آقای محمدمهدی مجیدی

Mohamad Mahdi Majidi

استاد زراعت و اصلاح نباتات‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183298)

71
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی