آقای دکتر جهانگیر صفری

Dr. Jahangir Safari

استاد گروه ادبیات داستانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (250086)

47
50
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب حیوانات در ادبیات داستانی کودکان (جهاد دانشگاهی) - 1399 - فارسی
  • کتاب بررسی شیوه‌های بازنویسی آثار ادبی کهن برای نوجوانان (دانشگاه شهرکرد) - 1399 - فارسی

سوابق استادی