خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 614
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 270
رتبه علمی در کل کشور: 333
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 24
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

تاثیر کاربرد توام بیوچار و سرکه چوب بر شاخص های کمی مدیریت خاک نوشته رامین ایرانی پورمدلسازی پیامدهای تغییر اقلیم بر پراکنش گونه (Primulaceae) Dionysia diapensiifolia در زاگرس مرکزی نوشته امین زراعتکاراثر تغییر اقلیم بر پراکندگی جغرافیایی گونه Bromus tomentellus در زاگرس مرکزی(استان چهارمحال و بختیاری) نوشته الهام فخیمی و صالح یوسفیارزیابی اثر مدیریت چرا بر شاخص های تنوع گیاهی در مراتع نیمه استپی استان چهارمحال و بختیاری نوشته حمزه علی شیرمردیارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه سازی رشد و عملکرد سیب زمینی تحت تنش آبی نوشته بیژن حقیقتیفون مورچه های باغ های گردو در شهرستان های شهرکرد و سامان (استان چهارمحال و بختیاری) همراه با گزارش چند گونه مورچه بعنوان همزیست شته های گردو. نوشته زریر سعیدیپایش و بررسی تغییرات پوشش گیاهان مراتع ییلاقی قلعه غارک استان چهارمحال و بختیاری نوشته الهام فخیمی و حمزه علی شیرمردی و تورج مختارپورارزیابی اقتصادی و اکولوژیکی بهره برداری از گیاهان دارویی و تولید علوفه برای استفاده چندمنظوره از مراتع ییلاقی علی آباد موسیری کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری نوشته الهام فخیمی و زینب قلی پورتعیین برخی از مواد معدنی در چند گونه علوفه ای مورد استفاده گوسفند و بز در مراتع نیمه خشک استان چهارمحال و بختیاری نوشته غلامرضا شادنوشکیفیت علوفه گونه های مرتعی در مراتع نیمه استپی کرسنک چهارمحال و بختیاری نوشته حمزه علی شیرمردیمقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم در الگوی پراکنش تصادفی شبیه سازی شده نوشته حمزه علی شیرمردیبررسی رفتار چرایی گوسفند و مقایسه آن در شیب های مختلف در مراتع نیمه استپی مطالعه موردی(کرسنک، سرعلی آباد، سارال، گون بان و قروه) نوشته حمزه علی شیرمردیتحلیل سازوکارهای جوامع محلی در سقزگیری از درختان بنه (Pistachia atlantica Desf.) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: منطقه جنگلی چیگو استان چهارمحال و بختیاری) نوشته یعقوب ایران منش و حسن جهانبازی گوجانی و محمود طالبیبرآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن، تولید اکسیژن و تولید علوفه در تالاب گندمان نوشته یعقوب ایران منش و حسن جهانبازی گوجانی و حمزه علی شیرمردی و شهباز شمس الدینیتاثیر معدنکاری بر تغییرات تنوع، غنا و ساختار پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: معدن مس دره زرشک، استان یزد، ایران) نوشته الهام فخیمیبررسی نیاز رویشگاهی برخی گیاهان مرتعی رویش یافته برروی خاکهای حاصل ازفرسایش سازند مارنی گورپی (مطالعه موردی: استان چهارمحال وبختیاری) نوشته سید نعیم امامی و حمزه علی شیرمردیواکاوی خشکیدگی جنگل های بلوط غرب: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری نوشته صالح یوسفیاثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک زیر کشت ذرت علوفه ای نوشته رامین ایرانی پورکارآیی دو حشره کش جذبی برای ضدعفونی بذور گندم نان به منظور مدیریت برخی بیماری های ویروسی دارای ناقل طبیعی در شهرکرد نوشته ناصر امانی فرتعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیری نوشته محمود وطن خواه

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخشهای تحقیقات خاک و آب - اصلاح و تهیه نهال و بذر (1369)بررسی پتاسیل زراعت گندم دیم در استان چهار محال وبختیاری در شرایط زارع (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1373)گزارش نهایی طرح بررسی دامنه انتشار نباتات میزبان و بیولوژی مقدماتی بیدسیب زمینی در استان چهارمحال و بختیاری سال ‮‭1372‬ (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1370)روشهای مبارزه زراعی و مکانیکی علیه علفهای هرز گندم ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1372)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی گونه های تریپس گندم، اهمیت اقتصادی و سایر نباتات میزبان آن در استان چهار محال و بختیاری (1375)گزارش نهایی بررسی و تعیین نیاز لوبیاچیتی به کودهای ازته، فسفره و پتاسه در منطقه لردگان ( ‮‭1371 -73‬ ) (1376)گزارش نهایی بررسی اثر نوبت و میزان مصرف کودهای فسفره روی عملکرد یونجه همدانی شهرکرد (1377)بررسی قابلیتها و توانمندیهای کشاورزی استان با نگاهی به عملکرد سازمان و ادارات تابعه استان در سال ‮‭1381‬ (1382)کارنال بانت یا سیاهک هندی‭Karnal Bunt‬ ()برنامه ممیزی مرتع: طرح ضربتی ممیزی مراتع در سال ‮‭1366‬ (1366)گزارش عملکرد فعالیت سربازان سازندگی استان چهارمحال و بختیاری درسال ‮‭83-81‬ (1383)نشریه ترویجی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت گندم آبی واریته"امید" در منطقه شهرکرد و مناطق مشابه از نظر خاک وآب وهوا (1372)خلاصه ای از درس حفاظت خاک و آبخیزداری مربوط به کلاس بازاموزی تکنسینهای آب و خاک مراکز خدمات روستایی (1364)گزارش نهایی طرح بررسی مقدماتی علل خشکیدگی درختان و ریزش میوه های جوان بادام در استان چهارمحال وبختیاری (1378)تعیین آب مورد نیاز و دوره آبیاری یونجه در ایستگاه تحقیقات چهارتخته شهرکرد (1378)فعالیت های مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری تا پایان سال ‮‭1378‬ (1379)گزارش نهایی طرح شناسایی بیماریهای باکتریایی گردو (1379)بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای منتخب از توده های محلی برنج استان چهارمحال و بختیاری (1377)گزارش نهایی بررسی کار آیی وامکان استفاده از کنه شکارگر‭Phytoseiulus persimilis Athias Henriot‬علیه کنه تارتن لوبیا‭(Tetranychus turkestani(UN‬ (1379)گزارش نهایی بررسی در نسل ‭F5 ‬لاین های لوبیاچیتی (1380)بررسی مقاومت پنج رقم تجارتی لوبیاچیتی به کنه تارتن لوبیا در منطقه لردگان (1381)برنامه کار مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال وبختیاری در سال ‮‭1381‬ (1381)فعالیت های مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال وبختیاری در برنامه 5 ساله دوم ( ‮‭1373-1377‬) (1380)