آقای دکتر سینا فلاح

Dr. Sina Fallah

استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372421)

6
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی