پایش علمی در استان خراسان رضوی

جدیدترین مقالات استان خراسان رضوی
تخفیف اثرات تنش شوری با استفاده از محلول پاشی آسکوربیک اسید در سورگومبررسی اثرات استفاده از پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک تولید داخل بر صفات عملکردی، برخی پارامترهای خونی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبدی ماهیان قزل آلااثر سطوح مختلف توکسین بایندر چندجزئی بنتومکس چیتیکا بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در ماهیان قزل آلای تحت تنش سم اکراتوکسینتاثیر خشکسالی هواشناسی بر شاخص پوشش گیاهی با استفاده از نرم افزار گوگل ارث انجینتاثیر اسید هیومیک و بیوچار بر روی شاخص های رشدی و کلروفیل کل در گیاه فستوکا آبیعینک هوشمند برای کودکان نابینا در امور پرستاریبررسی میزان اثربخشی آموزش در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژهمبتنی بر شواهدتاثیر عوامل" قوانین ،گزارشات آماری و ارزشیابی" بر بهبود عملکرد بیمارستان ها چیست؟بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع و هماهنگی بر عملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط به واسطه نوآوری مدل کسب و کارModulating effects of treadmill exercise on the upregulation of miR-۱۵۵-۵p inthe hippocampus of sleep-deprived ratsمطالعه بیوانفورماتیکی نمونه های انگل پلاسمودیوم در جنوب ایرانبررسی آرایه شناختی، روابط تبارزادی و جغرافیای زیستی Haemulidae: ) sweetlips (Plectorhinchus در اقیانوس هند-آرام غربیبررسی مباحث تشریحی روده باریک از دیدگاه طب سنتی و مقایسه تطبیقی با یافته های آناتومی طب نوینبررسی داربست های بر پایه زئین و کاربردهای آن در ترمیم زخمهای تمام ضخامت پوستیبررسی داربست های بر پایه پلی آمید۶ و کاربردهای آن در پوشش زخمبررسی نقش مزاحمت های فضای سایبری در پیش بینی سلامت هیجانی دانش آموزان
کنفرانس های استان خراسان رضوی
شهرداری های استان خراسان رضوی
مراکز علمی استان خراسان رضوی
نشست های استان خراسان رضوی