ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمد جوان نیکخواه

Mohammad Javan Nikkhah

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179976)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمد جوان نیکخواه در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات محمد جوان نیکخواه در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتریهای آنتاگونیست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه کلزادومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهکنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی کلزا با باکتری Burkholderia cepaciaدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا و شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani در استان تهراناولین همایش ملی حبوبات1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ژنتیکی جدایه های قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور پسته، بادام زمینی و کلزا بر اساس گروه های سازگاری رویشیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثرات برخی از تیمارهای بهبود دهنده کارایی بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر کیفیت پس از برداشت انگور رقم شاهرودیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی فیلوژنی قارچTrichoderma harzianumجدا شده از برخی اقلیم های ایراناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهاثر روغن میخک ارگانیک (بیوزدا) روی برخی قارچهای بیمارگر در برخی سردخانه های میوه ایراننخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهنخستین گزارش گونه های قارچ Fusarium همراه گیاه خشخاش در افغانستاننخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهفلور قارچی مرکبات در سردخانه های استانهای مازندران و البرز و کنترل عوامل خسارت زای غالبنخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران1398
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت ژنهای تولید کننده توکسین های مسئول بیماریزایی در جمعیت ایرانی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندمهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
13دریافت فایل PDF مقالهنقش ترکیبات طبیعی در کاهش آلودگی های زیست محیطی ( مطالعه موردی اسانس زیره سبز )دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387

مقالات محمد جوان نیکخواه در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژن های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستی Fusarium graminearum و بررسی توانایی آن ها در کلونیزاسیون اکتوریزوسفر گندمدو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه های سازگاری رویشی دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی باروری جنسی و تعیین گروه های سازگاری رویشی در جدایه های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت های آمیزشی AوD از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCRدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پاتوتیپهای قارچ Didymella rabiei عامل برق زدگی نخود در استانهای ایلام و کرمانشاهدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهجمعیت های آمیزشی در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه های سازگاری رویشی آنها دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیماری زایی جدایه های Magnaporthe grisea به دست آمده از تعدادی علف هرز تیره Poaceae روی گیاه برنج و تعیین نژاد جدایه های بیماری زا دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceaeوبرنجدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گره های سازگاری رویشیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Ascochyta rabiei عامل برق زدگی نخود در استان لرستان با استفاده از نشانگر SSRدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهساختار فیلوژنتیکی گونه Trichoderma harzianum جداشده از برخی اقلیم های ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهسازگاری میسلیومی جدایه های قارچ Valsa sordida در ایران دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Colletotrichum gloeosporioides s. l. عامل خشکیدگی سرشاخه های درختان مرکبات در شمال ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور ’رقم شاهرودی‘فصلنامه علوم باغبانی ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی جاذبهای معدنی زیولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسینB1فصلنامه علوم دامی ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قارچکش ایپرودیون-کاربندازیم رورال تی اس بر ساختار جمعیت باکتری های ریزوسفر خیار به روشIllumina MiSeq sequencingدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
20دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و پیش آگاهی تاثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب زمینی (Early blight)دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1393
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شدت بیماریزایی جدایه های قارچ(Penz.) Sacc Colletotrichum gloeosporioides عامل بیماری آنتراکنوز مرکبات در استان مازندراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فراوانی و پراکنش شبه گونه های Trichoderma در مزارع برنج استان مازندراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
23دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی روش آلوده سازی در بیماری سوختگی غلاف به منظور تفکیک واکنش های واقعی ارقام برنج در مزرعهدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1388
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گروه های سازگاری رویشیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهپویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحله بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت ها در سطح های برگ، پنجه و مزرعهدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهمعرفی گونه های قارچ Fusarium همراه بذر برنج در استان های فارس و خوزستاندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهگونه‎های جنس Bipolaris و Curvularia همراه گیاهان ذرت، سورگوم و نیشکر در ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1399
29دریافت فایل PDF مقالهجدا سازی، شناسایی و پراکنش گونه های Fusariumآلوده کننده خاک در دو اقلیم مختلف افغانستاندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1400
30دریافت فایل PDF مقاله بررسی تحمل برخی از ارقام و لاین های برنج به قارچ Magnaporthe salvinii عامل بیماری پوسیدگی ساقه برنج در گیلاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1380
31دریافت فایل PDF مقالهکارایی باکتری های سودوموناس درکنترل بیولوژیکی Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه کلزادوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
32دریافت فایل PDF مقالهشناسایی گونه های جنس Alternaria از بخش Infectoriae همراه با نشانه های کپک سیاه (دوده ای) خوشه های گندم و جو در ایرانتاکسونومی و بیوسیستماتیک1396
33دریافت فایل PDF مقاله بررسی تحمل برخی از ارقام و لاین های برنج به قارچ Magnaporthe salvinii عامل بیماری پوسیدگی ساقه برنج در گیلانفصلنامه علوم آب و خاک1380
34دریافت فایل PDF مقالهکارایی باکتری های سودوموناس درکنترل بیولوژیکی Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه کلزافصلنامه علوم آب و خاک1386
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ایدیومورف های تیپ آمیزشی در قارچ Paecilomyces formosus، عامل بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته و برخی میزبان های دیگر و بررسی امکان تولید مثل جنسی آن در شرایط آزمایشگاهیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1396
36دریافت فایل PDF مقالهتنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Venturia inaequalis روی رقم های مختلف سیب در شمال ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مفهوم گونه بیولوژیکی در برخی گونه های جنس Armillaria در ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 581 بار

نمودار سالانه مقالات محمد جوان نیکخواه طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد جوان نیکخواه


به اشتراک گذاری صفحه محمد جوان نیکخواه

کلیدواژه های مهم در مقالات محمد جوان نیکخواه

پشتیبانی