آقای دکتر احمدعلی پوربابائی

Dr. Ahmadali Pourbabaei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (291328)

54
35
1
43

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی