آقای دکتر محمد محمودیان شوشتری

Dr. Mohammad Mahmodian SHoshtari

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180851)

86
24
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی