ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر مهدی قبادی نیا

Dr. Mahdi Ghobadinia

استادیار دانشگاه شهرکرد

محور تخصصی:علوم کشاورزی و بیولوژی

Researcher ID: (11454)

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور مهدی قبادی نیا

مقالات مهدی قبادی نیا در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیزم رسوب گذاری در پوشش های ژئوتکستایل (مطالعه موردی نخلیات آبادان)دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ازمایشگاهی رسوب گذاری شیمیایی کربنات کلسیم برروی فیلترهای ژئوتکستایلسومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل خود پالایی رودخانه ها برای کاهش کادمیم(مطالعه موردی رودخانه کارون)سومین همایش ملی مهندسی عمران1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوه کاربرد،اندازه و مقادیر مختلف زئولیت بر روی خصوصیات پساب خروجی از ستون های خاکسومین همایش ملی مهندسی عمران1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات تبخیر تعرق و بارش دردشت های شهرکرد و بروجن طی دوره آماری بلندمدتاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر اقلیم روی دما و بارش در دشتهای شهرکرد، بروجن طی سالهای 2020-2049نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات نفوذپذیری و شوری زه آب خروجی دراثرعبورازترکیب های مختلف فیلتر خاک - زئولیتدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیرزمان آبیاری روی ضرایب شاخص تنش آبیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرایند نفوذ با استفاده از پرمامتر دیسک و استوانه های مضاعفسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
10دریافت فایل PDF مقالهآنالیز حساسیت ضریب جذبی خاک به رطوبت اولیه در روش های مختلفسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
11دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان و میزان آب آبیاری بر شاخص های رشد ریشه در گیاه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris cv. Naz)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغییرات پارامتر های اندازه گیری ورودی روی ضرایب معادله نفوذ در آبیاری جویچه ایسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
13دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و تیمارهای جداگانه و تلفیقی کود شیمیایی و دامی بر کارایی مصرف آب وعملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری و کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica L.اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پنج نوع قطره چکان موجود در بازار ایراناولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کم آبیاری بر توابع تولید و هزینه و تعیین عمق بهینه آب مصرفی گیاه ذرتاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر ارتفاع رایزر در زهکشی کنترل شده بر کیفیت آب خروجی از زهکش ها در مناطق با آب زیرزمینی شوراولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرپساب مزارع پرورش ماهی برکیفیت آب رودخانه پیرغارکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شرایط غیر اشباع بر میزان و محتوای نسبی آب برگ برنج در دوره رشد در منطقه خشک و نیمه خشکدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زئولیت بر میزان و محتوای نسبی آب برگ برنج در دوره رشد در منطقه خشک و نیمه خشکدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدیریتهای آبیاری در کشت برنج بر جذب عناصر سنگین (سرب) در خاکدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی بهبود پیاز رطوبتی با کاربرد تشتکهای ژئوتکستایل در آبیاری زیرسطحی با لوله های روزنه داردومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
23دریافت فایل PDF مقالهاثر مثبت مقادیر مختلف سوپر جاذب و ورمی کمپوست بر ویژگی های گیاه گازانیا(Gazania hybrida) در شرایط بام سبزسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تشتکهای ژئوتکستایل بر الگوی توزیع رطوبت درآبیاری زیرسطحیسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت اصلاح شده برسرب قابل جذب در خاک در کشت برنجسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
26دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کتان روغنی Linum usitatissimum L.اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
27دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی و تلقیح بذر با باکتری های ریزوسفری ارتقاء دهنده رشد بر برخی خصوصیات مرفولوژیک یک گیاه دارویی بادرشبواولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
28دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و تلقیح بذر با باکتری های ارتقاء دهنده رشد بر رشد ریشه گیاه دارویی بادر شبو (Dracocephalum moldavica L)سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
29دریافت فایل PDF مقالهEffect of time irrigation on crop water stress index and evapotranspiration of red bean CWSIکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی درجه حساسیت پارامترهای موثر بر معادله نفوذ در آبیاری جویچه ایدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
31دریافت فایل PDF مقالهکاهش تبخیر از سطح خاک در آبیاری زیرسطحی و کاربرد لایه آب گریزاولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیاز رطوبتی حاصل از کاربرد ورقه های ژئوکمپوزیت در سیستم آبیاری زیرسطحیاولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی و میزان کاهش مصرف آب در آبیاری زیر سطحی برای گیاه زینتی گازانیادومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب تشت تبخیر کلاس A به کمک لایسیمتر و مقایسه آن با ضرایب محاسباتی در دشت شهرکرددومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
35دریافت فایل PDF مقالهاثر پوششهای کاهنده تبخیر بر کارایی مصرف آب و عملکرد دانه ذرت هیبرید 704دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
36دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ابعاد و نوع صفحه انتخابی ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحیدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
37دریافت فایل PDF مقالهاثر اسمو پرایمینگ و تنش کمبود آب بر عملکرد گیاه دارویی بادشبو (dracocephalum moldavica L)اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دبی خروجی از صفحات ژئوکمپوزیت در شرایط کاربرد پساب در سیستم آبیاری زیر سطحیاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از سبوس گندم -تفاله چغندر قند و ذرت علوفه ای در کاهش غلظت فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهیاولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
40دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ضایعات کشاورزی در کاهش غلظت نیترات موجود در آباولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
41دریافت فایل PDF مقالهبرای برآورد عملکرد محصول سیب زمینی در آبیاری سطحی SALTMED ارزیابی کارایی مدل (مطالعه موردی دشت بروجن)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از لایه آب گریز به عنوان جایگزینی برای کود دامی بر عملکرد و کاهش آب مصرفی در کاشت چمندومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
43دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز آبی و کارایی مصرف آب کتان روغنی در اقلیم معتدل و سرد شهرکرددومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
44دریافت فایل PDF مقالهاثر پوشش های کاهنده تبخیر بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت سینگل کراس 704دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فیلترهای شنی حاوی ژئوتکستایل و زئولیت بر برخی پارامترهای پسابششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف هوادی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری و بافت خاک بر گیاه فلفل قلمیاولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها1395
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف هوادهی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه فلفل قلمی تحت سطوح مختلف شوری آب آبیاری و بافت خاکاولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اجرای سیستم آبیاری قطرهای در تاکستان چند ساله بر برخی ویژگیهای میوه انگور (مطالعه موردی منطقه ناغان)چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
49دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف شوری نمک های (Na(2)SO(4), na2CO3, NaCl, CaCl(2 بر فاکتورهای مورفولوژی ریشه ختمی دارویی (Althaea officinalis)اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی1396
50دریافت فایل PDF مقالهتنش اثر خشکی و تیمار بیولوژیک بذر با برخی باکتریهای ریزوسفری ارتقادهنده رشدبرجوانه زنی ورشد اولیه گیاهچه مخلصه ( persicum Tanacetum )اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دور آبیاری و تنش شوری بر ویژگی و رشد های فیزیولوژیکی گیاه آفتابگرداناولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
52دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و تلقیح بیولوژیک بذر با باکتریهای محرک رشد بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی بابونهاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
53دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و بیوپرایم بذر بر شاخصهای جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی بابونهاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
54دریافت فایل PDF مقالهبهبود کارایی مصرف آب گیاه لوبیا تحت تاثیر کم آبیاری در مراحل مختلف رشددومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
55دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد لوبیا قرمز (رقم درخشان)دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت جذب سدیمی بر تجمع نمک در خاک و شوری آب زهکشی در شوری های مختلف آبیاریپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
57دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق واقعی برنج در شرایط کشت غرقابی با استفاده از داده های سنجش از دور در منطقه لنجانات، استان اصفهاناولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تصفیه زمینی برpH و SAR پساب در شرایط کاربرد صفحات ژیوکمپوزیتهمایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین1397
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تصفیه زمینی بر نیترات و BOD5 پساب در شرایط کاربرد صفحات ژیوکمپوزیتهمایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین1397
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک گل ختمی Althaea officinalis Lنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی روی برخی از ویژگی های موفولوژیک گل ختمیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی بر رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای پرولین گل ختمیاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
63دریافت فایل PDF مقالهاثر کود سوپرفسفات تریپل بر عملکرد میوه گوجه فرنگی و تثبیت سرب در خاکدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
64دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش آبی بر عملکرد و جذب سرب توسط گیاه گوجه فرنگیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر انواع خاکپوش پلاستیکی و کم آبیاری روی شاخص های رشد و عملکرد سیب زمیناولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی1398
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصهای موثر در تنش و میزان عملکرد سیب زمینی رقم آگریا با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و انواع خاکپوش پلاستیکیاولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی1398
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک گل ختمینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ضرایب حساسیت گیاه گوجه فرنگی به تنش رطوبتی و تنش آلودگی فلز سنگیننخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
69دریافت فایل PDF مقالهاثر بیوپرایمینگ بادرنجبویه با برخی باکتری های ریزوسفری ارتقا دهنده رشد بر خصوصیات آگرونومیک گیاه تحت تنش کمبود آبنخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399

مقالات مهدی قبادی نیا در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش کاربرد زیولیت اصلاح شده بر کیفیت پساب شهری خروجی و نفو ذپذیری خاکفصلنامه آب و خاک1393
2دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیادر شرایط خشک و نیمه خشکفصلنامه آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد وبرخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبوفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشکفصلنامه آب و خاک1396
5دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری دراز مدت با پساب شهری تصفیه شده بر هدایت آبی اشباع یک خاک لوم سیلتی و برآورد آن- مطالعه موردیفصلنامه علوم آب و خاک1396
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت علوفه ایفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف ابر جاذب و ورمی کمپوست بر ویژگی های کمی و کیفی گازانیا (Gazania hybrida) در شرایط بام سبزفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
8دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد گیاهی بر صفات آگرومورفولوژیک سیاهدانه (.Nigella sativa L) تحت تنش کمبود آبفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای بیولوژیک بذر بر شاخص های مورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت تنش کمبود آبفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدار و عمق توزیع ماده خام و بیوچار چوب گردو بر تبخیر و رطوبت خاکپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استفاده از آب و خاک آلوده به کادمیم بر اجزای عملکرد ذرتپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و میزان زئولیت بر نگهداشت نیترات در خاک آبیاری شده با پساب شهریفصلنامه علوم آب و خاک1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دبی قطره چکان و نوع بستر کشت بر الگوی توزیع رطوبت در بسترهای کشت بدون خاکفصلنامه روابط خاک و گیاه1399
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری و کاربرد لایه آب گریز در کاهش آب مصرفی فضای سبز (گیاه گازانیا)فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1395

سوابق استادی مهدی قبادی نیا

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1استادیار1388-تاکنون

تحصیلات تخصصی مهدی قبادی نیا

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1علوم و مهندسی آبیاریدکتری تخصصی1383-1388
تاریخ ایجاد رزومه: 3 مرداد 1390 - تعداد مشاهده 209 بار

نمودار سالانه مقالات مهدی قبادی نیا طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مهدی قبادی نیا

کشور: ایران استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد
آدرس: دانشگاه شهرکرد- گروه مهندسی آب

به اشتراک گذاری صفحه مهدی قبادی نیا

علایق شخصی

  • مدیریت استفاده از آبهای نامتعارف در آب در مزرعه
  • زهکشی

کلیدواژه های مهم در مقالات مهدی قبادی نیا

پشتیبانی