ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مرتضی خوشخوی

Morteza Khoshkhoui

استاد، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181468)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مرتضی خوشخوی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات مرتضی خوشخوی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کادمیم و زئولیت بر رشد، ترکیب شیمیایی و گره زایی گیاه سویا (Glycine max L.)همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهگزینش درون شیشه ای مستقیم شاخساره های متحمل به نمک کلرید سدیم در برخی از پایه های مرکبات ایرانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریز افزایی شاخساره های افق گرا در Araucaria excelsa R. Br. var. Glaucaششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نانوسیلور برای حذف آلودگی باکتریایی در کشت درون شیشه ای Araucaria excelsa R. Br. var. Glaucaششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
5دریافت فایل PDF مقالهروشی موثر برای استخراج DNA ژنومی از 7 گونه مهم ورد در ایرانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کاربرد تنظیم کننده های رشد در کشت درون شیشه ای دو گونه یاس Jasminum sppششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر TDZ و حیط کشت در پرآوری شاخساره و پینه زایی گل نسترن (Rosa moschata J. Herrm. var. nastarana Christ in Boiss.)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهاثرات بنزیل آدنین، ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر پر آوری شاخساره رقم های نرگس ’شهلا‘ و ’مسکین‘ در استان فارسششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
9دریافت فایل PDF مقالهمطاله عوامل موثر بر ویژگی های کمی و کیفی اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) جنوب ایرانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی خفتگی بذر در محیط در شیشه با استفاده از تیمارهای خراش دهی و تنظیم کننده رشد GA3 در زنبق بومی ایران Iris songarica Lششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
11دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع ریز نمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی مستقیم زنبق مردابی بومی ایران (Iris pseudacorus Linn, Syn. I. acoroides Spach, I. flava Tornab.)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط فیلوژنتیکی برخی گونه های ورد با استفاده از نشانگر ISSRهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری ژنتیکی گیاهان ریز افزایی شده Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca با استفاده از انگشت نگاری نشانگر مولکولی RAPDهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهانگیزش پینه و پرآوری شاخه در دو رقم انار زینتیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبهبود ریشه زایی قلمههای چوب سخت و نیمهسخت گل محمدی (Rosa damascena Mill.) و گل نسترن (Rosa moschata J. Herrm.) توسط کاربرد اسپرمینهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد IBA (ایندول بوتیریک اسید) و NAA (نفتالن استیک اسید) بر ریشه زایی کونوکارپوس (Conocarpus erectus L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ایندول بوتیریک اسید و نفتالن استیک اسید بر ریشه زایی قلمه شمشاد اهوازی (Clerodendron inerme L)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر پوترسین، اسپرمین و اسپرمیدین بر گلدهی و رشد رویشی گیاهان گلایولهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی آمیخته ای از اسید های آمینه بر ویژگی های مورفولوژیک و عمر پس از برداشت گل ژربرا رقم ‘Saltino’هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی آمیخته ای از اسید های آمینه بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژربرا رقم ‘Kaiser’هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترکیبات فرار گل محمدی مناطق میمند و شیرازدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی عناصر NPK بر عملکرد بذری و کیفیت وکمیت گیاه زنیان (.Trachyspermum ammi L)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
23دریافت فایل PDF مقالهباززایی شاخساره نابجا و بهینه سازی انتقال ژن به میخک توسط اگرو باکتریوماولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) به گل ژاله (Gerbera jamesonii cv. Royal Soft Pink) با استفاده از اگروباکتریوماولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبیان ژن بتاگلوکورونیداز (UidA) در میخک تراریختاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط تغییرات شاخص کیفیت رز (Rosa hybrida L.) با سایر صفات مورفولوژیک و شیمیائی در بسترهای مختلف کشت بدون خاکاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهاثر نانوکلات آهن بر ابلقی و فعالیت آنزیمی سجافی Chlorophytum comosum (Thunb.)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهاثر اگروباکتریوم رایزوژنز بر بهبود ریشه زایی کاج مطبقهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهاگرواینفیلتریشن گلبرگ های گل ژاله (ژربرا) با آگروباکتریوم حامل سازه های ژنی رنگ گل به منظور تولید آنتوسیانین دلفینیدیننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهاثر بیوچار روی رشد گل میخک باغچه ای Dianthus prlumarius Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهاثرهای محلولپاشی برگی منابع کودی آهن و روی بر ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه پریوش Catharanthus roseusنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی دو روش تغذیه ای کود-آبیاری و محلول پاشی برگی با آمیخته اسیدهای آمینه در سه مرحله رشد گل مریم Polianthes tuberosa Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری چند گیاه پوششی از دیدگاه فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شرایط آب و هوایی شیرازنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهاهمیت واژه گزینی علمی در علوم باغبانی به ویژه گیاهان زینتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبی و تنش شوری بر مقدار مصرف آب، شمار دفعات آبیاری و هدایت الکتریکی زهکش ورد مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهانگیزش رویان های بدنی در گل مریمیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی سه گونه لاله ایرانی به بیماری زنگیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری و خشکی بر ویژگیهای رشدی گل محمدییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریشه گیاهان تراریخت RD29A-IPT، ناتراریخت و نمونه های محلی چاوی چند ساله پس از تنش خشکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
40دریافت فایل PDF مقالهبهبود تحمل به خشکی چاوی چندساله با بیان ژن RD29A-IPTیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398

مقالات مرتضی خوشخوی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهوضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی خشک میوههای ایراندوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
2دریافت فایل PDF مقالهمروری کلی بر کشاورزی ارگانیکدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
3دریافت فایل PDF مقالهوضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی ، میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ایراندوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers. California Origin)، چمانواش بلند (.Festuca arundinacea Schreb) و آمیخته بذری آنها در شرایط تنش خشکیمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی مجله های علوم باغبانی در ایراندوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت گزیده ای از گلخانه ها در ایران 1- واکاوی توصیفیدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1397
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر طول روز بر شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های چایر (Cynodon dactylon [L.] Pers.) و چمانواش بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در شرایط مزرعهمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1396
8دریافت فایل PDF مقالهاثر زمآن های مایه کوبی و غلظت های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’)مجله پژوهش های تولید گیاهی1397
9دریافت فایل PDF مقالهتولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه های ژنی رنگ گلمجله پژوهش های تولید گیاهی1395
10دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گیاهان گوشتی متحمل به خشکی مناسب برای فضای سبز شهریدوفصلنامه گل و گیاهان زینتی1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 784 بار

نمودار سالانه مقالات مرتضی خوشخوی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مرتضی خوشخوی


به اشتراک گذاری صفحه مرتضی خوشخوی

پشتیبانی