آقای دکتر امیر شاکریان

Dr. Amir Shakerian

دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177691)

63
33
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی