ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدمهدی مجیدی

Mohamad Mahdi Majidi

استاد زراعت و اصلاح نباتات‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183298)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد زراعت و اصلاح نباتات‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی مجیدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد زراعت و اصلاح نباتات‌، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی مجیدی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات محمدمهدی مجیدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی و انتخاب جدایه های بیماری زای Fusarium solani مرتبط با بوته میری گلرنگ در منطقه اصفهان جهت بکارگیری در برنامه های اصلاحیاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل ژنتیکی گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacantha) برای افزایش تحمل به خشکی گلرنگ زراعی (C. tinctorius)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
3دریافت فایل PDF مقالهکاربردنشانگر مولکولی RAPD برای تهیه نقشه پیوستگی ژنتیکی گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کم آبیاری بر طول و قطر ریشه ذرتاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی خرداقلیمهای شهری و بررسی اثر آنها بر دما و رطوبت نسبی هوا در سطح شهراصفهاناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خرداقلیم های شهری بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در سطح شهر اصفهاناولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد اسپرمین و اسید جیبرالیک بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های مینی تیوبرهای سیب زمینیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جوامع پلی کراس اسپرس ازنظر تحمل به تنش خشکی درمرحله جوانه زنییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیرالقای موتاسیون برقابلیت ترکیب پذیری عمومی و روابط صفات دراسپرس(Onobrychis viciifolia Scopیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهکارایی انتخاب به کمک نشانگر در مقایسه با انتخاب فنوتیپی در برنامه اصلاحی تلاقی برگشتی در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط صفات درگونه های مختلف گلرنگ تحت شرایط تنش و عدم تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرددانه و ویژگیهای مورفولوژیکی درگونه های مختلف جنسBrassicaدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و ارزیابی عملکردواجزای عملکرددرژنوتیپ های ایرانی وخارجی گلرنگدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین عملکرد واجزاء عملکرد با استفاده ازهمبستگی و تجزیه مسیر درژنوتیپ گلرنگدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی درسطح گیاهچه درگونه های گلرنگ و نتاج حاصل ازتلاقی آنهادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش خشکی برعملکردوبرخی صفات مورفولوژیک درفسکیوی بلنددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی توان کلون زایی و خصوصیات مرتبط دراکوتیپ های بومی اسپرسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتنش آب برصفات زراعی اکوتیپ های بومی اسپرسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات مختلف درگونه های جنس Brassicaدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گونه زراعی و خویشاوندان وحشی گلرنگ ازنظر تحمل به خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی نشانگرهای RAPD و مقایسه آن با نشانگرهای مورفولوژیک در گیاه فسکیوی بلنددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلاقی یذیری و ارزیابی نتاج بین سه گونه گلزنگ از طریق مارکزهای مولکولی و مورفولوژیکدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش های آبیاری بر بهره وری مصرف آب سیب زمینیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بابونهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
25دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل همبستگی و علیت صفات مرتبط با عملکرد دانه در یولاف زراعی تحت شرایط واجد تنش و بدون تنش رطوبتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شاخصهای مقاومت در ارزیابی تعدادی ژنوتیپ گندم به تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی توده های بومی اسپرسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
28دریافت فایل PDF مقالهارتباط نشانگرهای مولکولی و صفات مورفو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در چغندرقنداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هتروزیگوسیتی بین و درون والدین تلاقی چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولیEST-SSR و SSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نشانگرهای مولکولی جهت افزایش عملکرد در واریتههای ساختگی گیاه فسکیوی بلند Lolium arundinaceum Schrebاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن OsVP1 (کدکننده یک عامل رونویسی دخیل در ترارسانی پیام ABA) و ژن های تنظیم شونده احتمالی توسط OsVP1 در گیاهچه های برنجهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
32دریافت فایل PDF مقاله همسانسازی وتوالییابی ژن تحمل به شوری HKT1;5 گونه Aegilops cylindrica هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهسنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن توسط پارامترهای بیولوژیکی در شماری از خاک های استان اصفهانپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهاثر ژنوتیپ های فسکیوی بلند تحت سطوح مختلف تنش خشکی بر پایداری ساختمان خاکاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
35دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- اثر ژنوتیپ های فسکیوی بلند تحت سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان آبگریزی و کربن آلی خاکشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بهره گیری از جو وحشی (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) برای بهبود تحمل به خشکی جو زراعیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حضور قارچ اندوفایت بر صفات مورفولوژیک نتاج حاصل از تلاقی های درون گونه ای فسکیوی بلند ( Festuca arundinacea )شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
38دریافت فایل PDF مقالهبهبود تحمل به خشکی علف باغ (Dactylis glomerata) در نسلهای پلی کراس منتخب بر اساس سطوح تنوع فنوتیپی و مولکولیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهغربال گری برای تحمل به تنش خشکی در لاین های نوترکیب نسل F5 حاصل از تلاقی های بین گونه ای در گلرنگشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان افزایش تنوع ژنتیکی در گلرنگ از طریق تلاقی بین گونه ایشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد خاک بستر ماسه ای بهسازی شده با رزین اپوکسی درکنترل خرابی شیارشدگی روسازی آسفالتیدوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران1399
42دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر مشخصات شکستگی و ابعاد سنگدانه در مصرف آب در طرح اختلاط رویه های بتنی با الگوی گروه بندی داده هادوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1399
43دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی آماری- عددی کاهش مقاومت اصطکاک سطحی در طول عمر بهره برداری روسازی آسفالتیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1399
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات عملکردی روسازی آسفالتی بر روی بسترهای ماسه ای با اختلاط الیاف طبیعی و امولسیون پلی اورتانیازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران1398
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر شیارشدگی ماسه آسفالت رویه به روش تحلیل عددی و آمارییازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن ماسه روان بر رفتار تحکیمی بسترهای رسی زیرساختهای حمل و نقل زمینیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تقویت بسترهای ماسهای با خرده لاستیک بازیافتی در ساخت روسازی راه ها در مناطق کویریچهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی ومدلسازی تاثیر ویژگی های اقلیمی بر میزان آب موردنیاز پاششی بر سطح بتن تازه در رویه ی راه هایازدهمین کنفرانس ملی بتن1398
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دانه بندی سنگدانه های بتن متخلخل در میزان نفوذپذیری و عکس العمل در برابر بار گسترده یکنواخت رویه هایازدهمین کنفرانس ملی بتن1398
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روشهای حفاظت از ژرم پلاسم بر تنوع ژنتیکی مکان های مایکروساتلیت (SSR)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
51دریافت فایل PDF مقالهتوصیف و حفاظت از منابع ژنتیکی گونههای علوفهای و مرتعی با بهرهگیری از ابزارهایبیوتکنولوژیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
52دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پیوستگی ژنتیکی گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی RAPDهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیسمهای فرار از تنش خشکی از طریق طول دوره رشد در ژنوتیپهای گلرنگسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهارهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتاج حاصل از خودگشنی و آزادگرده افشانی در علف باغ (Dactylis glomerata)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
56دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به خشکی در جوامع پلی کراس Dactylis glomerata بر اساس شاخص های تحمل و حساسیتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی در جوامع پلی کراس Dactylis glomerata تحت شرایط عدم تنش و تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
58دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد علوفه و خصوصیات مرتبط به تنش خشکی در بروموس اینرمیس(علف پشمکی)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات بذری در بروموس اینرمیس(علف پشمکی) تحت شرایط عادی و تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک در تعدادی ژنوتیپ گندمدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
61دریافت فایل PDF مقالهروش های فیزیکی و شیمیایی برای بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه در گونه های اسپرس و یونجهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
62دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان نیتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در منطقه جیرفتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
63دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه برخی از هیبریدهای ذرت دانه ای در منطقه ایرانشهردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی در خانواده های نیمه خواهری فسکیوی بلند با استفاده از تجزیه به عامل هادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش شوری در مرحله جوانه زنی اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های یولاف زراعی در دو رژیم رطوبتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
67دریافت فایل PDF مقالهتجزیه به عامل های در صفات یولاف زراعی در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
68دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنتیکی ارتفاع بوته در طلاق تلاقی های درون گونه‌ای گل رنگدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
69دریافت فایل PDF مقالهاثر ترینگزاپک اتیل بر رنگ و وزن تر اندام هوایی رقم چمن برموداگراسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربری اراضی بر ددما ، رطوبت نسبی هوا و تبخیر - تعرق گیاه مرجع در نقاط مختلف شهر اصفهانیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر توسعه ریشهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
72دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نساجی در لباس و تجهیزات نظامیسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390
73دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ساخت تشکهای هوشمند و مواجسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390
74دریافت فایل PDF مقالهطراحی بانداژ و پانسمانی آنتی باکتریال با قابلیت نچسبیدن به زخمسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تکمیل گاز استریل با ناو کامپوزیت کیتوزان /نقره/اکسید روی بر روی خواص میکروبیسومین همایش ملی نساجی و پوشاک1390

مقالات محمدمهدی مجیدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فامیل های دیپلوئید گرده افشان (S1) برای اصلاح هیبریدهای متحمل به شوری در چغندرقنددوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپهای گلرنگاهلی(C. oxyacanthus) و گلرنگ وحشی (Carthamus tinctorius)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرتفصلنامه آب و خاک1393
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع, ارتباط صفات و تعیین فاصله ژنتیکی در جمعیتهای فسکیوی بلندFestuca arundinaceaفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد بذر و اجزای آن در توده های طبیعی وارقام خارجی فسکیوی بلند Festuca arundinaceaفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه علوفه ای- مرتعی علف گندمیAgropyron elongatum از طریق بررسی کلونیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های اصلاحی اسپرس تحت شرایط شور مزرعهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل سیتوژنتیکی چند گونه اسپرس(Onobrychis spp.) از منطقه مرکزی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهوراثت پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپهای بروم گراس نرمBromus inermisفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چند متغیره ارتباط خصوصیات مختلف در توده های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های انتخابی اسپرس (Onobrychis viciifolia) از جوامع دارای تنوع طبیعی والقایی به لحاظ ویژگی های مورفولوژیک وزراعی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روابط صفات تحت دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی در توده های اسپرسفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پاسخ های انتخاب مستقیم و همبسته عملکرد واجزای عملکرد علوفه درژنوتیپ های فستوکای بلند تحت شرایط معمول و تنش رطوبتیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ارقام متحمل کلزا با استفاده از شاخص های تحمل به خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ژنتیکی صفات مرتبط با بذر در گونه های وحشی واهلی اسپرس Onobrychis sppفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهگزینش برای تحمل به تنش خشکی بر اساس سیستم ریشه ای وآنزیم های آنتی اکسیدان در فسکیوی بلندفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توده های اسپرس ایرانی در شرایط بود و نبود تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر خودگشنی اجباری و آزاد گرده افشانی بر صفات زراعی و ساختار ظاهری علف باغ (Dactylis glomerata)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهاثر هیدروژل های اصلاح کننده خاک بر ویژگی های سیستم ریشه جو دو سر Avena fatua در دو بافت متفاوت خاکفصلنامه علوم آب و خاک1396
20دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل تولید و تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های داخلی و خارجی گلرنگ در سه منطقه ایراندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ ‎های گلرنگ بهاره در شرایط عادی و تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه گونه های وحشی و اهلی گلرنگ از نظر تحمل به تنش خشکی و تنوع صفات مرفولوژیک و زراعیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 338 بار

نمودار سالانه مقالات محمدمهدی مجیدی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدمهدی مجیدی


به اشتراک گذاری صفحه محمدمهدی مجیدی

پشتیبانی