آقای دکتر علیرضا حسین پور

Dr. Alireza Hosseinpour

استاد، دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376088)

69
112
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی