ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای احمد ارزانی

Ahmad Arzani

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180488)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی احمد ارزانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی احمد ارزانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات احمد ارزانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ارتباط نشانگر RAPD با صفات مورفولوژی در شرایط مزرعه و کشت هیدرو پونیک در گیاه نیشکرچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولیاولین همایش ملی حبوبات1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی‌ فنوتیپی و ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد دانه و علوفه در خلراولین همایش ملی حبوبات1384
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم تریتیکاله و گندم تحت شرایط تنش خشکی در اصفهاندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش به منظور شناسائی ارقام متحمل به خشکی در چند رقم تریتیکاله و گندم در اصفهاندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی گیاهان M1 حاصل از تیمار بذور کلزا با موتاژنهای شیمیایی در شرایط مزرعهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر موتاژنهای شیمیایی و اشعه گاما بر جوانهزنی بذور دو رقم کلزا (Brassica napus L.)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ در شرایط تنش شوری مزرعهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه توارث خارداری و رنگ گل در گلرنگ (Carthamus tinctoriuos L.)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی آنتی اکسیدانهای موجود در برگ و محتوای کلروفیل در گلرنگ Carthamus (tinctorius L.)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
11دریافت فایل PDF مقالهتجزیه خوشه ای ژنوتیپهای گلرنگ براساس عملکرد و اجزای آن درشرایط شوری مزرعهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهواکنش ژنوتیپ های بومی طالبی به شکت بافت ازلحاظ اندام زایی و جنین زایی سوماتیکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنوتیپ های تریتیکاله و گندم ازنظر تحمل به شوری تحت شرایط مزرعهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع سیتوپلاسمی لاین های آلوپلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر غلظت و نوع قند در محیط کشت بر جنین زائی میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napusسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر روی باززائی جنینهای حاصل از کشت میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napusسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجزای عملکرد و روغن ژنوتیپ های گلرنگ تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط مزرعهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیتوپلاسم درتولیدوفتوسنتز گندم نان Triticum aestivum Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش خشکی برخصوصیات مورفو - فیزیولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم ناندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه درلاین های اینبرد نوترکیب گندم درشرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات مورفوفنولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L) با استفاده از روش دای آللدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی کمیت و کیفیت روغن در گلرنگ (Carthamus thinctorius L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام تریتیکالهنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری و امیدبخش نیشکر در مرحله ابتدای رشد رویشی با استفاده از شاخص های مختلف تحمل به تنش و بررسی همبستگی صفات مروفوفیزلوژیک با عملکرد وزن خشکنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
26دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیک در گندم دوروم از طریق تجزیه میانگین نسل هانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به شوری ارقام گندم نان در سطح سلولی با استفاده از کشت کالوسنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
28دریافت فایل PDF مقالهسرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی یولافنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
29دریافت فایل PDF مقالهاثر عوامل محیطی بر رفتار میوزی کروموزوم ها در غلاتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژنهای کنترل کننده تحمل به شوری در برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید تریتیکالهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهتجزیه مسیر عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در گندم دوروم در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه تحت اثر تنش خشکی در تریتیکاله در اصفهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش لاین های نوترکیب جو به نیتروژندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهتشکیل گامت های کاهش نیافته در Aegilops cylindrica Host.سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های پیشرفته گندم تحت شرایط تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک در ایژیلوپس سیلیندریکاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی در سورگوم زراعی و وحشی ( قیاق)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و ازا عملکرد برنج در منطقه خرم آبادهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد و شاخص های فیزیولوژیک مختلف برنج در منطقه خرم آبادهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی توده های بومی اسپرسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
43دریافت فایل PDF مقالهارتباط نشانگرهای مولکولی و صفات مورفو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در چغندرقنداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هتروزیگوسیتی بین و درون والدین تلاقی چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولیEST-SSR و SSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعات کاریولوژیکی بر روی 5 جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ ( zygophyllum fabago)همایش ملی گیاهان دارویی1389
46دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی برخی گونه های وحشی گندم غرب کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهوارههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ریزنمونه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ به کالوس زاییهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش کالوس های حاصل از کشت درون شیشه ای ریزنمونه های مختلف گلرنگ به تنش شوریهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
50دریافت فایل PDF مقالهواکنش سورگوم و قیاق به تنش شوریپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
51دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلالششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های عملکردی پلیمرهای آرد دوازده رقم چاودم (تریتیکاله)، چاودار، گندم و گندم دوروم با استفاده از آزمون ظرفیت نگهداری حلالدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد آزمون ظرفیت نگهداری حلال در تعیین برخی از ویژگی هیا دانه و آرد و کیفیت نانوایی 12 رقم چاودم (تریتیکاله)سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات زراعی لاین های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جو زراعی و وحشی در شرایط بهینه و تنش شوریشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایرانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سیتوپلاسم بر برخی صفات مورفولوژیک گندم نان با استفاده از لاین های آلوپلاسمشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
57دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی فامیل های تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی جوزراعی ووحشی بانشانگرهای مولکولیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات احمد ارزانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فامیل های دیپلوئید گرده افشان (S1) برای اصلاح هیبریدهای متحمل به شوری در چغندرقنددوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزافصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهنحوه توارث صفات مرتبط با کیفیت دانه در گلرنگ .(Carthamus tinctorious L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندمدو فصلنامه کشاورزی1386
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترجیح میزبانی و تغذیه لاروهای پروانه برگ‪خوار در چهار رقم چغندرقند در شرایط آزمایشگاهیدوفصلنامه چغندرقند1389
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودیمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد روش ظرفیت نگهداری حلال در تعیین ویژگی های آرد و کیفیت نانوایی چاودم (1)فصلنامه فناوری های نوین غذایی1398
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پارامترهای آلوئوگرافی و پروتئین های گلوتن چاودم با استفاده از روش ظرفیت نگهداری حلال (2)فصلنامه فناوری های نوین غذایی1398
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ایدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1498 بار

نمودار سالانه مقالات احمد ارزانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با احمد ارزانی


به اشتراک گذاری صفحه احمد ارزانی

پشتیبانی