آقای پژمان آزادی

Pejman Azadi

رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179282)

34
31
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی