ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای امیر لکزیان

Amir Lakzian

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183311)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی امیر لکزیان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد

سمتهای علمی و اجرایی امیر لکزیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات امیر لکزیان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس و بیومس میکروبی در دو خاک آهکی و غیرآهکیهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غنی سازی لجن فاضلاب شهری توسط نیتروژن وفسفر بر فعالیت فسفاتاز قلیاییهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پالاینده های آلی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاکنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تولید آنزیم - ACC دآمیناز در سویه های ریزوبیومی بومی خاکهای ایراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهBradyrhizobium Japonicum در مطالعه تنوع SucA و TopA استفاده از کاوشگرهاینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تنفس میکروبی در دو نمونه خاک پس از افزودن بقایای گندم، یونجه وگوجه فرنگینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچهای میکوریز آربوسکولی بر جذب نیتروژن گیاه یونجه در شرایط شورنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی استرینهای متحمل به شوری و خشکی سینوریزوبیوم ملیلوتیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و آسپرژیلوسنایجر بر فراهمی فسفر از خاک فسفاتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتریهای سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم و حساس به شوریدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جدایه های بومیسینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در خاکهای استان کرماندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی جهت رشد باکتری های تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مسدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
13دریافت فایل PDF مقالهاثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در ذرت در شرایط سترون و غیر ستروندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روند آزادسازی نیتروژن از پودر خون در خاکدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی فسفر از خاک فسفاتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در دو خاک آهکی و غیرآهکیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
17دریافت فایل PDF مقالهاکتریهای ریزوبیومی مولد آنزیم ACC دآمیناز و کاهش اثرات سوء اتیلن تنشی در گیاه گندمدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر لجن فاضلاب شهری غنی شده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیاییسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آزسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تلقیح توأم باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرتسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
21دریافت فایل PDF مقالهفراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرتسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
22دریافت فایل PDF مقالهفراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرتسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
23دریافت فایل PDF مقالهاثر آهک بر روی جریان های کربن آلی خاکسومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی1387
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جذب اورانیوم (238U) در گیاهان سویا و آفتابگرداندومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1387
25دریافت فایل PDF مقالهتوزیع روی و نیکل در برخی اراضی صنعتی، کشاورزی و شهری مشهداولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست1386
26دریافت فایل PDF مقالهتأثیرغلظت های مختلف آرسنیک بر خصوصیات رشدی گیاه لوبیا در محیط کشت آبیاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس میکروبی خاک تحت کشت گیاه ریحاناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
28دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تجمعی کودهای زیستی بر شاخصهای بیولوژیکی کیفیت و سلامت خاک در مرحله رویشی گیاه ریحانOcimum basilicumاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
29دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبزاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کرمخاکی بر جذب مس و کادمیم خاک در گیاه ذرتاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای ازکشاورزی دقیقششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون1389
32دریافت فایل PDF مقالهتوزیع کربن آلی خاک درشرایط مختلف مدیریت اراضی و توپوگرافی درمنطقه سیساب بجنورددومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفراندومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر1390
34دریافت فایل PDF مقالهمیزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار بر غلظت فرم های معدنی نیتروژن در خاک اسیدیهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دیاتومیت و دیاتومیت اصلاح شده بر سرب قابل دسترس در خاکهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
38دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبزاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
39دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کادمیم و ماده آلی بر پی - اچ و هدایت الکتریکی خاک و نقش آن بر فراهمی کادمیم در خاکاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه انباشت متابولیت های سازگار در گیاه یونجه تلقیح شده با سوش های باکتری مقاومت به خشکی درشرایط تنش آبی در گلخانهیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
42دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتری های مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف اورانیوم بر جمعیت های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاکیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) دو خاک آلفی سول شمال ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
46دریافت فایل PDF مقالهنقش اکسید روی(معمولی و نانو)و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیادومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهتوزیع NIوCRدر اجزای اندازه ذرات خاک های تشکیل شده از اواترابازیک های غرب مشهددومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کادمیوم بر فعالیت آنزیم اوره آز و فسفاتاز خاک زیر کشت ذرتاولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار1393
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاکهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
50دریافت فایل PDF مقالهپراکنش حجمی و مقداری ذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تأثیر کلات EDTAهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرتاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر قطع اندام هوایی گیاه Festuca ovina L بر تولید و همزیستی گیاه با میکوریزااولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاج پوشش گیاهان بوته ای مرتع بر روابط همزیستی گیاه و میکوریزاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماشسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان فعالیت آنزیمی خاک در دوره رویشی گیاه ریحانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
57دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کودهای شیمیایی ، آلی و زیستی(قارچ های میکوریزای آربسکولار) بر تعداد و اندازه بنه زعفران (Crocus sativus)همایش ملی گیاهان دارویی1389
58دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
59دریافت فایل PDF مقالهچگونگی مدیریت زمین و تاثیر آن بر فعالیت آنزیمی خاکاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی1394
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار و ورمی کمپوست برتغییرات ویتامین ث دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرزاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
61دریافت فایل PDF مقالهاثر بیوچار خصوصیات رشدی گیاه سویا و خصوصیات شیمیایی خاکاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
62دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای شیمیایی وآلی کود مرغی وکود گاوی بر جمعیت نماتد Meloidogyne javanicaکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارقام گوجه فرنگی برجمعیت نماتد Meloidogyne javanica خاککنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
64دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف بیوچار و ورمیکمپوست بر رشد رویشی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه سویادومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر درگیاه ذرتدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علفکش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویادومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریتهای مختلف پسماند دو گیاه گندم و چغندرقند برمیزان کربن آلی خاکدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
68دریافت فایل PDF مقالهشناسایی خاکهای تشکیل شده در دشت هرات افغانستاندومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فرم رویشی گیاهان در مراتع نیمه استپی بر میزان همزیستی با قارچ میکوریزاسومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک های تشکیل شده در دشت هراتسومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
71دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرتسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علف کش تریفلورالین بر زیست توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژنسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استخراج گیاهی تشدید شده با EDTA و اسید سیتریک برکیفیت یک خاک آلوده به سربچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت های مختلف بقایای گندم و چغندرقند بر میزان نیتروژن و پتاسیم خاکچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
75دریافت فایل PDF مقالهتاثبر فنلی فورمیس موسه بر جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرتچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارنده های نیترات زایی در حضور منابع کودی مختلف نیتروژن بر ویژگی های رشدی گیاه کاهوچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
77دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبنده به ریشه و توده ی خاک گندمسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
78دریافت فایل PDF مقالهویژگی های خاک های زیر کشت زعفران در مزارع سطح شهرستان تربت حیدریهچهارمین همایش ملی زعفران1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بیوچار و بقایای گیاهی جو بر برخی از ویژگیهای شیمیایی خاکنخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی1396
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اکتینومیست های خاک پوششی بر کنترل سودوموناس تولاسی و تریکودرما هاریزانوماولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
81دریافت فایل PDF مقالهتحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های داروییپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
82دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی های مونتموریلونیت و زیولیتپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص تنوع آنزیمی شانون پس از گیاه پالایی یک خاک آلوده به سربپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
84دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
85دریافت فایل PDF مقالهتاثیر pH و زمان بر مقدار بیوسورفاکتانت تولیدی دو باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس پوتیداپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
86دریافت فایل PDF مقالهسنتز کمپلکس های اسیدهای آمینه با فلز آهن به عنوان منبع تامین کننده آهن در کشت آبی و خاکیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
87دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی کمپلکس های کیتوسان و مشتقات هیدرولیز شده آن با فلز رویپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زیولیت کلینوپتیلولایت و کمپوست زباله شهری بررشد و قابلیلت گیاه پالایی نفت خامپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات باقیمانده علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل + سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
91دریافت فایل PDF مقالهاثر بیوچار بر ویژگی های رشدی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوریکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری ها ی شور و قلیاپسند افزایش دهنده رشد گیاه، بر عملکرد گندم در سه خاک شور و قلیا تحت شرایط گلخانهاولین همایش ملی شورورزی1396
93دریافت فایل PDF مقالهBIODEGRADATION OF TETRACYCLINE BY BASIDIOMYCETE FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUSنوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران1397
94دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باسیلوس مگاتریوم بر فراهمی فسفر از خاک فسفات در یک خاک آهکیدومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
95دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سنگ های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک های غرب مشهدچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
96دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرتچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آرسنیک و کود گاوی بر فعالیت اوره آز خاکچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
98دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیریفورمسپورا ایندیکا و میکوریزا بر رشد ذرت در خاک آلوده به کادمیومچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
99دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو نوع اکسید روی (معمولی و نانو) بر شاخص های جوانه زنی گیاه لوبیا ( Phaseolus Vulgaris L.)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
100دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش قارچ های میکوریزای آربسکولار و کادمیم بر تغییرات پرولین، قندهای محلول و برخی شاخص های رشدی سورگوماولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
101دریافت فایل PDF مقالهکاربرد وانادیوم، کبالت و مولیبدن بر تثبیت زیستی نیتروژن در سویااولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
102دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رس مونتموریلونیت تغییر یافته با نانوذرات مگنتیتاولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی1397
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد ضایعات آهن، پیریت و باکتری تیوباسیلوس بر گرهزایی و ویژگی های رشدی سویااولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
104دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کادمیم و قارچ های میکوریزای آربسکولار بر میزان تغییرات پرولین، قندهای محلول و کلروفیل گیاه سورگوماولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
105دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد ضایعات آهن، پیریت و باکتری تیوباسیلوس بر گره زایی و ویژگی های رشدی سویااولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
106دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تلفیقی وانادیوم، کبالت و مولیبدن بر گره زایی و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در سویااولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
107دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مایکوریزا و باسیلوس مگاتریوم بر خصوصیات رشدی ذرت در خاک آهکیاولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی1396
108دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زئولیت و اسید هیومیک بر خاک شور آلوده به آنتی بیوتیک بر خصوصیات رشدی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ریحانچهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
109دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارگانومونتموریلونیت تهیه شده با سورفکتانت اگزوپلی ساکارید بر فعالیت آنزیم های اوره آز خاککنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1398
110دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات ساختاری و مورفولوژی رس های مونتموریلونیت سدیم دار، بنتونیت کلسیم دار و بنتونیت سدیم دارکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1398
111دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک وکودهای زیستی- اثر همزیستی میکوریزایی بر محتوای پرولین وکلروفیل برگ گندم درشرایط شورشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
112دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر مایکوریزای آربسکولار بر رشد گیاه شبدر در خاک آلوده به سرب، کادمیم و نیکلشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
113دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی جذب مواد دارویی تتراسایکلین و تریکلوزان در گیاه تربچهشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
114دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر باکتری های حل کننده پتاسیم بر آزادسازی پتاسیم از بیوتیتشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
115دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی تولید بیوفیلم سودوموناس جدا شده از خاک آلوده به هیدروکربن بر روی حامل های آلی و معدنیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
116دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شورشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
117دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر فعال سازی بیوچار پوست گردو توسط متانول بر ظرفیت آن در جذب آنتی بیوتیک تتراسایکلینشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
118دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر ماده آلی بر ترمیم پذیری خاک تیمار شده با قارچکش کاربندازیم و دماشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
119دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله : آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر توام آلودگی کادمیم و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم اوره آز و بیوماس میکروبی در یک خاک آهکیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
120دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تاثیر منابع مختلف کربن بر بیوسنتز سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
121دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر زئولیت و اسیدهیومیک بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور آلوده به تتراسایکلینشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
122دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت باکتریایی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آهکیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
123دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آزشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
124دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جلبک دریایی بر عملکرد گیاه و ویژگیهای خاک تحت شرایط تنش خشکیدومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
125دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف فسفر بر غلظت پتاسیم و عملکرد گیاه ذرت در حضور فنلی فورمیس موسهاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
126دریافت فایل PDF مقالهتآثیر سطوح لجن فاضلاب در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه اسفناجچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1399
127دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد بیوچار بر برخی خصوصیات کمی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در خاک های آلوده به کادمیومدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
128دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و ذرتدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392

مقالات امیر لکزیان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات باقیمانده برخی از علف کشهای سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1395
2دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاکفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران (Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
4دریافت فایل PDF مقالهساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکتدوفصلنامه ماشین های کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهتجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناسفصلنامه حفاظت گیاهان1390
6دریافت فایل PDF مقالهتخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین(مطالعه موردی: بخشی از اراضی شهرستان مشهد)فصلنامه آب و خاک1392
7دریافت فایل PDF مقالهتجزیه زیستی نرمال– هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سودوموناس و برخی باکتری هایبومی مناطق آلوده به نفتفصلنامه آب و خاک1392
8دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلودهفصلنامه آب و خاک1392
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک(اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)فصلنامه آب و خاک1392
10دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ترکیب ایزوتوپی H2,O18 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیرهفصلنامه آب و خاک1393
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه CWSIفصلنامه آب و خاک1393
12دریافت فایل PDF مقالهتغییرات غلظت Cr ،Ni و Mn در خاک های تشکی لشده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهدفصلنامه آب و خاک1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاریمطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارسفصلنامه آب و خاک1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندمفصلنامه آب و خاک1395
15دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک های آلوده به آرسنیت وآرسنات به وسیله گیاه آفتابگردانفصلنامه آب و خاک1395
16دریافت فایل PDF مقالهواسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیمفصلنامه آب و خاک1395
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکیفصلنامه آب و خاک1395
18دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاکفصلنامه آب و خاک1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (.Triticum aestivum L) با استفاده از نیتروژن- 15فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
20دریافت فایل PDF مقالهاثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلودهپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
22دریافت فایل PDF مقالهاثر EDTA و اسیدسیتریک بر فعالیت های آنزیمی خاک واستخراج سرب توسط آفتاب گردان و خردل هندی از یک خاک آلودهپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تلقیح بذور نخود با ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی بر عملکرد واجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
24دریافت فایل PDF مقالهاثر بیوچار بر خصوصیات رشدی و نسبت پتاسیم به سدیم مرزه تابستانه (.Satureja hortensis L) تحت تنش کلرید سدیمفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
25دریافت فایل PDF مقالهاثر منابع پتاسیم بر جذب و کاهش تنش کادمیوم توسط کلزا (.Brassica napus L)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه اثر منابع و روش های مختلف کاربرد نیتروژن بر راندمان مصرف نیتروژن برنج رقم هاشمینشریه پژوهش های خاک1399
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQSبر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیتپژوهش های حفاظت آب و خاک1392
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت اراضی بر تغییرات کربن آلی خاک، توزیع اندازه ذرات و پایداری خاک دانه ها در طول چند توپوسکوئنس، در مناطق نیمه خشک خراسان شمالیپژوهش های حفاظت آب و خاک1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد انواع مختلف خاکپوش بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم گل جعفری در فضای سبز شهری مشهددوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیک باکتری های سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR / RFLP ۱۶S-۲۳S rDNAدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی DMPP در بازدارندگی نیترات سازی در مقادیر مختلف کاه گندم با استفاده از ردیاب ایزوتوپی ۱۵Nنشریه پژوهش های خاک1396
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیک باکتری های سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR / RFLP ۱۶S-۲۳S rDNAفصلنامه علوم آب و خاک1386
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاکفصلنامه علوم آب و خاک1388
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زیفصلنامه علوم آب و خاک1389
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کمپوست و ورمی کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum)فصلنامه علوم آب و خاک1391
36دریافت فایل PDF مقالهکارایی هیف های بیرونی قارچ های میکوریزای آربسکولار در انتقال عناصر کادمیم، روی و فسفر در شبدر سفیدفصلنامه علوم آب و خاک1392
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر زمان، دما، اسیدیته و غلظت اوره آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس های سپیولیت و ورمیکولیت فصلنامه علوم آب و خاک1392
38دریافت فایل PDF مقالهتعیین نقاط حساس(Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورنفصلنامه علوم آب و خاک1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفراندوفصلنامه پژوهش های زعفران1392
40دریافت فایل PDF مقالهویژگیهای سینتیکی آنزیم اورهآز در حضور رسهای سپیولیت و ورمیکولیتفصلنامه علوم آب و خاک1395
41دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات فنوتیپی و مولکولی سویههای سینوریزوبیوم ملیلوتی جدا شده از ریشههای گیاه یونجه (Medicago sativa) در ایران ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها1396
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)دو فصلنامه زیست شناسی خاک1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی‌های مونتموریلونیت و زئولیتدو فصلنامه زیست شناسی خاک1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea maysدو فصلنامه زیست شناسی خاک1396
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید بیوسورفاکتانت توسط کنسرسیوم باکتریایی جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتیدو فصلنامه زیست شناسی خاک1399
46دریافت فایل PDF مقالهنرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی از پارامترهای اقلیمی در استان خراسان رضویفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1397
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوتفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
48دریافت فایل PDF مقالهتعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت‌های مختلف بقایای گیاهی گندم و چغندرقند بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاکفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسیمجله علوم باغبانی1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تیمارهای ریزوبیوم، میکوریزای آرباسکولار و شبه میکوریزای داخلی در شرایط خاک استریل و غیراستریلدوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک1399
52دریافت فایل PDF مقالهاثر منبع کود نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (Oryza sativa L.) رقم شیرودیفصلنامه علوم زراعی ایران1398
53دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل‌های تجربیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
54دریافت فایل PDF مقالهمدل‌سازی پارامترهای موثر بر دقت سامانه‌های اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهیدوفصلنامه ماشین های کشاورزی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 587 بار

نمودار سالانه مقالات امیر لکزیان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با امیر لکزیان


به اشتراک گذاری صفحه امیر لکزیان

پشتیبانی