ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مجید راحمی

Majid Rahemi

استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179750)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مجید راحمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

سمتهای علمی و اجرایی مجید راحمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات مجید راحمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثرات کاربرد اتیلن، اسید استیک و نمک طعام در رسانیدن مصنوعی خرمای شاهانیچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روشهای مختلف برداشت، شستشو و خشک کردن بر کیفیت انجیر استهبانچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
3دریافت فایل PDF مقالهاثرات ترکیب آب داغ، ایمازالیل، بی کربنات سدیم و پوشش دادن با واکس بر پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال والنسیاچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
4دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی و بازگشت بر وضعیت آبی و تنظیم اسمزی در رز مینیاتوری رقم مشکین جانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
5دریافت فایل PDF مقالهافزایش عمر پس ازبرداشت قارچ و حفظ کیفیت آن با استفاده از ترکیبات بازدارنده قهوه ای شدن و ضد میکروبیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
6دریافت فایل PDF مقالهاثرات NAD، NAA اتفن و اوره بر تنک و بهبود کیفیت میوه زردالو رقم خیاریششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات هیستولوژیکی و مورفولوژیکی پرتقال ناور و نارنگی کلمانتین پس از محلول پاشی با ایزوپروپیل استر 2.4- دی و اسید جیبرلیکششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش آبسایزیک اسید در خفتگی بذر زیتون (Olea europaea L.ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات میدان مغناطیسی بر تندش بذر ذرت شیرین در شرایط تنش شوریششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
10دریافت فایل PDF مقالهافزایش عمر پس از برداشت قارچ و حفظ کیفیت آن با استفاده از ترکیبات بازدارنده قهوه ای شدن و ضد میکروبیششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
11دریافت فایل PDF مقالهاثرات تیمارهای آب گرم و محلول کلرید سدیم برعمر انباری و کیفیت سه رقم میوه گوجه فرنگی Lycopersicun esculentum Lهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و روی بر صدمات آفتاب سوختگی و ترک خوردگی میوه انار رقم رباب نیریزهمایش ملی انار1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای پس از برداشت پلی آمین ها و آب گرم بر خصوصیات کمی و کیفی میوه اناررقم ‘رباب نی ریزهمایش ملی انار1390
14دریافت فایل PDF مقالهاثر پلی آمین ها بر باززایی ریشه دانهال های پایه پسته‘بادامی ریز’هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرات تنک کننده های شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم گردیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پلی آمین ها بر کیفیت میوه کنارهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پلی آمین ها, ایزو پروپیل استر تو، فور- دی, نفتالین استامید بر عملکرد وخصوصیات کیفی و کیفی خرمای کبکابهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات هورمونهای درونی میوه خرمای شاهانی وپیارم در طی رشد و نموهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص فیزیکوشیمیایی میوه ارقام مختلف خرماهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی میوه های گرده افشانی شده و نشده خرمای شاهانی وپیارمهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیمار حذف میوه و زمان نمونه برداری بر تغییرات هورمون جیبرلین و بروز مرگ جوانه اولیه (Bud necrosis) در انگور عسکریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی مقاومت به سرما در جوانه ی چند رقم انگور و ارتباط آن با مرگ جوانههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان پروتئین، روغن و اسیدهای چرب برخی ارقام گردو (Juglans regia L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر خصوصیات کمی و کیفی میوه های کیوی رقم ’هایوارد‘هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. (Fuij)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای دمایی بر میزان کنترل آفت انباری شپشه دندانه دار Oryzeaphilus surinamensis و خصوصیات کمی و کیفی خرمای زاهدیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهافزایش عمر پس از برداشت گل بریده رز ‘Sweet Water’ با کاربرد ذرات نانونقره و تنظیم کننده رشد بنزیل آدنینهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهاثرات پوشش های خوراکی و اسانس های گیاهی در نگهداری و کیفیت مغز گردوهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انارهفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون1391
30دریافت فایل PDF مقالهکاربرد اسپرمیدین و پوترسین و تاثیر آن بر زمان و میزان میوه بندی خرمای کبکابهمایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه سه رقم خرما در مراحل مختلف رشدبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392
32دریافت فایل PDF مقالهمورفولوژی خوشه و ویژگی های کیفی انگوریاقوتی تحت تاثیر جیبرلیک اسید، تنک کننده های شیمیایی و مکانیکیاولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
33دریافت فایل PDF مقالهارتقای اثربخشی مدیریت پروژه بااستفاده ازمدیریت ریسکدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی بیمه درمانی درایران وایالت متحده امریکا : ارائه راهکاردومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکاف کیفیت درخدمات اینترنتی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهاندومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل اثرگذار بر توسعه نام تجاری دربازار لبنیات مورد مطالعه: شرکت تولیدلبنیات پگاهدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتمرین های مشارکتی برحل مسئله درس ریاضی دانش آموزان دوره راهنماییدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
38دریافت فایل PDF مقالهتدوین استراتژی درصنایع تولیدی لوحهای فشرده مبتنی براقیانوس آبی : مورد مطالعه شرکت نوین سفیردومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر خصوصیات رشدی و فیزیولوزیکی انارهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت کلروفیل برگ طی تنش خشکی در دو رقم انار رباب و شیشه گپهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
41دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی راهبردهای مدیریت دانش با استفاده از روش AHP در مرکز رسانه های دیجیتالکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
42دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی بین بیمه درمانی در ایران و ایالت متحده امریکا و ارائه پیشنهادکنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل اثر گذار بر توسعه نام تجاری در بازار لبنیات (مورد مطالعه: شرکت تولید لبنیات پگاه)کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی 1393
44دریافت فایل PDF مقالهارتقای اثربخشی مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ریسکاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی بیمه درمانی در ایران و ایالت متحده امریکا: ارائه راهکاراولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
46دریافت فایل PDF مقالهتلاقیهای کنترل شده به منظور اصلاح پایه های پسته برای تحمل به شوریهمایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته1394
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدروژن سیانیماید (دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر ویژگی های فیزیولوژیکی و کیفیت میوه انار واریته رباب در جنوب ایرانهمایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم و نانو پتاسیم بر رشد و ویژگی های میوه انجیر دیم رقم سبزنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
49دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فنولوژی و تعیین ارقام گرده دهنده پکان در خوزستاننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سوین، جیبیرلیک اسید 2.4d و سولفات پتاسیم بر ویزگی های میوه انگور یاقوتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
51دریافت فایل PDF مقالهاثر دورمکس، روغن ولک و عصاره سیر بر شکفتن جوانه ها در انگور یاقوتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
52دریافت فایل PDF مقالهاثر تعداد جوانه بارده در هر شاخه بر عملکرد و کیفیت انگور رقم یاقوتینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هیدروژن سیانیماید(دورمکس)، سالیسیلیک اسید و روغن ولک بر زمان شکفتن جوانه و کیفیت میوه انار واریته ریاب در مناطق گرمسیرینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
54دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش کایولین و تنش آبی بر عملکرد چند رقم گردوی ایرانینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار هوای گرم بر خصوصیات فیزیک و شیمیایی آریل انارنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیکی و شیمیایی جوانه انجیر سبز استهبان در طول دوره خفتگینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
59دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پوشش های خوراکی برافزایش طول عمر خیار در طول دوره انبارمانینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
60دریافت فایل PDF مقالهاثرات متیل جاسمونات و پلی آمین ها بر علایم سرمازدگی میوه های پرتقال Citrus sinensis در انبار سردنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهاثرات تیمارهای آب گرم و هوای گرم بر روی کیفیت پس از برداشت میوه ی کامکوات در سردخانهنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
62دریافت فایل PDF مقالهتعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهباننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کمی حبه انگور در پاسخ به تیمارهای دورمکس و روغن ولکنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
64دریافت فایل PDF مقالهاثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی برکنترل پاجوش دهی درخت انارنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
65دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های فیزیولوژیک میوه انار (رقم رباب نی ریز) به تیمارهای پسبرداشت آب گرم، ژل آلویه وراء،کیتوزان و عصاره پوست انار در طول مدت انبارمانینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
66دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف کایولین بر خصوصیات کمی و کیفی پرتقال رقم واشنگتن ناول در زمان برداشتنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
67دریافت فایل PDF مقالهتیمار گرمایی پس از برداشت در محصولات باغبانینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گرد و غبار بر رشد و نمو میوه پسته رقم اوحدیدومین همایش ملی پسته ایران1397
69دریافت فایل PDF مقالهگزینش پایه متحمل به شوری پسته از طریق بررسی برخی پاسخهای مورفولوژیکییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
70دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان رشد، کارایی مصرف آب، محتوای نسبی آب، نشت یونی و هدایت روزنه ای شش ژنوتیپ پسته تحت شرایط تنش شورییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
71دریافت فایل PDF مقالهتغییرات میزان کلروفیل، قندهای محلول کل، نشاسته و فعالیت آنتی اکسیدانی شش پایه پسته در شرایط شورییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده از شاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
73دریافت فایل PDF مقالهاثرات گرمادهی متناوب بر تغییرات میزان پلی آمین های پوست میوه انار رقم رباب نیریز نگهداری شده در انبار سردیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
74دریافت فایل PDF مقالهنقش بذر و میوه در سال آوری درختان زیتون رقم فیشمییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
75دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیکهای موثر در توسعه کاشت درختان میوه در شرایط دیمیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده ازشاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلولپاشی کلسیم و پتاسیم بر ویژگیهای کمی و کیفی در طی انبارداری انار رقم زردانارPunica granatum L. cv. Zardanarیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
78دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از یک روش غربالگری سریع برای تعیین رقم متحمل به خشکی در انارششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
79دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جذب و استخراج داروی سفکسیم توسط عامل داروسازی نانولوله کربنی چند دیوارهچهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران1395
80دریافت فایل PDF مقالهسنتس داروهای بی حسی توسط مشتقات آمیندارپنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین1394
81دریافت فایل PDF مقالهعامل داروسازی نانو لوله کربنی چند دیواره جهت استخراج واندازه گیری داروی کارودیلول در پلاسمای خون انسانپنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین1394
82دریافت فایل PDF مقالهسنتز 1-(1- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین توسط مشتقات آمین داردومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395

مقالات مجید راحمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار (Punica granatum L.) در طول نگهداری در سردخانهفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهتغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (Prunus armeniaca L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکریفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر کیفیت انباری میوه کیوی رقم هایوارد فصلنامه علوم باغبانی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی اوره و سولفات روی بر میزان ذخیره و انتقال عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوه ی انار رقم رباب نی ریزفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهاثر کائولین بر فیزیولوژی درخت، آفتاب سوختگی سطحی و خواص کمی و کیفی میوه دو رقم تجاری سیبفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار کوتاه مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. Fuijفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
8دریافت فایل PDF مقالهEffect of Polyamines, 2, 4-D, Isopropyl Ester and Naphthalene Acetamide on Improving Fruit Yield and Quality of Date (Phoenix dactylifera L.)مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1393
9دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of freezing tolerance in olive cultivars by stomatal density and freezing stressمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1395
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنک کردن شیمیایی روی خصوصیات میوه و سال آوری درختان زیتون در ارقام دزفول و فیشمیدو فصلنامه کشاورزی1379
11دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد، سوین و عصاره ذرت بر تنک شیمیایی، کیفیت میوه و گلدهی سال بعد سیب رقم گلدن دلیشسمجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون ها در گیاهمجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهاثر پایه های رویشی و بذری انجیر بر جذب عنصرهای غذایی پیوندک رقم سبز در شرایط تنش خشکیمجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهاثر پلی آمین ها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتونمجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
15دریافت فایل PDF مقالهاثر کایولین بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و آفتاب سوختگی پرتقال رقم واشنگتن ناولمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی چهار دورگه انجیرمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز سرمایی و گرمایی رقم های مختلف پکانمجله علوم و فنون باغبانی ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهPersian Walnut Phenology: Effect of Chilling and Heat Requirements on Budbreak and Flowering Dateمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 345 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مجید راحمی

تماس با مجید راحمی

شماره تلفن: 98 711 2286133

به اشتراک گذاری صفحه مجید راحمی

پشتیبانی