پایش علمی در استان چهارمحال و بختیاری

43کنفرانس13ژورنال
17,446سند علمی
18مرکز علمی
9نشست605پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان چهارمحال و بختیاری
بررسی تاثیر نوع اسید و دندانه فلزی بر ویژگی های رنگی و ثباتی نخ پشمی رنگرزی شده با رنگزای طبیعی پوست درخت دارچیندریافت سلیقه مخاطبین قالی خشتی چالش تر بر اساس شبکه عصبی مصنوعیسنجش نگرش بهره برداران مرتعی در ارتباط با زمینه های آسیب پذیری در راستای مدیریت پایدار مراتع در سه روستای حومه شهرستان نجف آبادمقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های لینگواتولا سراتا در نشخوارکنندگان اهلی و سگ به روش SDS- PAGEاثر کاهش طول دوره روشنایی در اواخر آبستنی بر تولید شیر و هورمون های مرتبط با آن در بزهای سیاه بومیبررسی تاثیر گل سرخ و متاکالوئین بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمریبررسی تاثیر چرخه های ذوب و یخبندان بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمری حاوی گل سرخ و متاکالوئینمسئولیت مدنی سازمان حفاظت محیط زیستبازخوانی معماری مدرن درمعماری پهلوی نمونه موردی شهرک مسکونی اکباتان تهرانتبیین جایگاه پدافندغیرعامل معماری اسلامی دردوره صفوی نمونه موردی اصفهانواکاوی پدافندغیرعامل درمعماری کاروانسراهای عصر صفوی دراصفهانتاثیرمدرنیته بر ساختار باغهای ایرانی ( نمونه مطالعاتی دوره پهلوی اول)تحلیل اصول سازمان دهنده حاکم بر نظام کالبدی خانه های قاجار شهرکردتاثیر اندیشه های دکارت در شکل گیری معماری مدرن ونفوذآن در اندیشه ها و ریشه های فکری لوکوربوزیهAn Optimized Deep Model for Bi-lingual Sentiment Analysis of Medical User Reviewsبرآورد زیتوده صنوبر (Populus alba) به دو روش رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی
کنفرانس های استان چهارمحال و بختیاری
شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری
مراکز علمی استان چهارمحال و بختیاری
نشست های استان چهارمحال و بختیاری