهار رابطه تخمین عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با استفاده از آمار صحراییهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
80دریافت فایل PDF مقالهاصلاح رودخانة کارون در بازة ملاثانی تا اهواز با استفاده از مدل HEC-RASهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
81دریافت فایل PDF مقالهمقایسه حل نیمه تحلیلی معادلات سنت - ونانت و معادله موج دیفیوژن عمومیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
82دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب کارمن ( kp) بمنظور تخمین نیم رخ توزیع سرعت جریان در رودخانه های بارسوبات ریزدانه ( مطالعه موردی رودخانه کارون )هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
83دریافت فایل PDF مقالهآستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکلپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
84دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رواناب ماهانه با شبکه عصبی مصنوعی (ANN ) و مقایسه آن با نتایج روشهای تجربی در حوضه آبریز کسیلیانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کشش آب ساکن در جریان های غلیظپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI و تاثیر آن بر روی منابع آبهای زیرزمینی همراه با تحلیل سری زمانی (مطالعه موردی منطقه دزفول)ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست1399

مقالات نمایه شده محمد محمودیان شوشتری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهرفتار هیدرولیکی خاک های آلوده به تری کلرواتیلن (TCE)پژوهش های حفاظت آب و خاک1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مثلثی شکاف دار بر تغییرات بستر آبراهه هافصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
3دریافت فایل PDF مقالهاثر زاویه ی صفحه ی مثلثی شکاف دار متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر در خم 90 درجهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت تیغه ها در سازه ترکیبی سرریز اوجی- تخلیه تحتانی بر اتلاف انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دستفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت هوای مخلوط با جریان آب در نقاط مختلف روی سرریز پلکانی در جریان غیر ریزشی با مدل FLUENT و یک مدل فیزیکیدوفصلنامه مهندسی آب1395
6دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های ANFIS، GEP و LS-SVMمجله آب و فاضلاب1399
7دریافت فایل PDF مقالهجذب و واجذب علفکش ها در خاک در شرایط مزرعه و آزمایشگاهفصلنامه علوم محیطی1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر شکاف برآبشستگی بستر در سری صفحات مثلثی متصل به ساحل در خم ۹۰ درجه ملایمفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با پنج جت افقی مستغرقفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتریک رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن در سیستم های دو فازیفصلنامه علوم محیطی1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامتریک ارتباط بین سطح ویژه ذرات خاک با منحنی مشخصه رطوبتی آنمجله پژوهش آب ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از مقیاس سازیمجله پژوهش آب ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهحل عددی معادله ریچاردز در جریان غیر اشباع با استفاده از روش حجم محدودفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1391
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1308 بار

نمودار سالانه مقالات محمد محمودیان شوشتری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد محمودیان شوشتری


به اشتراک گذاری صفحه محمد محمودیان شوشتری

کلیدواژه های مهم در مقالات محمد محمودیان شوشتری

پشتیبانی