اطلاعات کنفرانس

همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

محل برگزاری: فارسان
تاریخ برگزاری: 6 بهمن 1395
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396
تعداد صفحات: 418
تعداد مقالات : 23
نمایش مقالات: 29994
شناسه ملی این کنفرانس: PAYESH01
نویسندگان مشارکت کننده: 46 پژوهشگر

مجموعه مقالات همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه

نتایج 1 تا 50 از مجموع 23