آقای دکتر سعید عشقی

Dr. Saeed Eshghi

استاد گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183297)

76
56
1
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی