خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه شهرکرد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9,328
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 10
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 47
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 33
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 364 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 49 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شهرکرد

نقش متقابل مهندسی نرم افزار مدل رانده و سکوی توسعه ی کم کد نوشته لیلا صمیمی دهکردی و عباس حریمحاسبه کمیت های ترمودینامیکی هسته با استفاده از پارامتر چگالی تراز وابسته به دما نوشته خسرو بنامتحلیل احساسات توئیت های مرتبط با کرونا در ایران با استفاده از شبکه عصبی عمیق نوشته محمد احسان بصیری و شیرین حبیبی و شهلا نعمتیتحلیل مبانی نسب ولدالزنا از دیدگاه مذاهب اسلامی نوشته عباسعلی صالحیبررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع و آب گریزی تحت تاثیر اندازه ذرات کود گاوی نوشته حسن طباطباییمقایسه گام های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه در مدل های هارگریوز_سامانی و پنمن_مانتیث_فائو برای تخمین تبخیر تعرق مرجع در حوضه آبریز زاینده رود نوشته رسول میر عباسی نجف آبادی و مهدی اسدی آقبلاغی و سید حسن طباطبائیارزیابی عدم قطعیت ناشی از دادههای بارش میان مدت سامانه جهانی TIGGE جهت پیش بینی سیلاب نوشته سودابه بهیان مطلق و افشین هنربخشتحلیل و بررسی موانع و راهکارهای هجرت در آموزه های دینی نوشته سیدمجتبی جلالیThe Structural Design of a Complete Band Gap Using Non-Uniform Photonic Crystals with low index material نوشته Majid EbnAliپتروفابریک و استرین نهایی آمفیبولیت های موته-گلپایگان: شواهدی از تغییرشکل ترافشارشی در نوار دگرگونی سنندج - سیرجان نوشته بهناز بختیاری و ناهید شبانیان بروجنی و علیرضا داودیان دهکردیتحلیل زمانمندی روایت در داستان های بازنویسی آذریزدی از مثنوی برای کودکان‎ ‎(بر اساس نظریه ژنت و نیکولایوا) نوشته فائزه کریمی و ابراهیم ظاهریEfficiency of soil and water conservation practice in different climatic environments in steppe regions نوشته Nasrin Gharahi و Javad Khalaji و Mehdi PajooheshNetB Toxin and Immunization Against Necrotic Enteritis in Poultry: A Comprehensive Review نوشته Zahra HematiAnalysis and Design of a Voltage Controlled Attenuator in L Band Using CMOS ۱۸۰nm Technology نوشته Masoume Hazraty Kalbibaki و Sayed Vahid Mir-Moghtadaeiتعیین مناطق مناسب اجرای سامانه های کوچک جمع آوری باران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: استان اصفهان) نوشته هومن صادقی و احمد رضا قاسمی و محمدعلی نصر اصفهانیبررسی ویژگیهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیائی ۴ گونه مختلف از جنس گیاه داروئی Alcea spp. جمع آوری شده از مناطق مرکزی ایران نوشته بیتا شریفی و کرامت الله سعیدی و بهروز شیران و احسان شهبازیبازدهی کاربرد اسیدجیبرلیک بر عملکرد دانه ارقام وارداتی باقلا به روشGGE - بای پلات نوشته شهرام محمدیاثر تنش های خشکی و فلزات سنگین بر ویژگی های رشد، مرفولوژی و وزن دانه گیاه کینوا نوشته فاطمه میرزایی و محمد رفیعی الحسینی و مهدی امیریوسفیبررسی فنولوژی و برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل برخی از ارقام تجاری بادام با استفاده از مدل های مختلف نوشته جعفر بیابانی و عبدالرحمان محمدخانیآسیب شناسی فرآیند موجود سیاست گذاری فراغت ورزشی جوانان استان کرمان نوشته بهنام قاسمی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه شهرکرد

ارزیابی فیلتر-زهکش های ژئوکمپوزیت و امکان استفاده از آنها به عنوان جایگزینی برای زهکش های لوله ای مرسوم (1393)بررسی تاثیر تغذیه آبخوان شهرکرد با فاضلاب و انتشار نیترات با استفاده از مدل MT۳D (1388)بررسی اثرات فنی، اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی ناشی از اجرای تونل انتقال آب بهشت آباد بر منابع آب زیرزمینی و منطقه مسیر تونل و ارائه راهکارهای مناسب (1392)مطالعه ساختار جریان آشفته حول دو آبشکن با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی (1392)بررسی میزان تاثیر احداث سدهای مخزنی حوضه جونقان- فارسان با توجه به توزیع مکانی آنها در کاهش سیلاب پایین دست (1389)بررسی عددی اثرات برداشت شن و ماسه بر ساختار جریان و مورفولوژی رودخانه در بازه ای از رودخانه خشکه رود-فارسان (استان چهار محال و بختیاری) (1392)بررسی اثرآلایندگی پساب شهرک صنعتی شهرکرد بر آب های زیرزمینی منطقه (1389)مدلسازی بار رسوب رودخانه سودجان با استفاده از رگرسیون چند متغیره سامانه ی فازی و ارزیابی فاکتور فرسایش پذیری خاک در حوزه آبخیز سد زاینده رودعلیا (1389)ارزیابی آسیب پذیری و تهیه نقشه هیا خطر آلودگی و مدل های GIS شهر کرد با استفاده از آبخوان دشت SINTACS و DRASTIC (1389)تعیین تنش بحرانی فرسایش و رسوبگذاری رسوبات ریزدانه مخزن سد کرخه (1395)

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شهرکرد

تاکنون 26 کنفرانس توسط دانشگاه شهرکرد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه شهرکرد به صورت زیر است:
اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در ایرانششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهریچهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهریپنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانسومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرسدومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرمنهمین کنگره ادبیات پایداریچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیاولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهریکنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرمهمایش دانشجویی ابعاد و اثرات کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست ایرانسومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیدومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرسدومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیاولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایرانچهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایراندومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانسومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایرانششمین کنفرانس هیدرولیک ایراناولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)