آقای دکتر روح الله فتاحی نافچی

Dr. Roholah Fatahi

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182441)

27
18
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی