ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علی اشرف جعفری

Ali Ashraf Jafari

استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182174)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علی اشرف جعفری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن

سمتهای علمی و اجرایی علی اشرف جعفری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات علی اشرف جعفری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف کلرید سدیم بر جوانه زنی ژنوتیپهای علف گندمی بیابانی در شرایط ژرمیناتورپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی عملکرد، صفات مورفولوژیکی و خصوصیات جوانه زنی بذر درجمعیت هایی از جنس بروموسپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی و جوانه زنی بذر درجمعیت های دو زیرگونه Agropyron.Intermedium ,Agropyron.trichophorumپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میانگین صفات و کلاسترها و تجزیه به مولفه های اصلی در 10 ژنوتیپ Agropyrondesertorum در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه تحت شرایط گلخانهپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهایی از گونه برموس تومنتلوس Tomentellus Bromus براساس مطالعات الکتروفورز پروتئین کل و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع برخی ژنوتیپ های برتر 8 گونه آویشنششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرددانه و اجزاء عملکرد لاینهای خلرLathyrus sativus درکشت های پاییزه و بهارهششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهشاخصهای ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی درلاینهای خلر درشرایط دیمششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و گزینش اجزا عملکرد با استفاده ازتجزیه علیت درده رقم پنبهدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه و اجزای آن درژنوتیپ های گندم تحت تاثیر تنش خشکی پس ازگل دهیدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد علوفه در 15 ژنوتیپ ازگونه چمنی فسکیوی سرخ Festuca rubra درمنطقه معتدل سردشمال لرستان درشرایط دیم و فاریابدومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی 16 ژنوتیپ Agropyron pectiniform بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکیاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی 15 ژنوتیپ Agropyron pectiniformبر اساس نشانگرهای مولکولی RAPDاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژیکی و فنولوژیکی تعدادی ازجمعیت های گونه بابونه Anthemis haussknechtiiاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردوکیفیت علوفه در17ژنوتیپ ازگونه علف گندمی بلند Agropyron elongatum درشرایط دیم دماوندیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهاثرتیمارهای مختلف درشکستن خواب جوانه زنی و رشدگیاهچه مرزهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع عملکردواجزاء عملکرد در20لاین پیشرفته جو درشرایط دیم شمال خراسان با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بذرواجزاء عملکرد در19ژنوتیپ ازگونه elymus hispidus براساس تجزیه کلاستر و مولفه های اصلییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکردبذروتولید علوفه در44 جمعیت اسپرس زراعی onobrychis sativa درشرایط آب و هوایی استان لرستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد علوفه و تعیین شاخصهای تحمل به خشکی در22 ژنوتیپ agropyrone elongatum دردو شرایط آبی و دیم شمال لرستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی عملکردوکیفیت علوفه در22 ژنوتیپ علف گندمی بلندagropyron elongatumدردو شرایط ابی و دیم شمال لرستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بذرواجزاء عملکرد درژنوتیپ های Elymus pertenuis با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهتجزیه کلاستر و مولفه های اصلی در15لاین ذرت زودرس براساس عملکرد دانه و اجزاء عملکرد درشرایط لرستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت عملکردبذرو اجزاء عملکرد در36ژنوتیپ فستوکابلند(Festuca arundinaceaیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهاثرتیمارهای مختلف درشکستن خواب جوانه زنی و رشدگیاهچه مرزه Saturejaیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت بررشد رویشی و زایشی چهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، pseudocou A. ، A.tinctoria و A.triumfettiدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهاثرسرما برخصوصیات جوانه زنی و بنیه بذرچهارگونه بابونه prythrum Anthemis ، A.pseudocou ،A.tinctoria A.triumfettiدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت صفات موثربرعملکرد علوفه درجمعیت هایی ازگونه Agropyron trichophorum درشرایط دیم استان کرمانشاهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت صفات موثربرعملکرد علوفه درجمعیت هایی ازگونه Agropyron intermedium درشرایط دیم استان کرمانشاهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردصفات مرفولوژیک و میزان اسانس درجمعیت های دوگونه مرزه های دارویی S.atropatana و S.rechingeri درشرایط آب وهوایی تهراندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپارامترهای اقلیمی برروی عملکردگندم با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کشت مخلوط آگروپایرون النگاتوم و یونجه برعملکردعلوفه درشرایط دیم دماونددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت علوفه هفت رقم شبدرسفیدTrifolium repense L درمراتع ییلاقی حوزه آبخیز وازاستان مازندراندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت علوفه ارقام شبدرقرمز، شبدرسفیدوفستوکای بلندکشت شده درمراتع استان مازندراندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتاریخ های مختلف برداشت برعملکردوکیفیت علوفه درگون علوفه ای Astragalus cyclophyllon Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی هیبریدهای ذرت دیررس با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و صفات ظاهری در اکسشن های Satureja sahendicaدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهتنوع و تمایز ژنتیکی 3 گونه بومادران A.wilhelmsii, Achillea etnuifolia و A.Vermicularis بوسیله مارکرهای پروتئین های محلولدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومادران Achillea tenuifolia بوسیله مارکرهای پروتئین کل گیاهچهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهتنوع و تمایز ژنتیکی4 گونه بومادران A. millefolium, A. nobilis, Achillea filipendulla و A.pachycephala بوسیله مارکرهای پروتئین های محلولدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیکی و بازده اسانس در سه گونه مرزه S.Khuzestanica, rechingeri, Satureja و S.mutica در شرایط اقلیمی خرم آباددوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومادران Achillea filipendulina بوسیله مارکرهای پروتئین کل گیاهچهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه ی Agropyron desertrum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلولدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ علف باغ در شرایط همداندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های 3 گونه ی Agropyron cristatum,A.desertrum,A.pectinform بوسیله ی مارکرهای پروتئین های محلولدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهجمع آوری بذر گیاهان دارویی از طبیعت بزای حفظ منابع ژنی گیاهیاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Agropyron elangatum با استفاده از الکتروفورز پروتئین کلسومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی1393
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های با استفاده از روش های ناپارامتری Elymus hipideusهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
49دریافت فایل PDF مقالهتجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه علف گندمی Elymushispidus با استفاده از مدل AMMIهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
50دریافت فایل PDF مقالهتجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه گونه Elymus hispidus با استفاده از تجزیه بای پلات GGEهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های Elymus hipideus با استفاده از روش های ناپارامتریهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعی تهای شبدر توت فرنگیT.fragiferum شبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ه رشد گیاهچههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumب ر اساس مؤلف ههای جوان هزنی و رشد گیاهچههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در جمعیت های شبدر توت فرنگیT.fragiferum وشبدرقرمزT.pratenseو شبدرهیبریدT.hybridumبر اساس مؤلفه رشد گیاهچههمایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی1392
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نسبت برگ به ساقه ژنوتیپ های چاودارکوهی (Secale montanum) برای عملکرد و کیفیت علوفه خشک در دو شرایط دیم و آبی استان لرستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به تنش خشکی در ١٢ ژنوتیپ علف پشمکی ایرانی Bromus persicus براساس شاخص های تحمل یا حساسیت به تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد، کیفیت و صفات مورفولوژیکی در ٨١ جمعیت یونجه زراعی (Medicago sativa L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
58دریافت فایل PDF مقالهتعیین تنوع و فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ های چاودار کوهی (Secale montanum) برای عملکرد و کیفیت علوفه خشک در شرایط آبی استان لرستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع فنوتیپی ٥٠ ژنوتیپ یونجه دائمی (Medicago sativa L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
60دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت برای تعیین صفات موثر در کیفیت علوفه ٣٦ ژنوتیپ فستوکای پابلند (Festuca arundinacea)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مراحل مختلف فنولوژیکی بر عملکرد و کیفیت علوفه در علف باغ .Dactylis glomerata Lنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد علوفه در ١٢ اکوتیپ بروموس Bromus tomentellus در دو شرایط دیم و آبی استان لرستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
63دریافت فایل PDF مقالهمطالعه صفات کمی وکیفی در اکوتیپ های گونه برموس تومنتلوس (Bromus tomentellus) به منظور اصلاح مراتع مناطق سردسیر استان لرستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
64دریافت فایل PDF مقالهتعیین مقاومت به خشکی ژنوتیپ های چاودارکوهی (Secale montanum) از نظر عملکرد و کیفیت علوفه خشک در استان لرستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
65دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عکس العمل جمعیتهای دو گونه شنبلیله چندساله به سطوح مختلف تنش خشکینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در اکوتیپ های اسپرسدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپهای اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) از طریق تجزیه به عاملهادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
68دریافت فایل PDF مقالهتعیین شاخصهای تحمل به تنش خشکی در اکوتیپ های آگروپایرون کریستاتوم در دو شرایط آبی و دیمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در 20 نمونه Elymus hispidus Var. Hispidusدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردوکیفیت علوفه در ژنوتیپ های Elymus hispidus var. Hispidus براساس تجزیه کلاسترومولفه های اصلیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
72دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های بروموس Bromus tomentellusدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
73دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های پیشرفته جو (Hordeum vulgaris L.) در شرایط آبی و دیمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه ژنوتیپهای پیشرفته جو در شرایط آبی و دیم خراسان شمالی با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
75دریافت فایل PDF مقالهتجزیه رگرسیون و علیت برای عملکرد علوفه و اجزای عملکرد در علف بره قرمز (Festuca rubra L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و کیفیت علوفه در ژنوتیپ های علف بره قرمز (Festuca rubra L.) با استفاده از تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
77دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل همبستگی، رگرسیون و علیت برای عملکرد دانه و اجزای عملکرد در علف گندم یبیابانی (Agropyron desertorum)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
78دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تحقیقاتی تولید علوفه در توده های علف بره قرمز Festuca rubra در شرایط دیم و آبی استان لرستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی یونجه های چند ساله (Medicago sativa L.) در استان آذربایجان شرقیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
80دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linumusitatissimum L) در شرایط آب و هوایی اهوازدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
81دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مراحل فنولوژیکی ، صفات مرفولوژیکی و عملکرد دانه ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مرفولوژیکی برخی توده ها و ارقام گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) در شرایط آب و هوایی اهوازدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات فنولوژیکی برخی توده ها و ارقام گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) در شرایط آب و هوایی اهوازدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
84دریافت فایل PDF مقالهتجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه Agropyron cristatum با استفاده از مدل AMMIدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
85دریافت فایل PDF مقالهتجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه گونه Agropyron cristatum با استفاده از تجزیه GGE Biplotدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Agropyron cristatum با روش پارامتریدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشنهای Agropyron cristatum با استفاده ازروشهای ناپارامتریدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
88دریافت فایل PDF مقالهاثر کود ورمی کمپوست تحت آبیاری بارانی روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه صابونی Saponaria officinalis L.سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی 7 جمعیت از گونه بابونه Anthemis triumfettii با توجه به درجه حرارت تجمعی رشد روزانهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس تعدادی از جمعیتهای گونه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیکی و فنولوژیک سه گونه Anthemis wiedemannina، Tripleurospermum sevasnense و Anthemis triumfettii در شرایط مزرعهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپهای علف گندمی (Agropyron pectiniform) با استفاده از تجزیه کلاسترسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
93دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپهای گونهElymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روشهای آماری چندمتغیرهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
94دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش هااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
95دریافت فایل PDF مقالهترکیب و بازده اسانس پونه سای البرزی (Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse) طی دو سال زراعی متوالی استقرار در منطقه غرب تهراناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد بذر و اجزاء عملکرد در 36 ژنوتیپ فستوکا بلند در شرایط همدان بر اساس روش های تجزیه آماری چند متغیرهاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
97دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع کاریوتیپی 24 اکسشن از گونه Agropyron trichophorum با استفاده از آنالیز تصویریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
98دریافت فایل PDF مقالهAgropyron desertorum تنوع وتمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشیبوسیله مارکر پروتئینهای محلولهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
99دریافت فایل PDF مقالهتوسط مارکر (Dactylis glomerata) ت تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشی علف باغ پروتئین نهای محلولهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع سیتوژنتیکی شش جمعیت تتراپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از آنالیز تصویریهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
101دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع کاریوتیپی هفت جمعیت دیپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از آنالیز تصویریهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از پروتئینهای محلول به روش SDS-PAGEهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای چچم دایمی (Lolium perenne) با استفاده از پروتئینهای محلول به روش SDS-PAGEهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
104دریافت فایل PDF مقالهجوانه زنی و تکثیر گیاه دارویی سالویا به روش کشت بافتهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
105دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مارکرهای (Makers) بیوشیمایی (پروتئینها) براساس تنوع ژنتیکی درون گونه ای 10 جمعیت از Agropyron intermedium Lهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
106دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مارکرهای (Makers) بیوشیمایی (پروتئینها) براساس تنوع ژنتیکی درون گونه ای 12 جمعیت از Agropyron intermedium Lهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی اسیدسالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی خصوصیات گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) درشرایط مزرعهاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
108دریافت فایل PDF مقالهاثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک و آبیاری بر پرولین، بازده و عملکرد اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعهاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
109دریافت فایل PDF مقالهاثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک و آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیولوژی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعهاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
110دریافت فایل PDF مقالهاثرات متقابل محلول پاشی اسید سالیسیلیک آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis) در شرایط مزرعهاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR) در ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان مرتعیسومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران1383
112دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت صفات مرفولوژیک بر روی عملکرد علوفه در هفت جمعیت از شبدر سفید (Trifolium repense L)اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
113دریافت فایل PDF مقالهبانک ژن گیاهان دارویی استان بوشهراولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
114دریافت فایل PDF مقالهارزیابی استقرار برخی توده های چهار گونه پونه سای ایرانی Nepeta spp در غرب تهراننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
115دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اکسشن برتر گونهFestuca ovina L.استان اردبیلبه منظور استفاده در غنی سازی و احیاء مراتع نیمه استپیسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
116دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش مختلف اندازه گیری برای تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شور بیابانیاولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
117دریافت فایل PDF مقالهمعرفی توده های بذری برتر زنیان از نظر عملکرد دانه و اسانسدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های گونه Agropyron elongatum با روشهای پارامتری تک متغیره در دو محیط تنش و بدون تنشدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
119دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مورفولوژیکی گونه های یونجه یک ساله و چند ساله پس از القای پلی پلوئیدی درسطوح 2xدومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی1399
120دریافت فایل PDF مقالهتنوع بین- و درون گونه ای گونه های منتخب پونه سا Nepeta spp از ایران بر اساس ترکیبات فنولی هدفنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری عملکرد علوفه در اکسشن های گونه Agropyron elongatum با مدل AMMI در دو محیط تنش و بدون تنشدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان نگهداری بذر بنه Pistacia atlantica Desf در شرایط فراسرد Cryopreservationو ارزیابی نهال های فراسردی در شرایط دیمهمایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته1394
123دریافت فایل PDF مقالهنگهداری بذر کافوری Camphorosma monspeliaca L. در شرایط فراسرد(Cryopreservation)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
124دریافت فایل PDF مقالهامکان نگهداری بذر ناگرد یا کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss. Bor) در شرایط فراسرد(Cryopreservation)دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های چچم دایمی (Lolium perenne) با استفاده از نشانگر ISSRهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
126دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی شش جمعیت تتراپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از نشانگرISSRهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
127دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی هفت جمعیت دیپلویید چچم یکساله (Lolium multiflorum) با استفاده از نشانگرISSRهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
128دریافت فایل PDF مقاله بررسی اثر تنش خشکی بر خواص فیزیولوژیکی دو جمعیت گونه بابونه Anthemis pseudocotula در شرایط گلخانه هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی در جمعیت های وحشی بو مادران Achilleabiebertein در شرایط گلخانههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
130دریافت فایل PDF مقالهتنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشی ایرانی یونجه Medicago sativa بوسیله مارکر پروتئینهای محلولهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی صفات در گل محمدی 10 استان کشور تحت شرایط خشکیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
132دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای شیمیایی و دامی بر رشد و خصوصیات مورفولوژیکی گل محمدی (Rosa damascena Mill.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر برخی شاخص های رشد و ارتباط آن ها با عملکرد و اجزای عملکرد در الیگودرزسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی سه گونه مرتعی از جنسBromus اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
135دریافت فایل PDF مقالهجمع آوری، حفاظت و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی گیاهی منابع طبیعیکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد برنجدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی پراکنش و تنوع زیستی گیاهان دارویی استان مرکزی (منطقه ساوه)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس 4 جمعیت بابونه Anthemis altissima در شرایط مزرعهاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و عملکرد اسانس پنج جمعیت بابونهAnthemis و pseudocotula در شرایط مزرعهاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
140دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی لاین ها وارقام لوبیا قرمزدرشرایط آب و هوایی بروجرددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرغلات یکساله همراه دراستقرار یونجه به صورت کشت مخلوطدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
142دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکشت مخلوط یونجه با گراس های چندساله برعملکردکمی و کیفیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
143دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیوشیمیایی ژنوتیپهای بومادران گونه Achillea vermicularis در تنش خشکیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی نتاج برتر جمعیت های وحشی گونه Secale montanum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلولسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و معرفی ارقام پر محصول از لحاظ عملکرد فروش 36 ژنو تیپ علف باغ و در استان همداننخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
146دریافت فایل PDF مقالهچالک های جمع آوری و حفاظت از ذخایر توارثی گیاهان داروئری در مناطق مرکرزی کشورنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پتانسیل اسمزی پلی اتیلن گلایکول (PEG) وتیمار پیش سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشدگیاهچه های جمعیت های مختلف گونه Satureja bachtiaricaاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پتانسیل اسمزی پلی اتیلن گلایکول و تیمار پیش سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ژنوتیپ های مختلف گونه Poa trivialisاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
149دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پتانسیل اسمزی پلی اتلین گلاکیول وتیمار پیش سرما بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های ژنوتیپ های مختلف گونه Poa Pratensisاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
150دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمراحل برداشت برعملکرد و کیفیت علوفه درجمعیت های اسپرس زراعی (Onobrychis Sativaنخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
151دریافت فایل PDF مقالهمطالعه درصد و عملکرد پروتئین خام درکشت مخلوط یونجه و علف گندمی بلند درشرایط دیم دماوندنخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
152دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه و صفات گیاهی لاینهای خلر (Lathyrus sativus L.) درشرایط دیم به صورت کشت پاییزهنخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها1391
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی SDS-PAGE با استفاده از پروتئینهای محلول به روش Agropyron trichophorumهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش خشکی برجوانه زنی گونه های آگروپیرون، بروموس، و چاودارهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
155دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای نوین و کم هزینه جهت افزایش مقاومت گیاهان مختلف به تنشهای خشکیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
156دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری و خشکی بر روند جوانه‌زنی بذر گیاه یونجهدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
157دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از گونه‌های مقاوم به خشکی جهت تولید علوفه در شرایط خشکسالیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388

مقالات علی اشرف جعفری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد، صفات کیفی و شاخص آلودگی به بیماری سفیدک سطحی در جمعیت های بومی اسپرس زراعی در شرایط اقلیمی استان لرستاندوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع صفات مورفولوژی، فنولوژی و عملکرد اسانس در جمعیت های چهارگونه بابونه A. haussknechtii, A.pseudocotula A. Anthemis tinctoria, Altissima در شرایط مزرعهدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1393
3دریافت فایل PDF مقالهگزینش همزمان برای افزایش عملکرد گل محمدی در شرایط اقلیمی تهران (Rosa damascena Mill.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهنگهداری بذر پده (Populus euphratica Oliv.) در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و ارزیابی بذور فراسردی در آزمایشگاه و گلخانهفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و تولید علوفه درژنوتیپ های علف گندمی بیابانی به منظور گزینش سازگارترین ژنوتیپ ها به شرایط آبی و دیم اراکدو فصلنامه کشاورزی1388
6دریافت فایل PDF مقالهچالش های تولید بذر گرامینه های مرتعی جهت احیاء مراتع و دیم زارهای کم بازده ایرانفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان نگهداری بذر کنار [Ziziphus spina-christi (L.) Desf.] در شرایط فراسردفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسردمجله مرتعداری1393
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسمو پرایمینگ، هورمو پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ در افزایش توان جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور زوال یافته مینای پرکپه (Tanacetum polycephalum)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی اسانس توده هایی از پونه سا (Nepeta spp.) و تعیین کارآمدی اجزای اسانس در بررسی روابط درون و بین گونه ایفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات ریخت شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت های گونه بابونه کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.فصلنامه علوم باغبانی ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه ایفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
14دریافت فایل PDF مقالهنحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus)دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های نعناع Mentha pulegiumدوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1399
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی عملکرد بذر و اجزای آن در تعدادی ازژنوتیپ های فستوکاFestuca arundinacea با استفاده ازروش های آماری چند متغیرهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 257 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علی اشرف جعفری

تماس با علی اشرف جعفری


به اشتراک گذاری صفحه علی اشرف جعفری

پشتیبانی