Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر زهرا تنها معافی

Dr. Zahra Tanha maafi

دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179979)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر زهرا تنها معافی

سمتهای علمی و اجرایی زهرا تنها معافی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی زهرا تنها معافی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات نمایه شده زهرا تنها معافی در کنفرانسهای داخلی

مقالات نمایه شده زهرا تنها معافی در ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های پژوهشی زهرا تنها معافی

ردیفدریافتعنوان طرحکارفرماسال
1دریافت فایل PDF طرحبررسی تنوع زیستی نماتدها در گیاهان مهم مرتعی در منطقه حفاظت شده دناسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
2دریافت فایل PDF طرحشناسایی نماتدهای انگل گیاهی توتستان های استان گیلانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
3دریافت فایل PDF طرحواکنش ارقام بومی و تجاری بادمجان به نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne javanicسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
4دریافت فایل PDF طرحدستنامه گیاه پزشکی جوسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
5دریافت فایل PDF طرحبرنامه ی شناسایی، رده بندی و مطالعه ی تنوع زیستی موجودات زنده مرتبط با گیاه پزشکیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
6دریافت فایل PDF طرحشناسایی، پراکنش و تعیین تراکم نماتد های انگل گیاهی در گیاهان زینتی در استان مازندرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
7دریافت فایل PDF طرحنماتد سیست سیب زمینی ‭Globodera rostochiensis‬، وضعیت آلودگی و روش های مدیریت آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
8دریافت فایل PDF طرحردیابی و شناسایی نماتدهای بیمارگر حشرات (Steinernema وHeterorhabditis) در استان کرمانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
9دریافت فایل PDF طرحمطالعه خصوصیات نماتد مولد زخم ریشه چای ‭(Pratylenchus loosi) ‬و امکان ارزیابی خسارت آن با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
10دریافت فایل PDF طرحنماتدهای مولد گره ریشه در کیوی و مدیریت آن هاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
11دریافت فایل PDF طرحزیر برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت عوامل بیماریزای گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
12دریافت فایل PDF طرحبررسی عکس العمل ارقام گندم نان و دوروم به نماتد سیستی غلات دراستان خوزستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
13دریافت فایل PDF طرحبررسی و شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی مزارع لوبیای استان مرکزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
14دریافت فایل PDF طرحتعیین پراکنش و میزان آلودگی نماتدهای اندام های هوایی توت فرنگی در استان مازندرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
15دریافت فایل PDF طرحبررسی اثر چریش و فرآورده های آلی طبیعی نماتدکش بر نماتد مولد زخم ریشه ی چایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
16دریافت فایل PDF طرحشناسایی، تعیین تراکم جمعیت و پراکنش نماتد های درختان میوه هسته دار در استان چهارمحال و بختیاریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
17دریافت فایل PDF طرحتحقیقات مدیریت عوامل بیماریزای برنجسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
18دریافت فایل PDF طرحنمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
19دریافت فایل PDF طرحنمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
20دریافت فایل PDF طرحشناسایی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز شهر تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
21دریافت فایل PDF طرحجداسازی نماتدهای بیمارگر حشرات و مطالعه تاثیر آن ها روی شب پره زمستانی ‭(Agrotis segetum)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
22دریافت فایل PDF طرحبررسی اهمیت و روش های مدیریتی نماتدهای خاکزاد گندم در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
23دریافت فایل PDF طرحنمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1392
24دریافت فایل PDF طرحبررسی های تکمیلی در ارتباط با شناسایی، تراکم جمعیت و تعیین پراکنش نماتدهای سیست و نماتدهای زخم ریشه در استان های خراسان، گلستان، قزوین، فارس، لرستان، اصفهان و خوزستان و تهیه اطلاعات جغرافیایی آنها ‭(GIS) ‬دراین استان هاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
25دریافت فایل PDF طرحبررسی های تکمیلی در ارتباط با شناسایی، تراکم جمعیت و تعیین پراکنش نماتدهای سیست و نماتدهای زخم ریشه در استان های خراسان، گلستان، فارس، لرستان، اصفهان و خوزستان و تهیه اطلاعات جغرافیایی آنها ‭(GIS) ‬در این استان هاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
26دریافت فایل PDF طرحبررسی امکان کنترل شیمیایی نماتد گره ریشه درختان کیوی توسط نماتدکش ‭Enzone‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
27دریافت فایل PDF طرحبررسی میزان خسارت به گندم در اثر نماتد سیستی غلات و مبارزه غیرشیمیایی با آن در استان خوزستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
28دریافت فایل PDF طرحبررسی زیربرنامه راهبردی تحقیقات مدیریت عوامل بیماریزای جوسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
29دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر سموم نماتدکش غیرتدخینی روی نماتد مرکبات ‭Tylenchulus semipenetrans‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
30دریافت فایل PDF طرحبررسی ردیابی و شناسایی نماتدهای ‭steinernematid ‬و ‭Heterorhabditid (‬پارازیت حشرات) در خاکهای زراعی و جنگلی ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
31دریافت فایل PDF طرحبررسی تحقیقات تاکسونومی و رده بندی نماتدهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
32دریافت فایل PDF طرحبررسی زیربرنامه راهبردی تحقیقات مدیریت عوامل بیماری زای مرکباتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
33دریافت فایل PDF طرحمطالعه بیواکولوژی نماتد مولد زخم ریشه ی چای ‭(Pratylenchus loosi) ‬در باغ های چای شمال کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
34دریافت فایل PDF طرحبررسی تراکم جمعیت و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی غلات و نماتدهای زخم ریشه در استان های شمال غرب، غرب و مرکزی ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
35دریافت فایل PDF طرحشناسایی نماتدهای انگل موز ‭(.Musa spp) ‬در سیستان و بلوچستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
36دریافت فایل PDF طرحشناسایی نژادهای نماتد سیست سویا ‭(Heterodera glycines) ‬در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
37دریافت فایل PDF طرحبررسی دامنه انتشار و شدت آلودگی نماتد سیست سویا ‭(Heterodera glycines) ‬در استان مازندران و گلستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
38دریافت فایل PDF طرحبررسی و تعیین ارقام پسته اهلی ‭(Pistacia vera) ‬مقاوم به نماتود مولد غده ریشهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
39دریافت فایل PDF طرحفهرست نماتدهای کلکسیون ملی نماتدشناسی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی(کتاب)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
40دریافت فایل PDF طرحشناسایی نماتدهای زیان آور ریشه درختان گردو در استان همدانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
41دریافت فایل PDF طرحبررسی و شناسایی نماتدهای زیر خانواده ‭Heteroderinae‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
42دریافت فایل PDF طرحبررسی فون نماتدهای پارازیت غلات در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
43دریافت فایل PDF طرحبررسی وضعیت آلودگی مزارع کلزای زمستانه و علف های هرز به نماتدهای پارازیت در استان تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
44دریافت فایل PDF طرحگزارش فعالیتهای پژوهشی اداره کل خدمات پژوهشی چای سال ‮‭1381‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
45دریافت فایل PDF طرحبررسی بیماریزایی کشت آزمایشگاهی و علایم نماتد نوک سفیدی برگ برنج دراستان مازندرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
46دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی تاثیر عناصر غذایی و سموم نماتدکش روی نماتد زخم ریشه چای ‭pratylenchus loosi ‬در استان گیلانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
47دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی طرح تعیین پراکنش و گونه غالب نماتد سیستی غلات در استان کرمانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
48دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی طرح بررسی و شناسایی مهمترین نماتدهای زیان آور گرمسیری باهوکلاتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
49دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی غلات در مزارع گندم آبی ودیم استان کهگیلویه وبویراحمدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
50دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی جمع آوری و شناسایی فون نماتدهای خاکهای زراعی ایران‭study on the nematodes fauna in cultivation soil in Iran‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
51دریافت فایل PDF طرحنماتد مرکباتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
52دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر سموم نماتدکش روی نماتد مولدزخم ریشه ‭pratylenchus Lossi loof ‬شناسایی مناطق انتشار آن در باغات چایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
53دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی طرح بررسی تاثیر سموم نماتدکش غیر تدخینی روی نماتد مرکبات‭Tylenchulus semipenetrans‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1083 بار

نمودار سالانه مقالات زهرا تنها معافی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با زهرا تنها معافی


به اشتراک گذاری صفحه زهرا تنها معافی

کلیدواژه های مهم در مقالات زهرا تنها معافی

پشتیبانی