ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

گودرز نجفیان

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185986)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی گودرز نجفیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

سمتهای علمی و اجرایی گودرز نجفیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

مقالات گودرز نجفیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهگزینش ژنوتیپ های گندم متحمل به تنش خشکی انتهای فصل جهت افزایش بهره وری از آب در مناطق خشک استان اصفهاننهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
2دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپهای گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنشاولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش کلاستربندی و روش گزینش دو مرحله ای ژنوتیپهای گندم با عملکرد مطلوب در دو شرایط بهینه وب تنش خشکیاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهاستخراج اگزو پلی ساکارید میکروبی EPS و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم ضعیفسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان درشرایط کم آبیاری برای مناطق معتدل کشوردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبه گزینی آلل های دخیل درارزش نانوایی درنسل های درحال تفرق گندم ناندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نمک های مختلف بر روند بیاتی و خصوصیات حسی نان های مسطح و نیمه حجیمبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی پارامترهای کیفی دانه گندم حاصل از مزارع دو استان تهران و یزددومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت گندم های تولید شده درمزارع استان های معتدل کشوردومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت گندم های تولیدی درمزارع کشاورزان در اقلیم سرد غرب، شمال غرب وشرق ایراندومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام و لاین های گندم کاشته شده در مزارع کشاورزان اقلیم سرد کشور با استفاده از تجزیه خوشه ایدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
12دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ارقام و لاین های گندم در اقلیم گرم جنوب و شمال ایران از نظر خصوصیات کیفیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام و لاین های گندم مناطق گرم و جنوب و شمال ایران از نظر برخی صفات کیفیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
14دریافت فایل PDF مقالهکیفیت گندم های تولید داخل کشور در سال زراعی 83-1382نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های مقاومت به خشکی(تنش آبی) ارقام و لاین های گندم آبی مناطق معتدلنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
16دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری اجزا عملکرد گندم آبی تحت تنش رطوبتی آخر فصلنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
17دریافت فایل PDF مقالهاسکرین کردن لاین های به نژادی گندم برای کیفیت نانوایی با استفاده از تجزیه کلاستر بر اساس زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
18دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مارکرهای پروتئینی و رگرسیون چندمتغیره در اصلاح کیفیت گندمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی زیر واحدهای گلوتنین (H. M. W) در لاین های دابلد هاپلویید گندمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهتجزیه پایداری ژنوتیپ های گندم آبی تحت تنش رطوبتی آخر فصل با استفاده از تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی و مدل AMMIنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به خشکی آخر فصل لاین های امیدبخش گندمنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام و لاین های پیشرفته گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه اصفهاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری لاین های امیدبخش گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل برای مناطق معتدل با استفاده از روش تجزیه پایداری AMMIنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهسازگاری خصوصی و عمومی، مفاهیمی گسترده در اصلاح نباتات دارای قابلیت توصیف از طریق صفات زراعی و فیزیولوژیکی (مثال هایی از گندم)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
25دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل چند متغییره برای صفات کیفی مؤثر در کیفیت نانوایی ارقام تجارتی و لاینهای امید بخش گندم نان کشت شده در ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم های مختلف رطوبتی بر روی برخی از خصوصیات کیفی ارقام گندمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و دوروم با استفاده از نشانگر های ریز ماهوارهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهتولید گیاهان هاپلوئید گندم هگزاپلوئید از طریق تلافی با ذرت مطالعه اثرات ژنوتیپی گیاه گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان کرمانشاههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی از صفات فنولوژیک با عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
31دریافت فایل PDF مقالهشناساییQTLهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهیابی ارتباطیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع آللی در مکان های ژنی GLU1 ( GLU-A1 ، GLU-B1 ، GLU-D1) از طریق SDS-PAGE و بررسی اثر آنها برروی خصوصیات کیفیت ژنوتیپ های مختلف گندم نان هگزاپلوئیدهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام گندم دارای قدرت گلوتن ضعیف و قوی از نظر زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی سنگین وبرخی خصوصیات مربوط به کیفیت نانواییهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
34دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن در برخی شاخص های کیفی گلوتن گندم و حساسیت زایی آن در انسانسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum)سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
36دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بهبود خصوصیات کیفی آرد با اصلاح شرایط و زمان نگهداری پس از برداشت دو رقم سرداری و مهرگانسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی باندی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs) با استفاده از نشانگرهـای مبـتنی بر پروتئین در ژنوتیپ های ایرانی گندم دورومشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های بومی گندم نان از لحاظ زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی ژنوتیپ های بومی گندم دوروم از لحاظ زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از SDS-PAGEشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهشنـاسایی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از نشـانگرهای مبتـنی برپروتئین در ژنوتیپ های بومی گندم نانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهتشخیص آلل واکسی در مکان ژنی Wx-B1 در برخی از ژنوتیپ های گندم نانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات گودرز نجفیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 29 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 258 بار

نمودار سالانه مقالات گودرز نجفیان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با گودرز نجفیان


به اشتراک گذاری صفحه گودرز نجفیان

پشتیبانی