خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 92
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 728
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 136
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

تعیین وزن های عملگر میانگین وزنی مرتب شده با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی یکنوای نوع دوم نوشته علیرضا چاجیمقایسه تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی در نوبت های صبح و بعدازظهر بر کاتابولیسم پروتئین زنان دیابتی نوشته حسن درواخطراحی کنترل کننده فازی برای مبدل کاک و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم TLBO نوشته آرش کریمیارزیابی اگزرژی چرخه عمر برای فناوری های تثبیت خاک با سیانوباکتری ها:مطالعه موردی استان خوزستان، ایران نوشته عبدالمجید لباب پوربررسی و مقایسه تمرین هوازی فزاینده در صبح و عصر بر برخیشاخص های هماتولوژی و سیستم ایمنی در دانشجویان پسر ورزیده نوشته حسن درواخبهره گیری از طبقه بندی کننده ی عصبی– فازی برای سیستم های تشخیص نفوذ نوشته محمد حسن نتاج صلحداررویکردهای وزنی در برازش مدل های رگرسیون فازی نوشته علیرضا چاجیمسئله کوله پشتی با ارزش های فازی مردد بازه ای مقدار نوشته مدینه فرنامطراحی نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه با بیشترین بازده از نظر فنی و اقتصادی در شهرستان شوش نوشته مهدی محمدیان مهرارزیابی پیچیدگی های سیستم های جریان رودخانه گرگانرود با استفاده از روش آنتروپی تقریبی نوشته علی رضا چاجیذخیره سازی انرژی در سیستم انرژی های تجدید پذیر، ارائه یک طرح نوشته مهدی محمدیان مهرطراحی رابط کاربری صوتی تشخیص فرامین صوتی برای خانه هوشمند نوشته امید پوست آش کنطراحی و ساخت سیستم ارزان قیمت کنترل زاویه سروو موتور نوشته سیدمحمد شاکوهی و محسن رئیسی سیستانیطراحی و ساخت سیستم کنترل دور موتور DC با پیامک نوشته سیدمحمد شاکوهی و سیدعلی حسینیباز آرایی شبکه هوشمند توزیع با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی گرانشی دودویی نوشته محمود مقدسیانارائه ترکیب عددی المان محدود نامنطبق کروزیکس- راویارت و گالرکین ناپیوسته برای جریان‌های دوفازی در محیط متخلخل نوشته مهدی جامعیبهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های هوشمند کاهش ویژگی نوشته محمدحسن نتاج صلحداربازآرایی شبکه هوشمند توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری دودویی نوشته محمود مقدسیانمدلسازی یک سامانه فوتوولتائیک و بررسی کاربست الگوریتم فراتکاملی کرم شب تاب در ردیابی نقطه بیشینه توان تولید شده و مقایسه آن با روش آشفتگی ومشاهده نوشته امین آئین مهر و سارا دهدشتیانارزیابی لوله های تراوا در آبیاری فضای سبز (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شهدای هویزه) نوشته رشید پوررجب و محمدحسین لشکری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

تاکنون 1 کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی شهدای هویزه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه صنعتی شهدای هویزه به صورت زیر است: