آقای دکتر کوروش وحدتی

Dr. Kourosh Vahdati

استاد گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179754)

11
9
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی