آقای دکتر حسین بشارتی

Dr. Hossein Besharati

استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186928)

75
61
38
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی