ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای نوراله معلمی

Norolah Moalemi

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177847)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی نوراله معلمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

سمتهای علمی و اجرایی نوراله معلمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی نوراله معلمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات نوراله معلمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهافزایش عمر گلجایی گلایول با استفاده از محلول های نگهدارندهششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
2دریافت فایل PDF مقالهاثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور تمر هندی و آکاسیاششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هیدروژلهای سوپرجاذب آب بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه زیتون تحت تنش خشکیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم زیتون زرد روغنی و محلی باغملکششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر برهمکنش پلی آمین پوترسین و پرتو UV-C بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوااولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و روی بر صدمات آفتاب سوختگی و ترک خوردگی میوه انار رقم رباب نیریزهمایش ملی انار1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر متیل جاسمونات، گرمادهی متناوب و کلرید کلسیم بر کیفیت و انبارمانی سرد میوه انار رقم گاودماغ کوهدشتهمایش ملی انار1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمونهای اکسین بر ریشه زایی قلمه های داراییهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ضدتعرقی کائولین بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چهار رقم زیتونهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی سولفات روی و اسید بوریک بر تغییرات قند های محلول و درصد روغن سه رقم زیتون در طی دوره ی رسیدگی میوههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد و کیفیت توت فرنگی در شرایط تنش شوریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پلیآمینهای پوترسین و اسپرمیدین بر کیفیت پس از برداشت میوه توتفرنگی رقم سلواهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوذرات آناتاز بر روی برخی خصوصیات توت فرنگی رقم پاروس در شرایط کشت هیدروپونیکاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی کائولین بر روی مقادیر روغن میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی زیتون در دو اکوتیپT2وT7اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کائولین بر روی مقادیر آنتوسیانین میوه زیتون در دو اکوتیپ T2وT7اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر جوانه زنی گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا"اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ارقام زیتون Olea europaea L به کاربرد برگی سولفات پتاسیم در شرایط آب و هوایی اهوازنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کمی حبه انگور در پاسخ به تیمارهای دورمکس و روغن ولکنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکروسکوپی دانه گرده و تعیین میزان قوه نامیه دانه گرده چهار رقم زیتوننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهآیا سطح پلوئیدی و محتوای DNA در ارقام و پایه های مختلف نخل خرما Phoenix dactylifera متفاوت استیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه سه رقم زیتون در شرایط محیطی گرم و خشکیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
22دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی پتاسیم، روی و بر بر پروفیل اسیدهای چرب روغن میوه زیتون رقم میشنیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی اوره و سولفات پتاسیم در مراحل حبابوک و کیمری بر تغییرات برخی صفات بیوشیمیایی در میوه خرما رقم زاهدییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی اوره و سولفات پتاسیم در مراحل حبابوک و کیمری بر تغییرات صفات مورفولوژیکی میوه خرما رقم زاهدییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری اکسایشی روغن ارقام طارم 2 و دزفول زیتونیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر جیبرلیک اسید بر فاکتورهای رشد رویشی نهال های بذری 9نارنگی کینوچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398

مقالات نوراله معلمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوریفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتونفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی اوره و سولفات روی بر میزان ذخیره و انتقال عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوه ی انار رقم رباب نی ریزفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پاشش کایولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسافصلنامه به زراعی کشاورزی1393
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهوازفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کاربرد برگی پتاسیم، روی و بور بر پروفیل اسید های چرب سه رقم زیتونفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی زمستانه اوره برگلدهی، عملکرد و تغییرات عناصر معدنی دراندام های هوایی نارنگی کینوفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی زیتون رقم کنسروالیا تحت شرایط کم آبیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
9دریافت فایل PDF مقالهاثر کلرید سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه بادامنشریه زیست‌شناسی گیاهی ایران1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 302 بار

نمودار سالانه مقالات نوراله معلمی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با نوراله معلمی


به اشتراک گذاری صفحه نوراله معلمی

پشتیبانی