پایش علمی در شهر اهواز

177کنفرانس27ژورنال
35,106سند علمی
16مرکز علمی
19نشست550پژوهشگر
شهرداری اهواز

شهرداری اهواز در رتبه 15 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 69 مقاله برای شهرداری اهواز منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اهواز در تهیه و انتشار 87 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اهواز
مراکز علمی شهر اهواز
نشست های شهر اهواز