خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 15,760
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 17
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 23
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 20
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 150 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 17 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 113 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی اصفهان

بهینه سازی پارامترهای موثر بر پولیش و آماده سازی سطح لنزهای اپتیکی ساخته شده از جنس سافایر با استفاده از محلول سیلیکای کلوئیدی نوشته مهناز فلاحتیاناثر پیش اندازی بذر بر لیپیدپراکسیداسیون غشا، ماده خشک و کارایی مصرف آب بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش رطوبتی نوشته علی غلامی زالیتاثیر کربن فعال تولید شده از مخروط های درخت کاج در کاهش پارامترهای شوری آب آبیاری نوشته محسن قاسمی و جهانگیر عابدی کوپایی و منوچهر حیدرپور و محمد دیناریمقایسه تاثیر تغذیه برگی سولفات روی و آمینوکلات روی-لیزین بر شاخص های رشد پیاز بهبهان نوشته امیرحسین خوش گفتارمنش و حسین شریعتمداریکاهش تبخیر از مخازن ذخیره آب با استفاده از پوشش های شناور در اصفهان نوشته الهام مظاهری و جهانگیر عابدی کوپاییمطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی مستغرق روی سطوح زبر و شیب معکوس نوشته ناهید پورعبدالله و منوچهر حیدرپور و جهانگیر عابدی کوپاییبررسی اثر زهکشی خشک بر نحوه حرکت و توزیع کاتیون ها با استفاده از یک مدل فیزیکی نوشته شهاب انصاری و جهانگیر عابدی کوپایی و بهروز مصطفی زاده و محمد شایان نژاد و محمد رضا مصدقی*مدلسازی و تفسیر توام داده های مغناطیسی ، مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در شرق محدوده خالوحیدر (راسور) نوشته زهرا صالحی و سیدمحمد ابطحی فروشانی و حمزه صادقی سرخنی و محمد حاج حیدریمدلسازی و تفسیر داده های مغناطیسی و ژئوالتریک در محدوده کانسار مس -مولیبدن پورفیری ظفرقند نوشته مینا صومعه و سیدمحمد ابطحی فروشانی و هوشنگ اسدی هارونی و محمد حاج حیدریپردازش و مدلسازی وارون سه بعدی بی هنجاری مغناطیسی شرقی محدوده اکتشافی پته یار نوشته سبا سرمدی و سیدمحمد ابطحی فروشانی و حمزه صادقی سرخنیمدلسازی و تفسیر داده های مغناطیسی و ژئوالکتریکی درشرق محدوده بندچرک نوشته محمدحسین سهرابی شعبجره و حمزه صادقی سرخنی و سیدمحمد ابطحی فروشانیزمین شیمی عناصر نادر خاکی و شرایط فیزیکوشیمیایی محیط تشکیل نهشته بوکسیت کندال، جنوب شهرستان شوط، شمالغرب ایران نوشته مریم خسرویتشریح آنومالی های Eu و Ce و ضرایب همبستگی آنها در سنگ های بازیک قره ضیاء الدین ، بخشی از کمان ماگمایی ارومیه - دختر، آذربایجان غربی نوشته تینا سعیداثر استفاده از نفت سفید به عنوان علف کش بر رشد و شاخص های فیزیولوژیکی و غلظت فلزات سنگین در جعفری، هویج و گشنیز نوشته محسن سلیمانیاستفاده از جاذب کامپوزیتی تهیه شده از لجن نفتی و پسماند لیگنوسلولزی برای حذف فورفورال از محلول های آبی: مقایسه روش کربونیزاسیون و فعال سازی نوشته سمانه محزونیه و نوراله میرغفاری و محسن سلیمانیبررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاهان اطراف مجتمع فولاد خوزستان نوشته محسن سلیمانیمدل سازی آب زیرزمینی به منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیکی در آبخوان آزاد (مطالعه موردی: دشت کرمانشاه) نوشته خدیجه براتی و جهانگیر عابدی کوپایی و علی یوسفیتاثیر مدیریت های آبیاری جویچه ای بر روند رشد ریشه گیاه ذرت نوشته مهدی قیصریتاثیر مدیریت های مختلف آبیاری جویچه ای بر صرفه جویی و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه ای در اصفهان نوشته مهدی قیصریاثر مالچ بر تغییرات رطوبت، دما و شار گرمایی خاک در حضور سطح ایستابی کم عمق نوشته میلاد امین زاده

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه صنعتی اصفهان

تخصیص منابع آب در رودخانه های مرزی با دیدگاه نگاه مشترک، مطالعه موردی: رودخانه هریرود (1394)ارائه یک مدل تحلیلی ساده بعدی جهت پیش بینی جریان دوفازی ناپایدار آب و هوا در تونل های آب بر (1388)بررسی استهلاک انرژی در شیب شکن های دارای مستهلک کننده ی شیاری و شبکه ای (1391)خطر پذیری روگذری در سد با درنظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی؛ سد ونک) (1390)تحلیل فراوانی منطقه ای جریان کم در حوضه آبخیز کارون شمالی (1388)کاربرد سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در تعیین نیاز آبی، مطالعه موردی (1393)مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از منطق فازی مطالعه موردی: آبخوان نجف آباد (1390)تخصیص منابع آب با استفاده از روش های حل اختلاف (مطالعه موردی: حوضه رودخانه زاینده رود) (1391)امکانسنجی استفاده از تالاب مصنوعی زیرسطحی جهت تصفیه اضافی پساب شهری (1394)تخمین میزان تبخیر از طشتک تبخیر کلاس ‭A ‬با استفاده از آمار درجه حرارت هوا در دانشگاه صنعتی اصفهان (1366)تجزیه و تحلیل سرعت و جهت باد در ایستگاه هواشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان (1366)اثرات رژیمهای آبیاری بررشدرویشی وزایشی دورقم سویا (1366)اولویت های تحقیقات کشاورزی در منطقه اصفهان ، یزد ، چهار محال بختیاری (1359)کلروز آهن یا زردی برگ درختان میوه (1361)مروری بر روشهای تخمین تبخیر و تعرق بالقوه و کاربرد آنها در منطقه اصفهان (1366)کارنامه پژوهشی (6)دانشگاه صنعتی اصفهان (1379)مطالعه قارچهای بیماریزای اسپرس ‭Onobrychis viciifolia Scop ‬درایران (1374)

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه صنعتی اصفهان

تاکنون 43 کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت زیر است:
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمرانسومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخربهمایش ملی علمی پژوهشی علم و دیناولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسینوزدهمین همایش ملی مهندسی سطحدومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایراناولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشوراولین کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیادهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایراننخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشمپانزدهمین کنگره علوم خاک ایرانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایرانششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایراننخستین کنفرانس آمار ایرانپنجمین کنفرانس آمار ایراندومین کنفرانس دینامیک شاره هااولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارهادومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمیندومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایراندهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایراندومین کنفرانس ملی اویونیک ایراننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمیناولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردهانهمین کنگره بین الملی مهندسی عمراندومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایشهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرانهجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایرانهفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعکنفرانس فیزیک ایران 1388یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایراندهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتیهشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمیهشتمین سمینار معادلات دیفرانسیل سیستم های دینامیکی و کاربردهای آنششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفتپنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدنسومین کنفرانس انجمن رمز ایرانچهارمین کنگره ملی خوردگی ایرانششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمرانهشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایرانچهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکسیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکاولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیستدومین کنفرانس مدیریت منابع آب