ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مصطفی مبلی

Mostafa Mobli

استاد علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183291)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مصطفی مبلی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی مصطفی مبلی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات مصطفی مبلی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهوضعیت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در گلخانههای استان اصفهاندومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش های رطوبتی بر جمعیت و خسارت تریپس(Thrips tabaci Thys: Thripidae ) روی پیازچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پیازچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام مختلف زیتون در شرایط اصفهان به منظور کاربری در فضای سبزسومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری1386
5دریافت فایل PDF مقالهEffects of using Zeolite as a Soilless Culture media substrate on Yield and fruit Quality of Bell pepperهمایش بین المللی ژئولیت ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت عناصر بر سلامت خوراکی میوه گوجه فرنگیاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
7دریافت فایل PDF مقالهاثر بستر کشت بدون خاک بر غلظت و جذب عناصر غذایی در گیاه گوجه فرنگیاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بستر‌های مختلف کاشت بر رشد رویشی و عملکرد گوجه‌فرنگیاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی در گوجه فرنگیاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد ژنوتیپ‌های پیاز تحت‌تأثیر شوری آب آبیاری در اصفهاندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
11دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین عوامل محیطی و ناهنجاریهای فیزیولوژیک گیاهان گلخانهایاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
12دریافت فایل PDF مقالهاثر بستر های مختلف کاشت بر ویژگ یهای ظاهری و کیفی فلفل دلمه ای رقم امیلیاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
13دریافت فایل PDF مقالهغلظت سرب و کادمیم در خیار، فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی تولید شده در برخی گلخانه های اصفهاناولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
14دریافت فایل PDF مقالهاثر بستر کشت بدون خاک بر غلظت و جذب عناصر غذایی توسط گیاه گوجه فرنگیاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
15دریافت فایل PDF مقالهحد آستانه تحمل به شوری سه رقم گوجهفرنگی در کشت هیدروپونیکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
16دریافت فایل PDF مقالهاثر بسترهای مختلف کاشت و هیدروژل بر صفات رویشی و زایشی گوجه فرنگی گیلاسیاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بستر های مختلف کاشت بر رشد رز شاخه بریده رقم Marosiaاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر بسترهای مختلف کاشت و هیدروژل روی صفات رویشی و زایشی بادمجان قلمیاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت دوکندکننده رشد بر کنترل ارتفاع ساقه و سایر خصوصیات رویشی کلم زینتیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تحمل به سرما در ارقام مختلف زیتون با استفاده از روش کلروفیل فلورسنسیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
21دریافت فایل PDF مقالهاثر بسترهای مختلف کاشت بر رشد رویشی و عملکرد فلفل دلمه ای رقم امیلیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تسریع رشد بادمجان تحت تاثیر تنظیم کننده های رشدششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد اسپرمین و اسید جیبرالیک بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های مینی تیوبرهای سیب زمینیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل به سرمای بوته های جوان فلفل دلمه ایهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف اسپرمیدین در دماهای مختلف بر روی تحمل به سرما در بوته های خیار رقم رشید در مرحله تکمیل جوانه زنیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد اسپرمین و اسید جیبرالیک بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های غده های سه رقم سیب زمینیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه امکان بهره برداری دو ساله از مزارع بذر گیری پیازهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهاثر بستر های مختلف کاشت بر غلظت عناصر غذایی درشاخساره و میوه فلفل دلمه ای رقم امیلیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین گرده دهنده درختان زیتون (Olea europaea L.) رقم فیشمی رودبار در استان فارسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی بر بر بهبود کیفیت پس از برداشت و ماندگاری گل بریده آلسترومریاهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
31دریافت فایل PDF مقالهاثر توزیع غیریکنواخت دینامیک نمک با کاربرد کلسیم و پتاسیم مکمل بهمنظوراستفاده از آب شور در کشت گوجه فرنگیاولین همایش ملی بحران آب1392
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد خارجی سالیسیلیک اسید بر فاکتورهای فتوسنتزی توت فرنگی در شرائط تنش شوریاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهبهبود رشد رویشی گوجه فرنگی در سیستم توزیع غیریکنواخت دینامیک نمک با کاربرد کلسیم و پتاسیم مکملاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
34دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر رشد اولیه گیاهچه ذرت شیرین تحت تنش شوریاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت به سرمای ژنوتیپهای مختلف اکالیپتوس با اندازهگیری فلورسانس کلروفیلاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل به سرمای بوته های جوان فلفل دلمه ای گلخانه ای رقم امیلیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
37دریافت فایل PDF مقالهغلظت آهن، روی و کادمیم در خاک و محصول تولیدی گلخانه های استان صافهانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
38دریافت فایل PDF مقالهتغییرات ویژگی های فیزیکی خاک اره درطیف رایندکمپوست شدن درترکیب با منابع آلی و معدنی نیتروژنهفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر کلریدکلسیم و سولفات روی بر عملکرد، سفتی و میزان ویتامین ث قارچ دکمه اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهویژگی های شیمیایی خاک اره در طی فرآیند کمپوست شدن در ترکیب با منابع مختلف نیتروژندارنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسپرمیدین و متیل جاسمونات بر بیان جنسیت گل های کدو خورشتی (رقم ایده آل)نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سولفات آهن و سولفات منگنز بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی و درصد گیرایی پایه های مختلف بومی جهت پیوند خیار گلخانه اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهعوامل محیطی و ناهنجاری های فیزیولوژیک سبزی های گلخانه اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهپاسخ رشد رویشی دو رقم گوجه فرنگی گلخانه ای به تغییر نسبت منبع- مقصدیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد اسپرمین و اسیدجیبرلیک بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های غده های سیب زمینییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد متیل جازمونات واسپرمین بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های غده سیب زمینیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات مصطفی مبلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 259 بار

نمودار سالانه مقالات مصطفی مبلی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مصطفی مبلی


به اشتراک گذاری صفحه مصطفی مبلی

پشتیبانی