ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای قربانعلی نعمت زاده

Ghorbanali Nematzadeh

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179337)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی قربانعلی نعمت زاده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سمتهای علمی و اجرایی قربانعلی نعمت زاده در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی قربانعلی نعمت زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات قربانعلی نعمت زاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین‌های اعاده کننده باروری در ارقام مختلف برنج (Oryza Sativa L. ) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی وراثت‌پذیری ژن (های) تنظیم‌کننده عطر و طعم در برنج، در نتاج والدین معطر داخلی و خارجی با استفاده از نشانگر مولکولی رپیدچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralisاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc.) در مرحله گیاهچه ایهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ژن (های) اعاده کننده باروری در برنج برای سیتوپلاسم WAهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
6دریافت فایل PDF مقالهاکوفیزیولوژی بافت هالوفیت در جذب و دفع یون تحت تنش شوری Aeluropus littoralisهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهشناسائی ژنتیکی باکتریهای تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک حلقوی دریاچه گوری گول آذربایجان شرقیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهایمنی پایدار زیستی بر پایه حذف ژن نشانگر انتخابیدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام وحشی توتفرنگی ایران با استفاده از نشانگرهای اپیژنتیکیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه و برگ شلیل در طول فصل رشدهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کلون کردن ژن peroxisomal APX به منظور مقاومت به تنش اکسیداتیواولین همایش ملی علوم زیستی1391
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت نسبی ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea sacc. درمرحله گیاهچه ای درشرایط مزرعه و گلخانهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت و مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به بیماری بلاست pyricularia grisea saccیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دوزهای مختلف اشعه گاما برروی خصوصیات جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیکی برخی ارقام برنج oryza sativa Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم اعاده کننده باروری پژوهش با خصوصیات مرفوفیزیکوشیمیایی مطلوب دربرنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهاصلاح ومعرفی رقم جدید برنج قائم 3 به روش کلاسیکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید برنج قائم 1 به روش کلاسیکیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین های نرعقیم سیتوپلاسمی ازلاینهای نگهدارنده باروری با استفاده ازنشانگرهای RAPD دربرنج oryaza stiva Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی بخشی ازژرم پلاسم برنج کشور با استفاده ازنشانگرهایمورفولوژیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ناحیه کدکننده آنزیم کاتالاز درگیاه Aeluropus littoralisیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ژن رنگ ساقه با استفاده ازنشانگرهایمولکولی دربرنج Oryza sativa L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی باززایی درگیاه گل انگشتانه(Digitalis nervosa Steud & Hochstیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهاثربازدارندگی اندام های مختلف کلزاBrassica napus L.) برخصوصیات جوانه زنی و رشدی دورقم برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشینه برروی پارامترهای جوانه زنی بذرگیاه Aeluropus littoralis درسطوح مختلف شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضد باکتریایی گیاه پنج انگشت برعلیه برخی باکتریهای بیماریزای گیاهیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضدمیکروبی شش گونه گیاهی برروی برخی باکتریهای بیماریزای گیاهیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
28دریافت فایل PDF مقالهغربالگری ژنوم برنج برای ژن 1 - Pi با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایتسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گلخانه ای و مولکولی ارقام برنج از نظر مقاومت به Pyricularia oryzaeسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
30دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن های اعاده کننده باروری درهیبریدهای برنج با استفاده ازنشانگرمولکولی SSRدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات درلاین های والدینی هیبریدهای برنجدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهالگوی بیان ژن کد کننده آنتی پورتر (+)Na(+)/H غشاری تونوپلاستی از هالوفیت تک لپه ای Aeluropus littoralis در پاسخ به شوریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری روی مقادیر mRNA ژن SOS1 مسئول انتقال با مسافت طولانی یون (+)Na از گیاه Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهآنالیز بیوانفورماتیک خانواده های ژنی دفاع اکسیداتیو در گیاه برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهژن های نشانگر انتخابی سازگار با ایمنی زیستیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخش از ژن رمزگردان Alpha-galactosidase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان S-adenosylmethionine decarboxylase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری بخشی از ژرمپلاسم برنج با استفاده از نشانگر مولکولی AFLPدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنهای برنج و آرابیدوپسیس تالیانا با مطالعه نقش آنتیاکسیدانها در دفاع اکسیداتیو برای مقابله با تنشهای محیطیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات بیوانفورماتیکی ژن کد کننده پروتئین سیستین لیاز در گیاه آرابیدوپسیس تالیانادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط ژنتیکی ارقام توت فرنگی ایران با استفاده از نشانگر ISSRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهجداسازی مولکولی ترادف کد کننده زیر واحد c جزء غشایی پمپ یونی H(+)-ATPase و اکوئلی از گیاه Aeluropus littoralisدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهمعرفی و ارزیابی تکثیر نشانگرهای EST-SSR در گیاه آلوروپوس لیتورالیسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیک بیان ژن های KAT2 و KAT1 تحت تنش شوری در گیاه آرابیدوبسیسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفت شکل دانه در بخشی از ژرمپلاسم برنج (Oryza sativa L) کشوردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تفاوت تک نوکلئتیدی ((SNP) در ژن و پروتئین های درگیر در شکل دانه برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنظیم کننده های رشد و ریز نمونه گیاهی بر باززایی مستقیم بگونیارکسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی گیاه برنج با استفاده از روش لاین در تستردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولکولی لاینهای دارای ژن(های) برگرداننده باروری ارقام برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهالقاء رسوب لیگنین و فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز در میانگره های الوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ویژه یونی بر رشد گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیساولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
52دریافت فایل PDF مقالهChemical composition and antibacterial activity of Methanolic extract of Artemisia annua L. against plant pathogenic bacteriaکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریز ازدیادی توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در محیط in vitroاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان القای پلی پلوئیدی در توت فرنگی وحشی (F. Viridis)با استفاده از کلشیسیناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنتی باکتریایی چند جنس از قارچهای جدا شده از زمینهای کشاورزیدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
56دریافت فایل PDF مقالهلیگنینی شدن و فعالیت آنزیم سینامیل الکل دهیدروژناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت آلوروپوس لیتورالیساولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوای فنلی، فعالیت و بیان آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در برگ های گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تیمار کلرید سدیماولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی (ryza sativa L ( با استفاده از صفات مورفولوژیککنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع مورفوفیزیولوژیک برخی از آکوتیپ های گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیسکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از اکوتیپ های گل گاو زبان ایرانی chium amoenum Fisch & Mey ( نواحی شمال و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPDکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آللی مکان ژنی اعاده کننده باروری سیستم نرعقیمی ژنتیکی‐- سیتوپلاسمی WA در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر میکروساتلیتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
62دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی (Bunium persicum Boiss.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
63دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ارقام کلزا از طریق تجزیه دی آللنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
64دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و تعیین خصوصیات لاینهای جدید نرعقیم سیتوپلاسمی- ژنتیکی در ارقام برنج ایرانی به منظور استفاده دربرنامه اصلاح برنج هیبریددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
65دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنهای اعاده کننده باروری در ارقام و لاینهای برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
66دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تنش های حرارتی و شیمیایی در القاء جنین زایی میکروسپور در ارقام کلزا (Brassica napus L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
68دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد در کلزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
69دریافت فایل PDF مقالهسازوکارهای ساختاری مقاومت در میانگره های هالوفیتAeluropus littoralisدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضد باکتریایی چند نوع عصاره مختلف برخی از گیاهان بر روی چند باکتری بیماریزای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد قارچی عصاره اندام های هوای گیاهان مختلف بر علیه 2 قارچ بیماریزای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بیماریزای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاهان مختلف بر روی برخی از قارچ های بیماری زای گیاهیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تولید هیدروژن به عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیرتوسط جلبک های سبز - آبی سیانوباکتریهااولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک1393
75دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنهای بیان شده گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaClدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
76دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میزان کتوکارتنوئید آستاگزانتین در محتویات عصاره گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) در مراحل مختلف دوره رشدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهروش STE به عنوان روشی مناسب در تهیه DNA ژنومی از گیاه آزولا (Azolla Filiculoides) جهت مطالعات ژنتیکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
79دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فرایند شوک حرارتی به عنوان روشی سریع جهت شکستن دیواره سلولی ریزجلبک ها به منظور استخراج مواد ژنتیکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
80دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر دی پتاسیم فسفات (K2HPO4) بر میزان تجمع استاگزانتین در محتویات سلولی ریزجلبک اسپیرولیناسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
82دریافت فایل PDF مقالهآنالیز افتراقی ترنسکریپتوم گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش NaCl با استفاده از تکنیک cDNA- AFLPسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
83دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین های جدید تجدید کننده باروری و نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی در برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام بنرج با استفاده از تجزیه کلاسترهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
85دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ترکیب پذیری و اجزا واریانس ژنتیکی صفات کمی برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت ترکیب پذیری و هتروسیس صفات مهم در ارقام برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع قند برکالوس زایی و باززای ارقام برنج از طریق کشت بساکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی پنج لاین خالص ذرت برای صفات مختلف با استفاده از سیستم تلاقی دای آللهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ژن برای صفات مختلف در ذرت با استفاده از سیستم تلافی دای آللهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
90دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید نر عفیم سینوپلاسمی برنج پرمحصول نعمت A جهت تولید بذر هیبریدهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
91دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثرات ژن و قابلیت ترکیب پذیری تراکم دانه در برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
92دریافت فایل PDF مقالهتست آللی برای تعیین رفتار اصلاحی عطر و طعم برنج از طریق گازکروماتوگرافی و صفات مورفولوژیکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
93دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی و طبقه یندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق نشانگرهای مورفولوژیکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
94دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور با استفاده از نشانگر مولکولی رپیدهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنوتیپ های مختلف برنج برایک الوس زایی و بازازایی از طریق کشت باکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
96دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ریز جلبک ها جهت تصفیه پساب های صنعتی و کشاورزی و بکارگیری آنها به عنوان یک منبع انرژی تجدید شوندهاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
97دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط ژنتیکی برخی ژنوتیپهای انگور تاکستان (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمپلکس های پروتئینی و متابولیت های برنج تحت تنش شوری(NaCl)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی برخی ژنهای کاندیدای زودرسی و تاثیر آنها بر زمان خوشهدهی در برنجاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی تمایل کدونی ژن های فتوسنتزی در گیاه شورزی آلوروپوس لیتورالیساولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
101دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترادف دامینPEP-utilizer-C درآنزیم پیروات ارتوفسفات دی کینازPPDK گیاه آلوروپوس لیتورالیساولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضدقارچی عصاره های گیاهان گل فیلی و گیاه شیرخشت بر علیه قارچ های بیماریزااولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فعالیت ضد باکتری عصاره های مختلف برخی از گیاهان بر روی باکتری بیماریزای گرم منفیاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه جنگلی برچند باکتری بیماری زای گیاهیاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
105دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت ضد قارچی چندعصاره مختلف گیاهی علیه قارچ Fusarium graminearumاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد باکتریایی چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی لکه نواری گندماولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره چندگیاه بومی مازندران بر روی باکتری Rathyibacter triticiاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
108دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی شناسایی ارقام تند بود و کم بوی سیر با استفاده از روش های الکتروفورزیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
109دریافت فایل PDF مقالهاهمیت بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
110دریافت فایل PDF مقالهمروری بر توانمندی های فناوری RNA تداخلی خاموشگر در مهندسی متابولیت های گیاهان داروییهمایش ملی گیاهان دارویی1389
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی بیوتیکی غلظت های مختلف زردپوبه در شرایط In vitroهمایش ملی گیاهان دارویی1389
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی ایزوترم های جذب تعادلی نمک سدیم کلراید از محلول آبی توسط کلینوپتیولیتاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
113دریافت فایل PDF مقالهاستفاده مجدد از آب دریا با بکارگیری برخی از ترکیبات زیستی و معدنیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
114دریافت فایل PDF مقالهکاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشداولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
115دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فن آوری مهندسی ژنتیک جهت توسعه تولید سوخت های زیستی تجدید پذیر با منشاء گیاهیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
116دریافت فایل PDF مقالههای هیدرولتیک جدا شده از بررسی وجود و تنوع ژنتیکی باکتری های تولید کننده آنزیم دریاچه گوری گول واقع در نواحی کوهستانی آذربایجانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
117دریافت فایل PDF مقالهردیابی مولکولی ژن طول دانه در جمعیت تلاقی مرکب برنجهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
118دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخشی از ژن رمزگردان RING-finger ubiquitin - protein ligase گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های ایرانی گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisبه روش RAPD-PCRهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
120دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطح رونوشت ژن کد کننده ناقل پتاسیم HAKاز گیاه Aeluropus littoralis در پاسخ به شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
121دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ترانسکریپتوم آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
122دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی بخشی از توالی ژن رمزگردان SAC 9 گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالوسدهی و باززایی غیر مستقیم در گیاه دارویی گل گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.and C.A. Mey)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
124دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سویه های اگروباکتریوم ریزوژنز و ترکیب محیط کشت بر تولید ریشه های تراریخت گیاه کاسنی ( Cichorium intybus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان پروتئین های پاسخ دهنده به تنش شوری در گیاه Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
126دریافت فایل PDF مقالههالوفیتیسم گیاهان زراعیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
127دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی رنگ Laurent’s acidهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
128دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی استرین های باکتریایی با قابلیت تجزیه کنندگی Resorcinolهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
129دریافت فایل PDF مقالهمتیلاسیون سیتوزین DNA در مراحل نموی گیاه Aeluropus littoralisهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
131دریافت فایل PDF مقالهبا استفاده از استرین های مختلف (Sambucus ebulus) القای ریش ههای موئین در گیاه آقطی آگروباکتریوم رایزوژنزهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
132دریافت فایل PDF مقالهدر ارقام توتفرنگی ایران DNA مطالعه الگوی متیلاسیون سیتوزینهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
133دریافت فایل PDF مقالهپیشبر سازگار با شبکه ژنی درگیر در تحمل به شوری و خشکیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
134دریافت فایل PDF مقالهAeluropus littoralis در گونه ی (SOS) Salt Overly Sensitive بررسی مولکولی ژن هایهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
135دریافت فایل PDF مقالهمعرفی EST های اختصاصی پاسخگو به تنش یونی و تنش اسمزی به روش Capture cDNA-AFLPهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
136دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک Capture cDNA-AFLP در پاسخ گیاه آلوروپوس لیتورالیس به تنش اسمزیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
137دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نواحی ریز ماهواره در ترادف های EST گیاه پوکسیلنیا تنیفلورا و کاربرد آن بعنوان نشانگر مولکولیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
138دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تشابه توالی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین در قارچهاهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
139دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن های دخیل در سنتز پنی سیلین دو گونه بنی سیلیوم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
140دریافت فایل PDF مقالهبیش بیان ژن دلتا -1- پرولین - 5- کربوکسیلات سنتتاز 1(p5cs1) در گیاه توتون بمنظور افزایش تحمل به تنشهای اسمتیکهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
141دریافت فایل PDF مقالهالقای ریشه های موبین در گیاه دارویی Artemisia siberiهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
142دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیس المنتهای موجود در ناحیه UTR 5’ ژن P5CS در گیاهانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
143دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ژن منودهیدرو آسکوربات ردوکتاز (MDHAR) از گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتولاریسهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی ژن MDHAR از گیاه آلوروژوس لیتولاریسهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ایزوفرم های آنزیم آسکوربات پراکسیدازهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
146دریافت فایل PDF مقالهاستحصال و فرآوری کیتوزان از گاماروس دریای خزر (Pontogammarus sp)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
148دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های موتانت برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما (γ-rays) تحت تنش شوریشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
149دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه تحمل به دما باکتری های حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندرانشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
150دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام اعادهکننده و نگهدارنده برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
151دریافت فایل PDF مقالهارزیابی باکتری های بومی حل کننده فسفات به عنوان محرک رشددر گیاه برنج (.Oryza sativa L)شانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
152دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter spدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
153دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی صفات آزمایشگاهی محرک رشد باکتری های ریزوسفری بیابان های شور استان گلستانهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
154دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رنگدانههای کلروفیل و کاروتنوئید سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستاناولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
155دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان برون ریزش آمونیوم و نیتروژن سیانوباکتریهای هتروسیتدار استان گلستاناولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
156دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش القای ریشه ی مویین در گیاه سخت تلقیح گل راعی Hypericumperfuratum.lاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط کشت بر القای ریشه ی مویین در گل راعی Hypericum perfuratum.l با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنزاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجزیه خوشهای لاینهای امید بخش موتانتM 6 برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاماششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی ازتودههای برنج بومی استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
160دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی تودههای بومی برنج استان مازندران با استفاده از صفات مورفولوژیکی وزراعیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب لبنی تصفیه شده (سنتزی)دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب کشتارگاهی تصفیه شده (سنتزی)دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
163دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی وبررسی فیلوژنی سرخس آبزی آزولااولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
164دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات کمی آپوکاروتنوییدهای عصاره گیاه آزولا تحت تاثیر تیمارهای ترکیبی از عناصر (ازت ، فسفر وپتاسیم)اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
165دریافت فایل PDF مقالهغربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمیکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
167دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودنی های مختلف معدنی و زیستی بر کارایی غشای پلی سولفون در حذف نمک از محلول آبیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
168دریافت فایل PDF مقالهسیانوباکتری های هتروسیست دار و غیرهتروسیست دار شناسایی شده از شالیزارهای گیلاننخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی1394
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تولید مواد محرک رشد گیاه و متابولیت ثانویه توسط سیانوباکتری هانخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی1394
170دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی لاین های امید بخش موتانت (M7) برنج با استفاده از خصوصیات فیزیکوشیمیاییچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
171دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگر مولکولیAFLP در انگشت نگاری ژنتیکی اکوتیپ های برنج استان مازندرانکنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی1396
172دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی و تجزیه خوشه ایی ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوریچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
173دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه میانگین ژنوتیپ های موتانت برنج در پاسخ به تنش شوریچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
174دریافت فایل PDF مقالهالقاء تکثیر جوانه نا به جا با استفاده از تنظیم کننده های رشد در گیاه زینتی- آپارتمانی آگلونما Snow Whiteششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
175دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی لاین های موتانت (6M) برنجسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
176دریافت فایل PDF مقالهردیابی برخی ژن های اعاده کننده باروری در لاین های موتانت 6M برنج / ندا A با نشانگر مولکولی SSRسومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1397
177دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیبات فوق رقیق بر الگوی فلور باکتریایی خاکهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
178دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی روشهای مختلف استخراجRNAدر گیاه حساسMimosa pudica Lهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت پروتئین های ذخیرهایی دانه در برخی از ارقام بومی و اصلاح شده برنجهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1399
180دریافت فایل PDF مقالهکپسوله کردن باکتری های مولد اسید لاکتیک با مخلوط آلژینات سدیم-هیومیک اسید برای مقابله با تنشهای محیطی و افزایش سودمندی باکتریهای پروبیوتیکدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
181دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی باکتری های مولد اسید لاکتیک با خواص پروبیوتیکی و توانایی جلوگیری از رشد قارچ های پاتوژندهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
182دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی لاین های موتانت M۹ برنجچهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1400
183دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی در لاین های موتانت M۹ برنجچهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1400
184دریافت فایل PDF مقالهStudy of the effect of azelaic acid on phenyl alanine ammonia lyase enzyme activity in response to cucumber downy mildewبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
185دریافت فایل PDF مقالهStudy of β-۱,۳- glucanase enzyme in cucumber plant in response to Pseudoperonospora cubensisبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
186دریافت فایل PDF مقالهIdentification of CBL gene family in halophyte grass Aeluropus littoralisبیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
187دریافت فایل PDF مقالهGenome-wide of identification of calcium sensor gene family in Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
188دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر آزلائیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیاز در پاسخ به بیماری سفیدک داخلی خیاربیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
189دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آنزیم بتا-۱و-۳ گلوکاناز در گیاه خیار در پاسخ به بیماری سفیدک دروغی (Pseudoperonospora cubensis)بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
190دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اعضای خانواده ژنی CBL در گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس (Aeluropus littoralis)بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
191دریافت فایل PDF مقالهبررسی گستره ژنومی خانواده ژنی سنسورهای کلسیم در گیاه آلوروپوس لیتورالیس ( Aeluropus littoralis ((Gouan) Parl.بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399
192دریافت فایل PDF مقالهافزایش مقاومت در برابر Fusarium oxysporum در گیاهان خیار تیمار شده با پروتئین هیدرولیز شده سویاهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
193دریافت فایل PDF مقالهآنالیز همبستگی و مقایسه میانگین برخی لاین های امید بخش برنج ارسالی از IRRIشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
194دریافت فایل PDF مقالهسنتز زیستی نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه حنا و مقایسه فعالیت ضد باکتریایی آن با عصاره متانولی برگ گیاه حناششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
195دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانتی گیاهان دارویی هندوانه ابوجهل، خارشتر و زیتون تلخ در شرایط آزمایشگاهیششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی1399
196دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنه در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده پر محصول برنجپنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی1399
197دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات کیفی برخی از لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاماپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
198دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میانگین برخی لاین های موتانت برنج (M9) حاصل از پرتوتابی اشعه گاما با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکپنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
199دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیترات نقره بر کنترل آلودگی میکروبی ریزازدیادی درون شیشه ای گیاه زینتی آگلونماسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1397
200دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of antibacterial activity of chloroform extract of selected medicinal plants against important plant and human pathogenic bacteriaکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
201دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of antibacterial activity of methanolic extract of selected medicinal plants against important plant and human pathogenic bacteriaکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
202دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of chemical composition, secondary metabolites (phenol, flavonoid), antioxidant effect and biological activities of Golden rain leavesچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1396
203دریافت فایل PDF مقالهChemical composition, antioxidant and biological activities of the essential oil and extract of the fruits of Astragalus sp. from north Iranچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1396
204دریافت فایل PDF مقالهChemical composition of the essential oil from Gleditsia Caspica fruits and evaluation of antibacterial and antifungal activitiesسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
205دریافت فایل PDF مقالهChemical composition, antibacterial and antifungal activities of Xanthium Strumarium Linn Fruits essential oil against Some Plant Pathogensسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی1395
206دریافت فایل PDF مقالهشناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده ی آنزیم پرولین 5 کربوکسلات سینناز 1 از گیاه هالوفیت آلروپوس لیتورالیس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
207دریافت فایل PDF مقاله جداسازی و بررسی بیان ژن(BADH) Betaine aldehyde dehydrogenase در پاسخ به تنش شوری در هالوفیت آلروپوس لیتورالیس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
208دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن عامل طول دانه برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی در جمعیتهای تلاقی مرکبهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
209دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن عطر و طعن برخی لاینهای برنج حاصل از تلاقی مرکب از طریق نشانگرهای مولکولی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
210دریافت فایل PDF مقالهEffect of Some Plants Extracts on Rice Blastاولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی1392
211دریافت فایل PDF مقالهپالایش هالوفیتی خاکهای شورهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390

مقالات قربانعلی نعمت زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهRelationship between Morphological Traits in Rice Restorer Lines at F3 Generation using Multivariate Analysisمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1392
2دریافت فایل PDF مقالهAnalysis of the physicochemical properties and grain yield of some rice promising lines from multiple crossesمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1393
3دریافت فایل PDF مقالهتجزیه بیوانفورماتیکی ESTهای جداسازی شده از گیاه تحت تنش شوریAeluropus littoralisدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1393
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ایزومرهای آپوکاروتنویید کروسین و کروستین موجود در عصاره خام زعفران Crocus sativus از طریق کروماتوگرافی مایع مجهز به طیف سنجی جرمیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنcry1Abدر نسل های مختلف در حال تفکیک برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی یک کلکسیون بین المللی برنج به وسیله نشانگر ریزماهوارهفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
7دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد مقاوم به شوری جدا شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر رشد و مقاومت گندم تحت تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی کاهش شوری آب توسط جاذب های زیستی پوسته برنج و صدفمهندسی آبیاری و آب ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگیزه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1396
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف شکست سلولی و استخراج اسید چرب از ریزجلبکDunaliella Salinaفصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1397
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی های زراعی در ارقام مختلف برنجمجله تولید گیاهان زراعی1395
13دریافت فایل PDF مقالهتخمین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرگل مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطیمجله پژوهش های تولید گیاهی1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیانی خانواده فاکتورهای رونویسی شوک حرارتی (HSFs) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرغلظت های مختلف سدیم نیترات و سدیم بی کربنات بر میزان رشد و چربی کل ریز جلبک (Neochloris oleoabundance)مجله علمی شیلات ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای جاذب های زیستی و معدنی در کاهش شوری آبفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلفمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهتغییر برخی ویژگی های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاکمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهغربالگری لاین های آلوپلاسمیک برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت پروتئین های دانه در موتانت های سویا [Glycine max (L.) Merrill] پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
21دریافت فایل PDF مقالهشناسایی لاین های بازگرداننده باروری با استفاده از نشانگرهای STS در ارقام مختلف برنج ایرانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1388
22دریافت فایل PDF مقالهواکنش آنزیمی گیاه هالوفیت Parl. Aeluropus littoralis نسبت به تنش های مختلف شوری (NaCl)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1389
23دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید برنج "پردیس" به روش کلاسیکپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1389
24دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و معرفی رقم جدید برنج "قائم" به روش کلاسیکپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1390
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (۱ AlSODو ۲AlSOD) از گیاه هالوفیت Aeluropus lagopoidesپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1391
26دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی ژن آنتوسیانین ساقه برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1392
27دریافت فایل PDF مقالهپاسخ فیزیولوژیکی و ژنتیکی هالوفیت Aeluropus littoralis به شوریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1392
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کشت بافت گیاه گل انگشتانه (Digitalis nervosa staud & Hochst)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
29دریافت فایل PDF مقاله(مقاله کوتاه) معرفی رقم جدید برنج "پژوهش" به روش کلاسیک با صفات فیزیکوشیمیایی مطلوبپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
30دریافت فایل PDF مقالهغربالگری لاین های امیدبخش برنج حاصل از تلاقی مرکب با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه ای توت فرنگی رقم دیامانت (Fragaria x ananassa Duch.) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی همبسته با عملکرد دانه در برنج ( (Oryza sativaبا استفاده از روش های تجزیه رگرسیون و علیتپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
33دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS۱ در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیمپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
34دریافت فایل PDF مقالهکلونینگ و ارزیابی بیوانفورماتیکی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس و بررسی بیش بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tobacum) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
35دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمارهای دمایی و محیط کشت بر کال زایی و باززایی تلاقی های مرکب ارقام پر محصول برنج با لاین قائم پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گیاه چمن شور ساحلی (Aeluropus littoralis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره انتقال پذیر مبتنی بر EST پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
37دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی بیان ایزوفرم فتوسنتزی ژن فسفوانول پیروات کربوکسیلاز در گیاه شورزیست آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین های امید بخش کلزا در مناطق مختلف مازندرانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
39دریافت فایل PDF مقالهتجزیه بیوانفورماتیکی پروتئین های حاوی دمین ARID-PHD و بررسی بیان ژن آن تحت تنش شوری در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی گسترده ژنومی و آنالیز الگوی بیان خانواده ژنی HSP۹۰ در گیاه آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
41دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین شاخص های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه های غربالگری گندمپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
42دریافت فایل PDF مقالهپارامترهای تبادلات گازی و عملکرد فلورسانس کلروفیل نهال های تحت تنش خشکی بلوط اوری (Quercus macranthera F&M) در استان گلستاندوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران1395
43دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن عامل طول دانه برنج (GS۳) در جمعیتهای تلاقی مرکب با استفاده از نشانگرهای مولکولیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
44دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط القا و تثبیت کشت ریشه های مویین گیاه کاسنی (Cichorium intybus) حاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1391
45دریافت فایل PDF مقالهپیدایش حیات در زمین از منظر قرآن و علمدوفصلنامه قرآن و علم1400
46دریافت فایل PDF مقالهIsolation, Purification and Identification of β-carotene from Azolla Pinnata R. Br. as a New Carotenoid Wealthy Sourceفصلنامه شیمی نوین1400
47دریافت فایل PDF مقالهA Comparative Analysis of the Hairy Root Induction Methods in Hypericum perforatumدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1398
48دریافت فایل PDF مقالهتجزیه وتحلیل بیان برخی از ژن های درگیر در شبکه های پیام رسانی در گیاه آلوروپوس لیتورالیس (. Aeluropus littoralis (Gouan) Parl) تحت تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
49دریافت فایل PDF مقالهگزینش صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم به عنوان شاخص های انتخابفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
50دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیکدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
51دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
52دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات زراعی و بیوشیمیایی پروتئین های دانه در ژنوتیپ های مختلف سویا [Glycine Max (L.) Merrill]فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1399
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تولید اکسین و برخی رنگدانه های فتوسنتزی در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای غرب استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی رنگیزه های فیکوبیلین در سویه های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندرانمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
55دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی براساس صفات مورفولوژیکفصلنامه علوم آب و خاک1382
56دریافت فایل PDF مقالهباززایی زیره پارسی ((Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch ) با استفاده از ریزنمونه محور جنینیفصلنامه علوم آب و خاک1386
57دریافت فایل PDF مقالهشناسایی باکتریهای تحملکننده شوری از خاکهای شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنهافصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1396
58دریافت فایل PDF مقالهاهمیت صفات اگرو-مورفولوژیک در شرایط آبیاری تکمیلی به عنوان معیارهای انتخاب در بهنژادی گندم بهارهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
59دریافت فایل PDF مقالهکارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تأثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنجدو فصلنامه زیست شناسی خاک1398
60دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی و بیان هترولوگ لاکاز در Pichia pastoris و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لاکاز نوترکیبدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1398
61دریافت فایل PDF مقالهSalt-related Genes Expression Pattern in Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Cultivars of Cotton (Gossypium sp.) under NaCl Stressدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1398
62دریافت فایل PDF مقالهEvaluating Antibacterial Activity of In Vitro Culture of Ajwain (Trachyspermum copticum) Extract and Comparison with Seed Extract and Essential Oilsدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1395
63دریافت فایل PDF مقالهFingerprinting and genetic diversity evaluation of rice cultivars usingInter Simple Sequence Repeat markerدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
64دریافت فایل PDF مقالهIsolation, molecular cloning and expression analysis of Aeluropuslittoralis Monodehydroascorbate reductase (MDHAR) gene under saltstressدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1229 بار

نمودار سالانه مقالات قربانعلی نعمت زاده طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با قربانعلی نعمت زاده


به اشتراک گذاری صفحه قربانعلی نعمت زاده

کلیدواژه های مهم در مقالات قربانعلی نعمت زاده

پشتیبانی