ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سعید عشقی

Saeed Eshghi

استاد علوم باغبانی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183297)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد علوم باغبانی، دانشگاه شیراز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی سعید عشقی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد علوم باغبانی، دانشگاه شیراز

سمتهای علمی و اجرایی سعید عشقی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات سعید عشقی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زئولیت طبیعی و سرب بر رشد، ترکیب شیمیایی، گره زایی و تثبیت نیتروژن سویا (Glycine max L.)همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهتهیه کمپوست ارگانیک از پس مانده های فر آوری شیرین بیان و زیتون و مقایسه اثرات آنها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum Ammi Sprague)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات میدان مغناطیسی بر تندش بذر ذرت شیرین در شرایط تنش شوریششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر برهمکنش پلی آمین پوترسین و پرتو UV-C بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوااولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
5دریافت فایل PDF مقالهرابطه مرگ جوانه با تغییرات درونی نشاسته در بوته های بامیوه و بدون میوه انگوردومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
6دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد برگسارهای و خاکی اسیدهیومیک بر رشد رویشی و زایشی توتفرنگی رقم (پاروس)دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر قطر قطرات درغلظت های کم برراندمان جداسازی هیدروسیکلون تصفیه پساب نفتیسومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی بر رشد انگور دیم در منطقه باجگاهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
9دریافت فایل PDF مقالهبهبود تنژگی بذر درخت دارویی - زینتی خرنوب (Ceratonia siliqua L.) با استفاده از اسید و تعیین ماندگاری دانهال در دو محیط کشتهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پلی آمین ها, ایزو پروپیل استر تو، فور- دی, نفتالین استامید بر عملکرد وخصوصیات کیفی و کیفی خرمای کبکابهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات فصلی بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل در برگهای برخی از ارقام مرکبات در استان فارسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهاثرات تیمار جیبرلیک اسید بر خصوصیات میوه انگور یاقوتی در شرایط دیمهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمار حذف میوه و زمان نمونه برداری بر تغییرات هورمون جیبرلین و بروز مرگ جوانه اولیه (Bud necrosis) در انگور عسکریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین فعالیت آنتی اکسیدانی، و ویژگی های کیفی میوه 12 رقم انگور استان فارسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی روغن ولک، دورمکس، جیبرلیک اسید و نیترات پتاسیم بر رشد رویشی و ویژگی های زایشی توت فرنگی رقم’مراک‘.هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی مقاومت به سرما در جوانه ی چند رقم انگور و ارتباط آن با مرگ جوانههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم های تربیت بر مقدار آنتوسیانین و سایر ویژگی های میوه انگور یاقوتیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مواد شیمیایی روی برطرف کردن نیاز سرمایی توت فرنگیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف ZnSO4 و H3BO3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria × ananassa cv. Selva)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان و توزیع ناهنجاری فیزیولوژیک مرگ جوانه در تاکستان های استان فارسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پلیآمینهای پوترسین و اسپرمیدین بر کیفیت پس از برداشت میوه توتفرنگی رقم سلواهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهمورفولوژی خوشه و ویژگی های کیفی انگوریاقوتی تحت تاثیر جیبرلیک اسید، تنک کننده های شیمیایی و مکانیکیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و ارزیابی جایگزینی کمپوست برگ نخل خرما با بستر کشت های رایج در پرورش کشت بدون خاک گل سوسن Bright Diamond اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های متفاوت کاربرد سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش شوری در جوسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات هورمون جیبرلین و بروز مرگ جوانه اولیه (Primary bud necrosis) در بوته های میوه دار و بی میوه انگور عسکریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
26دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و گلدهی سینرر (Pericallis × hybrida)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی برگی سالیسیلیک اسید و سولفات پتاسیم بر میزان کلروفیل و برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد وسربرداری بر رشد رویشی و کیفیت پروانش(Catharanthus roseus)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثر نانوکلات آهن بر ابلقی و فعالیت آنزیمی سجافی Chlorophytum comosum (Thunb.)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی قبل از برداشت کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید بر روی کیفیت و انبارداری میوه کیوی رقم هایوارداولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی قبل از برداشت کلرید کلسیم و سالسیلیک اسید بر روی کیفیت و انبارداری میوه کیوی رقم هایواردهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدروژن سیانیماید (دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفیت میوه انار واریته رباب در جنوب ایرانهمایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نانو پتاسیم بر رشد و ویژگی های میوه انجیر دیم رقم سبزنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سوین، جیبیرلیک اسید 2.4d و سولفات پتاسیم بر ویزگی های میوه انگور یاقوتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهاثر دورمکس، روغن ولک و عصاره سیر بر شکفتن جوانه ها در انگور یاقوتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهاثر تعداد جوانه بارده در هر شاخه بر عملکرد و کیفیت انگور رقم یاقوتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدروژن سیانیماید(دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر زمان شکفتن جوانه و کیفیت میوه انار واریته ریاب در مناطق گرمسیرینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد جیبرلیک اسید در زمان های مختلف بر مرفولوژی خوشه انگور رقم یاقوتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های مختلف آمونیوم:نیترات:اوره در حضور نیکل بر ویژگی های کیفی میوه ی توت فرنگی رقم پاروسنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهاثر 24 اپی براسینواسترویید برعملکرد و ویژگی های آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفیدنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهتبادلات گازی برگ انگور یاقوتی در شرایط تنش گرمایی در گلخانه و تاکستاننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ده رقم تمشک بومی ایران به تنش دمای بالانهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیاز سرمایی گونه های سیاه توت رونده در ایراننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات بیوشیمیایی میوه ژنوتیپ های سیاه توت رونده بومی ایراننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ میکوریز آربسکولار بر برخی صفات فیزیولوژیک انگور رقم یاقوتی در شرایط تنش خشکینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرتوتابی (گاما) پیوندک های کیوی رقم هایوارد بر عمر انباری میوه هانهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهبافت مردگی جوانه در انگور (مطالعه موردی: برای اولین بار در ایران در استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس)نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
48دریافت فایل PDF مقالهگرم شدن کره زمین و صنعت میوه کاری: فرصت ها و تهدیدهانهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
49دریافت فایل PDF مقالهاثر براسینواسترویید بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی ارقام آروماس و پاروس در شرایط شوریهفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1396
50دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی خاص در ده رقم توت فرنگی در کشت بدون خاکیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهاثر سولفات منگنز بر شاخصهای فیزیولوژیکی دو رقم انگور تحت تنش کم آبی در شرایط درون شیشه اییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
52دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های فیزیولوژیکی سه رقم انگور به تنش دمای بالایازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
53دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت و عملکرد میوه انار (Punica granatum L.) با استفاده از محلول پاشی برگی سولفات پتاسیمیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
54دریافت فایل PDF مقالهبهبود تنظیم اسمزی در توت فرنگی در شرایط تنش شوری با کاربرد منابع مختلف استات در کشت هیدروپونیکیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
55دریافت فایل PDF مقالهنقش بذر و میوه در سال آوری درختان زیتون رقم فیشمییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی برخی ژرم پلاسم های وحشی و اهلی بادامیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
57دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز سرمایی و گرمایی ژنوتیپ های دو گونه بادام وحشی ایرانییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری و خشکی بر ویژگیهای رشدی گل محمدییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
59دریافت فایل PDF مقالهپرورش میوه در گلخانه و محیطهای محافظت شدهیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
60دریافت فایل PDF مقالهپرورش میوه در گلخانه و محیط های محافظت شدهیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنل کل و فروزه های کمی میوه در نژادگانه ای تمشک سیاه Blackberry ( Rubus spp.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
62دریافت فایل PDF مقالهنقش استات حدواسط تنظیم یونی در توت فرنگی در شرایط تنش شورییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398

مقالات سعید عشقی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکریفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان و میزان کاربرد ترکیب کودی ( نیتروژن، روی و بر ) و مولیبدن بر درصد ساچمه ای شدن، تشکیل میوه و ویژگی های کیفی میوه ی انگور رقم سیاه سمرقندیفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیازهای سرمایی و گرمایی قلمه های انگور و تغییر کربوهیدرات و هورمون ها در دوره سرمادهیفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
4دریافت فایل PDF مقالهاثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب سوختگی سطحی و خواص کمی و کیفی میوه دو رقم تجاری سیبفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل سرما در چند رقم انگور و ارتباط آن با بافت مردگی جوانهفصلنامه علوم باغبانی ایران1395
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین شدت مطلوب پرتودهی پیوندک کیوی رقم هایوارد با هدف بهبود ویژگی های کیفی میوهمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
7دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد ریشه ای و محلول پاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاکمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
8دریافت فایل PDF مقالهتبادل گازی و فلورسانسکلروفیل برگانگور یاقوتی در شرایط تنش گرمایی در گلخانه و تاکستانمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهواکنش های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در برخی از ارقام انگور در شرایط تنش گرمابه زراعی نهال و بذر1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اتفون، اتانول، براسینواستروئید و هرس برگ بر ویژگی های کمی و کیفی انگور رقم یاقوتی سیاه در شرایط محیطی داراببه زراعی نهال و بذر1396
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باردهی و تغییر قندهای محلول و نشاسته در ساقه، جوانه و برگ بر بافت مردگی جوانه اولیه انگورفصلنامه علوم باغبانی ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالافصلنامه علوم باغبانی ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول‎ پاشی برگی براسینواستروئید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو رقم توت فرنگی تحت تنش شوری در شرایط کشت بدون خاکفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک شش ترکیب پیوندی زیتون، تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش های فیزیولوژیک و سازگاری برخی رقم های انگور به گرمای شدید جنوب فارسفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1393 بار

نمودار سالانه مقالات سعید عشقی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سعید عشقی


به اشتراک گذاری صفحه سعید عشقی

پشتیبانی