ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمدمهدی مجیدی

Mohamad Mahdi Majidi

استاد زراعت و اصلاح نباتات‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183298)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد زراعت و اصلاح نباتات‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی مجیدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد زراعت و اصلاح نباتات‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی مجیدی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات محمدمهدی مجیدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی و انتخاب جدایه های بیماری زای Fusarium solani مرتبط با بوته میری گلرنگ در منطقه اصفهان جهت بکارگیری در برنامه های اصلاحیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل ژنتیکی گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacantha) برای افزایش تحمل به خشکی گلرنگ زراعی (C. tinctorius)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
3دریافت فایل PDF مقالهکاربردنشانگر مولکولی RAPD برای تهیه نقشه پیوستگی ژنتیکی گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کم آبیاری بر طول و قطر ریشه ذرتاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی خرداقلیمهای شهری و بررسی اثر آنها بر دما و رطوبت نسبی هوا در سطح شهراصفهاناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خرداقلیم های شهری بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در سطح شهر اصفهاناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد اسپرمین و اسید جیبرالیک بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های مینی تیوبرهای سیب زمینیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جوامع پلی کراس اسپرس ازنظر تحمل به تنش خشکی درمرحله جوانه زنییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیرالقای موتاسیون برقابلیت ترکیب پذیری عمومی و روابط صفات دراسپرس(Onobrychis viciifolia Scopیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهکارایی انتخاب به کمک نشانگر در مقایسه با انتخاب فنوتیپی در برنامه اصلاحی تلاقی برگشتی در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط صفات درگونه های مختلف گلرنگ تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرددانه و ویژگیهای مورفولوژیکی درگونه های مختلف جنسBrassicaدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و ارزیابی عملکردواجزای عملکرددرژنوتیپ های ایرانی وخارجی گلرنگدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین عملکرد واجزاء عملکرد با استفاده ازهمبستگی و تجزیه مسیر درژنوتیپ گلرنگدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی درسطح گیاهچه درگونه های گلرنگ و نتاج حاصل ازتلاقی آنهادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش خشکی برعملکردوبرخی صفات مورفولوژیک درفسکیوی بلنددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی توان کلون زایی و خصوصیات مرتبط دراکوتیپ های بومی اسپرسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش آب برصفات زراعی اکوتیپ های بومی اسپرسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات مختلف درگونه های جنس Brassicaدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گونه زراعی و خویشاوندان وحشی گلرنگ ازنظر تحمل به خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی نشانگرهای RAPD و مقایسه آن با نشانگرهای مورفولوژیک در گیاه فسکیوی بلنددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلاقی یذیری و ارزیابی نتاج بین سه گونه گلزنگ از طریق مارکزهای مولکولی و مورفولوژیکدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش های آبیاری بر بهره وری مصرف آب سیب زمینیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
25دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل همبستگی و علیت صفات مرتبط با عملکرد دانه در یولاف زراعی تحت شرایط واجد تنش و بدون تنش رطوبتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شاخصهای مقاومت در ارزیابی تعدادی ژنوتیپ گندم به تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی توده های بومی اسپرسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
28دریافت فایل PDF مقالهارتباط نشانگرهای مولکولی و صفات مورفو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در چغندرقنداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هتروزیگوسیتی بین و درون والدین تلاقی چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولیEST-SSR و SSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نشانگرهای مولکولی جهت افزایش عملکرد در واریتههای ساختگی گیاه فسکیوی بلند Lolium arundinaceum Schrebاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن OsVP1 (کدکننده یک عامل رونویسی دخیل در ترارسانی پیام ABA) و ژن های تنظیم شونده احتمالی توسط OsVP1 در گیاهچه های برنجهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
32دریافت فایل PDF مقاله همسانسازی وتوالییابی ژن تحمل به شوری HKT1;5 گونه Aegilops cylindrica هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهسنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن توسط پارامترهای بیولوژیکی در شماری از خاک های استان اصفهانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهاثر ژنوتیپ های فسکیوی بلند تحت سطوح مختلف تنش خشکی بر پایداری ساختمان خاکاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
35دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- اثر ژنوتیپ های فسکیوی بلند تحت سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان آبگریزی و کربن آلی خاکشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بهره گیری از جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) برای بهبود تحمل به خشکی جو زراعیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حضور قارچ اندوفایت بر صفات مورفولوژیک نتاج حاصل از تلاقی های درون گونه ای فسکیوی بلند ( Festuca arundinacea )شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
38دریافت فایل PDF مقالهبهبود تحمل به خشکی علف باغ (Dactylis glomerata) در نسلهای پلی کراس منتخب بر اساس سطوح تنوع فنوتیپی و مولکولیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهغربال گری برای تحمل به تنش خشکی در لاین های نوترکیب نسل F5 حاصل از تلاقی های بین گونه ای در گلرنگشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان افزایش تنوع ژنتیکی در گلرنگ از طریق تلاقی بین گونه ایشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روشهای حفاظت از ژرم پلاسم بر تنوع ژنتیکی مکان های مایکروساتلیت (SSR)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهتوصیف و حفاظت از منابع ژنتیکی گونههای علوفهای و مرتعی با بهرهگیری از ابزارهایبیوتکنولوژیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پیوستگی ژنتیکی گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیسمهای فرار از تنش خشکی از طریق طول دوره رشد در ژنوتیپهای گلرنگسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهارهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتاج حاصل از خودگشنی و آزادگرده افشانی در علف باغ (Dactylis glomerata)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به خشکی در جوامع پلی کراس Dactylis glomerata بر اساس شاخص های تحمل و حساسیتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی در جوامع پلی کراس Dactylis glomerata تحت شرایط عدم تنش و تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد علوفه و خصوصیات مرتبط به تنش خشکی در بروموس اینرمیس(علف پشمکی)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات بذری در بروموس اینرمیس(علف پشمکی) تحت شرایط عادی و تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در تعدادی ژنوتیپ گندمدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
52دریافت فایل PDF مقالهروش های فیزیکی و شیمیایی برای بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه در گونه های اسپرس و یونجهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
53دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان نیتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جیرفتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
54دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه برخی از هیبریدهای ذرت دانه ای در منطقه ایرانشهردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در خانواده های نیمه خواهری فسکیوی بلند با استفاده از تجزیه به عامل هادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش شوری در مرحله جوانه زنی اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های یولاف زراعی در دو رژیم رطوبتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
58دریافت فایل PDF مقالهتجزیه به عامل های در صفات یولاف زراعی در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
59دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ارتفاع بوته در طلاق تلاقی های درون گونه‌ای گل رنگدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
60دریافت فایل PDF مقالهاثر ترینگزاپک اتیل بر رنگ و وزن تر اندام هوایی رقم چمن برموداگراسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربری اراضی بر ددما ، رطوبت نسبی هوا و تبخیر - تعرق گیاه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهانیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر توسعه ریشهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
63دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نساجی در لباس و تجهیزات نظامیسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390
64دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ساخت تشکهای هوشمند و مواجسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390
65دریافت فایل PDF مقالهطراحی بانداژ و پانسمانی آنتی باکتریال با قابلیت نچسبیدن به زخمسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تکمیل گاز استریل با ناو کامپوزیت کیتوزان /نقره/اکسید روی بر روی خواص میکروبیسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390

مقالات محمدمهدی مجیدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فامیل های دیپلوئید گرده افشان (S1) برای اصلاح هیبریدهای متحمل به شوری در چغندرقنددوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرتفصلنامه آب و خاک1393
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیتهای فسکیوی بلندFestuca arundinaceaفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد بذر و اجزای آن در توده های طبیعی وارقام خارجی فسکیوی بلند Festuca arundinaceaفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه علوفه ای- مرتعی علف گندمیAgropyron elongatum از طریق بررسی کلونیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های اصلاحی اسپرس تحت شرایط شور مزرعهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل سیتوژنتیکی چند گونه اسپرس(Onobrychis spp.) از منطقه مرکزی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهوراثت پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپهای بروم گراس نرمBromus inermisفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چند متغیره ارتباط خصوصیات مختلف در توده های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی والقایی به لحاظ ویژگی های مورفولوژیک وزراعی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روابط صفات تحت دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی در توده های اسپرسفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پاسخ های انتخاب مستقیم و همبسته عملکرد واجزای عملکرد علوفه درژنوتیپ های فستوکای بلند تحت شرایط معمول و تنش رطوبتیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ارقام متحمل کلزا با استفاده از شاخص های تحمل به خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با بذر در گونه های وحشی واهلی اسپرس Onobrychis sppفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به تنش خشکی بر اساس سیستم ریشه ای وآنزیم های آنتی اکسیدان در فسکیوی بلندفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توده های اسپرس ایرانی در شرایط بود و نبود تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خودگشنی اجباری و آزاد گرده افشانی بر صفات زراعی و ساختار ظاهری علف باغ (Dactylis glomerata)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژرم پلاسم های داخلی و خارجی گلرنگ زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط صفات در شرایط عادی و تنش خشکی در ارقام کلزاپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت های نیمه خواهری علف باغ (Dactylis glomerata) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
22دریافت فایل PDF مقالهکارایی انتخاب غیرمستقیم برای بهبود عملکرد و تحمل به خشکی در جوامع حاصل از تلاقی بین گونه ای گلرنگپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد ژن OsVP۱ از طریق مطالعه لاین های جهش یافته برنجفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1391
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی و تنوع گونه بر کربن و نیتروژن زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیم بتاگلوکزآمینیداز خاک ریزوسفری گراس های چمنیفصلنامه علوم آب و خاک1400
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ارقام کلزا برای تحمل به خشکی از طریق شاخص های مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه براساس روش تجزیه به مولفه های اصلیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سه گونه گلرنگ و نتاج F۲حاصل از تلاقی آنها از نظر تحمل به خشکی گیاهچه براساس تجزیه بای پلاتدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
27دریافت فایل PDF مقالهگزینش مستقیم و غیر مستقیم عملکرد و اجزای عملکرد علوفه در اسپرس تحت شرایط معمول و تنش رطوبتیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمار های مختلف کوددهی روی بر عملکرد دانه ارقام گندم پاییزه دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتباط ویژگی های مختلف در ژنوتیپ های پنج گونه جنس Carthamus تحت شرایط عادی و کم آبیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژرم پلاسم داخلی و خارجی گلرنگ (Carthamus tinctorius)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و تحمل خشکی در ارقام اسپرس زراعی ایرانیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
32دریافت فایل PDF مقالهغربالگری برای تحمل خشکی آخر فصل در ژرم پلاسم داخلی و خارجی گلرنگ بر اساس شاخص های حساسیت و تحملدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی گونه Aegilops cylindrica درغرب ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیکدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نحوه گرده افشانی و تاثیر کم آبی بر آن در ژنوتیپ های Bromus inermisدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی زنده مانی و رشد درختان کاج و چنار منتقل شده بر اساس کاربرد هورمون IBA، سن درخت، زمان و نحوه انتقالدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتباط ویژگی های فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکرد دانه در ژنوتیپ های چهار گونه جنس براسیکا در شرایط تنش و عدم تنش خشکیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی خصوصیات مرتبط با عملکرد علوفه در فامیل های نیمه خواهریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش خشکی در جو زراعی و وحشی براساس صفات فیزیولوژیک و شاخص های تحملدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی نمونه های اسپرس زراعی داخلی و خارجی از طریق صفات مورفولوژیکدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد بذر در گونه های اهلی و وحشی اسپرس و ارتباط آنها با عملکرد علوفهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
41دریافت فایل PDF مقالهکارایی انتخاب مستقیم و غیر مستقیم برای بهبود عملکرد دانه در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و تنوع صفات مورفولوژیک برخی ارقام محلی بادمجان ایران (.Solanum melongena L) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی آثار تنش خشکی در محیط مادری بر دماهای کاردینال و جوانه زنی بذر گونه های مختلف جنس Carthamusدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های حاصل از تلاقی بین گونه ای در دو زمینه ژنتیکی متفاوت در جو تحت رژیم های مختلف آبیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1399
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همزیستی قارچ های اندوفایت بر میانگین و واریانس های عملکرد بذر و صفات وابسته به آن در فسکیوی بلنددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
46دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت عملکرد و اجزای عملکرد بذر در کلون های فسکیو (Festuca spp. ) متاثر از قارچ های اندوفایت دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
47دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل های چند متغیره آماری در ژرم پلاسم فسکیوی بلند ایرانی و خارجیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت تولید و میزان تنوع صفات مورفولوژیک، زراعی و کیفی در توده های اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی و تحمل به خشکی در لاین های حاصل از سه تلاقی بین گونه ای گلرنگدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1399
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همزیستی قارچ های اندوفایت بر میانگین و واریانس های عملکرد بذر و صفات وابسته به آن در فسکیوی بلندفصلنامه علوم آب و خاک1386
51دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیـت عملکرد و اجزای عملکرد بذر در کلون های فسکیو (Festuca spp. ) متاثر از قارچ های اندوفایت فصلنامه علوم آب و خاک1386
52دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل های چند متغیره آماری در ژرم پلاسم فسکیوی بلند ایرانی و خارجیفصلنامه علوم آب و خاک1387
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت تولید و میزان تنوع صفات مورفولوژیک، زراعی و کیفی در توده های اسپرس (.Onobrychis viciifolia Scop)فصلنامه علوم آب و خاک1388
54دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی روزانه دو واریته آفتابگردان یوروفلور و سیرنا تحت مدیریت آبیاری قطره ای- نواریفصلنامه علوم آب و خاک1393
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و ویژگی های آن برای دو رقم سیب زمینی در روش های آبیاری بارانی و قطره ای- نواریفصلنامه علوم آب و خاک1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی علف گندمی تاجدار (Agropyron cristatum L.) در شرایط تنش خشکی و شوریمجله علوم باغبانی1398
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بازده ژنتیکی در تلاقی‌های بین‌گونه‌ای جنس Carthamus با استفاده از شاخص تحمل تنش خشکی و گزینش تک بوته فصلنامه علوم زراعی ایران1397
58دریافت فایل PDF مقالهاثر هیدروژل های اصلاح کننده خاک بر ویژگی های سیستم ریشه جو دو سر Avena fatua در دو بافت متفاوت خاکفصلنامه علوم آب و خاک1396
59دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل تولید و تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های داخلی و خارجی گلرنگ در سه منطقه ایراندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ ‎های گلرنگ بهاره در شرایط عادی و تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات مرفولوژیک و زراعیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 524 بار

نمودار سالانه مقالات محمدمهدی مجیدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدمهدی مجیدی


به اشتراک گذاری صفحه محمدمهدی مجیدی

کلیدواژه های مهم در مقالات محمدمهدی مجیدی

پشتیبانی