Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای عبدالرضا باقری

Abdoreza Bagheri

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180492)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه عبدالرضا باقری

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرضا باقری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرضا باقری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرضا باقری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویدادسال
رئیس کمیته علمی 1396

مقالات نمایه شده عبدالرضا باقری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمار دما به عنوان یک الیسیتور در تجمع پروتئین نوترکیب GFP در گیاهان کدو و سلمه ترهچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
2دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پروتئین HFBI بهمنظور افزایش تولید پروتئینهای نوترکیب و تخلیص همزمان آنها در بیوراکتورهای گیاهیچهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1398
3دریافت فایل PDF مقالهساخت سازهی ژنی برای انتقال به مخمر به منظور تجزیه سلولزپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه اینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
5دریافت فایل PDF مقالهبیان پروتیین نوترکیب GFP در گیاه سلمه تره با استفاده از ناقل ویروسی Pzgfpششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهافزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورهاششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ناقل های ویروسی گیاهی برای تولید پروتئین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
8دریافت فایل PDF مقالهتولید نانوبادی های نوترکیب مشتق شده از آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری در بیوراکتورهای گیاهیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
9دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک نخود برای ایجاد مقاومت به علفکش گلایفوسیتاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه اینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخودششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهبا روش تجزیه Zea mays L. بررسی عملکرد و صفات وابسته در هیبرید های جدید ذرت علوفه ای به مولفه های اصلیدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
13دریافت فایل PDF مقالهریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهایچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
14دریافت فایل PDF مقالهتمایز تنوع موجود در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی ( Cicer arientinum L. ) به کمک نشانگر SSRاولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی1395
15دریافت فایل PDF مقالهارتباط کارکرد اجتماعی تلویزیون با مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitroدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA ، 2,4-D و NAA بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitroسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر نوع وغلظت Agrobacterium rhizogenes بر ایجاد ریشه های مویین در گیاه گاوزبانکنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هورمون TDZ در ترکیه با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی درزعفراناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1394
20دریافت فایل PDF مقالهتکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران ( Crocus sativus )در شرایط این ویترودومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نمک بر باززایی پایه های رز Rosa. Multiflora در شرایط این ویترودومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
22دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس(Lavandula angustifolia)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
23دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه داتوره (Datura innoxia)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
25دریافت فایل PDF مقالهتکثیر و کلونینگ ژنFol-SIX1با هدف ساخت سازه بیانیpCaS1اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی بیان موقت مبتنی بر اگروباکتریوم در ارقام ملوناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زغال فعال، نوع درپوش و نوع نمک بر باززایی رز Rosa. Beggeriana در شرایط ا ین ویترواولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی مستقیم آنتوریوم (Anthurium andraeanum)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه ای بذر آنتوریوم (Anthurium andraeanum)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرتنش خشکی دربیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1درژنوتیپهای نخود زراعیکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیاچیتی Phaseolus vulgaris L در شرایط نرمال و تنش خشکیکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجادموتاسیون دربنفشه آفریقایی Saintpaulia ionanta L. درشرایط این ویتروکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر اشعه گاما بر خصوصیات موفولوژیکی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionanta L.) در شرایط In vitroاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
34دریافت فایل PDF مقالهسامانه ی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران در دهه ی آیندههشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر ضدباکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاه (Bunium persicum)بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی کشاورزی در کشاورزی پایداراولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
37دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بعد اقتصادی)کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم1392
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ایراناولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
39دریافت فایل PDF مقالهدانشگاه کارآفرین، زمینه ساز توسعه اقتصادیاولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی1392
40دریافت فایل PDF مقالهتولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده های رشد بر زعفران (Crocus sativus L)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
41دریافت فایل PDF مقالهاستقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفران (Crocus sativus L)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata)اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salinaهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی بذور هندوانه در شرایط این ویترودومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
46دریافت فایل PDF مقالهآنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA و Kin و NAA و IBA بر بازاریابی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) در شرایط In Vitroدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسیاثر نوع و غلظتسیتوکنین بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایطاینویترواولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسیاثر بنزیل آدنین و نفتالین استیکاسید بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا درشرایطاینویترواولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
50دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
51دریافت فایل PDF مقالهتأثیرغلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم Silybum marianumسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
52دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم Silybum marianum توسط الیسیتور به منظورافزایش تولید سیلی مارینسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
53دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشورسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در شرایط مزرعهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L.سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
56دریافت فایل PDF مقالهاثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبریسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
57دریافت فایل PDF مقالهاثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنزسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
58دریافت فایل PDF مقالهکنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انارسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
59دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انارسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
61دریافت فایل PDF مقالهفراهمسازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (Catharanthus roseus L.)سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
62دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill)سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
63دریافت فایل PDF مقالهباززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویتروسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
64دریافت فایل PDF مقالهتولید گیاهک استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریز نمونه بذری و جنین طبیعیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ایسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
66دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتوندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
67دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.]دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera Jamesonii)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
69دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch) در شرایط این ویترودوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
70دریافت فایل PDF مقالهتعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITSدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
71دریافت فایل PDF مقالهآنالیز پروتئوم ژنوتیپهای نخودCicer arietinum L. در شرایط تنش شوری به روش SDS- PAGEپنجمین همایش ملی حبوبات1391
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به سرما در کشت پاییزه ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهداولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
73دریافت فایل PDF مقالهاثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایرانششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
74دریافت فایل PDF مقالهاثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ایششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
75دریافت فایل PDF مقالهبهبود نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت اینویتروهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
76دریافت فایل PDF مقالهکاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشتهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
77دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ایهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از ناحیه تکراری trnA-trnIبه عنوان محل پذیرش عمومی تراژن در ژنوم کلروپلاستی گونههای مختلف گیاهیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس در زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی اساس تولید ترکیبات پلیفنولی به عنوان عامل قهوهای شدن ریزنمونه درکشت بافت و روشهایکاهش آسیب به ریزنمونههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
81دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه های با استفاده Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) In Vitro در شرایط IAA و BA از تیمارهای هورمونیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوسهمایش ملی گیاهان دارویی1389
83دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenesهمایش ملی گیاهان دارویی1389
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (Ginkgo biloba L.) با استفاده از جوانه های جانبی شاخساره در شرایط درون شیشه ایهمایش ملی گیاهان دارویی1389
85دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای زیره سیاه پارسی (Bunium persicum) ایران، هند، افغانستان و اروپا با استفاده از مارکر مولکولی RAPDدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
86دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترودهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
88دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) در خزانه های کشت پاییزهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیبات مختلف هورمونی بر القای کالوس و جنین زایی سوماتیکی در نخود (Cicer arietinum L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پرولین آزاد کالوسهای نخود (Cicer arietinum L. ) در مرحله خوسرمائینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
91دریافت فایل PDF مقالهدینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
92دریافت فایل PDF مقالهبیوتکنولوژی گیاهی: پیشرفتها و تلاشهای پیش روچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جایگزینی اسید گلوتامیک با (NH4)2SO4 محیط‌کشت در رشد، قهوه‌ای شدن و ریشه‌زایی کالوس نخودچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
94دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتغییرات کروموزومی ناشی از تنوع سوماکلونال بر روی گزینش این‌ویترو برای تحمل به یخ‌زدگی در نخودچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
95دریافت فایل PDF مقالهروشهای به‌گزینی برای تحمل به دماهای پایین در نخود (Cicer arietinum L.)اولین همایش ملی حبوبات1384
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ کاشت های پاییزه و زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ هایاولین همایش ملی حبوبات1384
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهداولین همایش ملی حبوبات1384
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهداولین همایش ملی حبوبات1384
99دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن به نخود (Cicer arietinum L.): پیشرفتها و موانعاولین همایش ملی حبوبات1384
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوهای پلوئیدی در طول القای کالوس و تاثیر آن در باززایی نخود با استفاده از تکنیک فلوسیتومتریاولین همایش ملی حبوبات1384
101دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت های پایزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریب در خراسان (نیشابور)هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
102دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دزهای پایین اشعه گاما بر تعداد گیاهچه تکثیر شده سه رقم ژربرا در شرایط این ویتروهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
103دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع واکشت و غلظت IBA بر کورم زایی از جوانه های تکثیری زعفران در شرایط این ویتروششمین همایش ملی زعفران1400
104دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های کلیدی موثر بر کیفیت نانوایی دو رقم گندم نان ایرانی در ۵ روز بعد ازگرده افشانی براساس مطالعه شبکه میان کنش پروتئین-پروتئینچهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران1400
105دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای هورمونی مختلف بر باززایی گیاه گلوکسینیا (Sinningia speciosa) در شرایط درون شیشه ایاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393

مقالات نمایه شده عبدالرضا باقری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهزراعت مولکولی و راهکارهای افزایش تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهانفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان موقت پروتیین نوترکیبCCL21 انسانی در گیاه نخود به روش آگرواین فیلتراسیوندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل باززایی لایه های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلففصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
4دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli-mutataفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بهینه سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGFفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
6دریافت فایل PDF مقالهارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام های زراعی ایراندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات مورفوفنولوژیک، شاخصهای رشد و عملکرد ژنوتیپهای امیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط آبیاری تکمیلی در نیشابوردو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii)مجله علوم باغبانی1396
9دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم((Anthuriumscherzerianumمجله علوم باغبانی1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه ای ریزنمونه های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)مجله علوم باغبانی1396
11دریافت فایل PDF مقالهاثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه های TCLمجله علوم باغبانی1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان ژنهای P5CS و CBF تحت تنش یخزدگی و اثر خوسرمایی بر تغییرات میزان پرولین آزاد در گیاه نخود Cicer arietinum L.دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنشدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی انتقال ژن به عدس (Lens culinaris Medik.) با استفاده از آگروباکتریومدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.در شرایط کاشت پاییزه در مشهددو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1395
16دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژنcodA به عدس (.M culinaris Lens )و تولید گیاهان تراریختهT1دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1395
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخودCicer arietinum Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناعمجله پژوهش های تولید گیاهی1395
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بررسی اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناعفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیلهای آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدوددو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریومدر ارقام خربزه (Cucumis melo L )دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1393
22دریافت فایل PDF مقالهواکنش های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود Cicer arietinum L در شرایط تنش خشکی در مزرعهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های نخودCicer arietinum L در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلریدسدیمدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهآزمونهای زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (.L arietinum Cicer )مقاوم به آفت پیلهخوار (Helicoverpa armigera Hub.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهواکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabieiفصلنامه حفاظت گیاهان1393
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاشت بقولات ب هعنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلویورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های متحمل و حساس نخود Cicer arietinum Lدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگرمولکولی ITSفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگیهای فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپهای نخود (.L arietinum Cicer ) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهددو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود Cicer arietinum Lدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویتروفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L.فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابوردو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum در پاسخ به تنش رطوبتیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود Cicer arietinum L. به تنش خشکیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1390
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیکدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتیین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. Lدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
40دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa )دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود Cicer arietinum L در واکنش به تنش خشکیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلیدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSRفصلنامه زیست شناسی کاربردی1388
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخوددوفصلنامه کشاورزی1382
46دریافت فایل PDF مقالهتوانایی جنس های قارچ مایکوریزا آربسکولار و اندوفیت برای بهبود تحمل به شوری در نخود (.Cicer arietinum L)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1401
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.) به علف کش هایی از بازدارنده های استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز در مزارع گندم استان فارسفصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1400
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس ‏‏(‏Hippeastrum×johnsonii‏) ‏فصلنامه علوم باغبانی ایران1399
49دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط کشت درون شیشه ای گیاه نسرین (آماریلیس) (Hippeastrum × johnsonii)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
50دریافت فایل PDF مقالهالگوی مطلوب مسئله‌یابی در فرایند سیاست‌گذاری شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ایرانپژوهش های حفاظتی-امنیتی1398
51دریافت فایل PDF مقالهدستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما (Ferula ovina) در شرایط درون شیشه‌ای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسممجله علوم باغبانی1397
52دریافت فایل PDF مقالهالقای موتاسیون در گیاه لیلیوم (Lilium longiflorum) با استفاده از پرتو گاما در شرایط درون شیشه ایدوفصلنامه گل و گیاهان زینتی1397
53دریافت فایل PDF مقالهتوسعه روش مؤثر باززایی و ترانسفورماسیون توتون از طریق بهینه سازی غلظت تنظیم کننده های رشد و ساکارزمجله علوم باغبانی1396
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده های مختلف و کشت های درون شیشه ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
55دریافت فایل PDF مقالهجهش‌های القایی در کشت درون ‌شیشه‌ای، راهکاری موثر در افزایش تنوع در گیاهان زینتیدوفصلنامه گل و گیاهان زینتی1395
56دریافت فایل PDF مقالهآت اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و بررسی بیان ژن AlSOS۱ در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیمپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایعمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
60دریافت فایل PDF مقالهواکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شدهفصلنامه آب و خاک1391
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.)مجله علوم باغبانی1390
62دریافت فایل PDF مقالهکنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترومجله علوم باغبانی1390
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژنمجله علوم باغبانی1389
64دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت پاییزه برخصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط مشهدفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1388
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شدهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط کنترل شدهفصلنامه علوم آب و خاک1385
67دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPDدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
68دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (Pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPDفصلنامه علوم آب و خاک1382
69دریافت فایل PDF مقاله بررسی امکان تولید گیاه هاپلویید نخود (Cicer arietinum L.) به روش کاشت این ویترودوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1381
70دریافت فایل PDF مقاله بررسی امکان تولید گیاه هاپلویید نخود (Cicer arietinum L.) به روش کاشت این ویتروفصلنامه علوم آب و خاک1381
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1726 بار

نمودار سالانه مقالات عبدالرضا باقری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با عبدالرضا باقری

شماره تلفن: 09153006055

به اشتراک گذاری صفحه عبدالرضا باقری

کلیدواژه های مهم در مقالات عبدالرضا باقری

پشتیبانی