پایش علمی در شهر اهواز

195کنفرانس36ژورنال
41,113سند علمی
16مرکز علمی
25نشست617پژوهشگر
شهرداری اهواز

شهرداری اهواز در رتبه 18 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 78 مقاله برای شهرداری اهواز منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اهواز در تهیه و انتشار 99 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر اهواز
مراکز علمی شهر اهواز
نشست های شهر اهواز