ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی نصیری محلاتی

Mahdi Nasiri Mahalati

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180574)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی نصیری محلاتی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی مهدی نصیری محلاتی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات مهدی نصیری محلاتی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالع ه مدیریت های کارا در کنترل علفهای هرز سیب زمینی جهت کاهش آلودگی زیست محیطیچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی ماش و لوبیااولین همایش ملی حبوبات1384
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز سوروف(Echinocloa crus-galli) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در لوبیا درخشاناولین همایش ملی حبوبات1384
4دریافت فایل PDF مقالهاثر واریته و زمان برداشت روی ویژگی‌‌های کیفی رب گوجه‌فرنگیاولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی1387
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای بیولوژیکی در کنترل باکتری بیماری زای سالمونلا، گامی در جهت توسعه پایداراولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینیسومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)1387
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژناولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.)اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کرچکRicinus communisاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرزاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
11دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis)اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum Lاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل زیستی انگل سس Cuscuta campestrisبا استفاده از عوامل بیماری زای قارچیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندماولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کودشیمیایی بر عملکرد گندماولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
16دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum cyminum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) بر جذب نیتروژن و خصوصیات کمی و کیفی دانه زیره سبزپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع پایدارکننده و زمان رسانیدن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نرمهجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی1387
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرات آرد بر بهبود کیفیت گلوتنهجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی1387
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum)همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی (Coriandrum sativum) گشنهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم های تغذیه ای تلفیقی و میکوریزا بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی (Cucumis melo) به PHدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacqدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرتاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا برقابلیت جذب و کارایی مصرف نوریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردواجزای عملکردلوبیا درکشت مخلوط افزایشی با ذرتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات سطح زیرکشت عملکرد و تولید ذرت(Zea mays L.) کلزا(Brassica napus) و چغندرقند(Beta vulgaris درکشوروپیش بینی وضعیت آیندهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی نقطه بحرانی رقابت نوری بین سیب زمینی و سلمه تره و تاج خروسیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جذب وتوزیع نوردرکانوپی مخلوط ارزن Setaria italica L و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درحضورعلفهای هرزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی دماهای کاردینال برجوانه زنی غده های علف هرزمهاجم فیکاریاRanunculus ficariaیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پایدارسلمه تره Chenopodium album L.) و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.) درمزرعه سیب زمینی با تکیه برراهکارتناوب زراعییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهپی جویی توده های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur مقاوم به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل درمزارع گندم استان خوزستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره بر رشد و رقابت ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد تلفیقی کودبیولوژیک میکوریزا باکودهای آلی و شیمیایی بربرخی خصوصیات کمی و درصد روغن گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianumدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهآیاهمه علفهای هرز دررقابت با گیاه زراعی تاثیرمنفی برعملکرددارند؟دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهاثرکودهای زیستی برکارایی جذب و مصرف نورکنجدSesamum indicum L. درشرایط استفاده ازگیاهان پوششی خلرLathyrus sativus و شبدرایرانی Trifolium resopinatumدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیرانواع و مقادیرکودهای آلی و معدنی برمدیریت علف هرزانگلی گل جالیزOrobanch aegyptica L.)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه، در صد و عملکرد روغن سیاه کنجد در ترکیب‌های مختلف کشت مخلوطدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
40دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرزدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
41دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعیدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
42دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاککنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعیهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهادههمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
45دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam)همایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علفهای هرز تحت تأثیر کاشتانواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچکهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
47دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکارقام دیررس و زودرس ذرتهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی باند عدم قطعیت پارامترهای اقلیمی: راهی به سوی ایجاد فضای تصمیم منطقی در بررسی اثرات تغییر اقلیمهمایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار 1393
49دریافت فایل PDF مقالهدرصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزیهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غرقابی و مدفون شدن بذور در خاک بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی (.Cucumis melo L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
51دریافت فایل PDF مقالهاثر دماهای بالا بر مرگ و میر بذور خربزه وحشی (. Cucumis melo L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرزپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) با مدیریت محتوای نیتروژن خاکپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص های کشت مخلوطسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شخم حفاظتی بر مدیریت های مختلف علف های هرز سیب زمینینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی گندم و چاودارنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
59دریافت فایل PDF مقالها ANZAN*-wheat: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره I توصیف و ارزیابی مدلنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
60دریافت فایل PDF مقالها ANZAN-Wheat Model: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره II تعیین پتانسیل عملکرد منطق هاینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل تولید گیاه زیره سبز با استفاده از رهیافت مدل سازینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات رقابتی تاج خروس و سلمه تره بر عملکرد سیب زمینینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
63دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در استان خراسان شمالیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت رقابت ارزن در مقابل علف های هرز تاج خروس و سلمه در شرایط افزایش غلظت CO2 در شرایط گلخانهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
66دریافت فایل PDF مقالهاثر الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد ریشه و شکر چغندرقنددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دانه ذرت و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوطدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
68دریافت فایل PDF مقالهمزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
69دریافت فایل PDF مقالهاثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوطدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر کاربرد علفکش و مدیریت نیتروژندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شدت و زمان برگ زدایی بر عملکرد ذرتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد قسمت هوایی و ریشه سویا در رقابت با علف های هرز C3 و C4 در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به غلظت طبیعی CO2 در شرایط گلخانهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
73دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تغییر اقلیم بر وقایع حدی بارندگی در شرایط عدم قطعیت؛ گذار از مقیاس جهانی به منطقه ایدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
74دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنالیز مسیر جهت تجلیل عملکرد کنجد(Sesamum indicum L)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
75دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
76دریافت فایل PDF مقالهاثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهواکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد منابع مختلف تغذیه ای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت نیتروژن پروتئین دانه اجزای عملکرد و عملکرد دانه ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی موثر بر عملکرد دانه هیبرید های جدید و قدیم ذرت در منطقه نیشابورهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
81دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی مهم در هیبردهای مختلف ذرتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد اجزای عملکرد و عملکرد هیبرید های ذرت دانه ایهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
83دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل پژوهشهای اثر تراکم، روش، تاریخ و عمق کاشت بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
84دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل تأثیر مقادیر کودهای دامی، بیولوژیک و کمپوست بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
85دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دوساله زعفرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
86دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعیسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Millدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
89دریافت فایل PDF مقالهنقش بازارهای محلی در تولید غذا، مصرف آن در محل و اقتصاد روستاییاولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1393
90دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر محیط های مختلف کشت درون شیشه بر باززایی مستقیم شاخساره از تک گره ساقه گیاه دارویی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
91دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L با استفاده از روش آنالیز مسیردومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
92دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum L.)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
93دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهارسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
94دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در بوم نظام های برنج از منظر زمانیسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
95دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترکیب و ساختار علف های هرز تحت مدیریت های مختلف شالیزارسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
96دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom .esculentum L)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم و وزن خشک تاج خروس در روش های مختلف کنترل علف هرز ومنابع مختلف کود نیتروژن در مزرعه ذرت علوفه ایکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
98دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباددومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
99دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهددومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
100دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل پژوهش های زعفران: اثر آبیاری بر عملکرد زعفران در ایرانچهارمین همایش ملی زعفران1394
101دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل پژوهش های کیفی(قدرت رنگ دهی) زعفران ایران و جهانچهارمین همایش ملی زعفران1394
102دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکردنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
103دریافت فایل PDF مقالهکنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقندششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
104دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد اقتصادی لوبیاسبز و فلفل دلمه ای در الگوهای کشت مخلوط جایگزینی و افزایشییازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
105دریافت فایل PDF مقالهروابط آلومتریک ارتفاع بوته و صفات رویشی در ارقام گندمTriticum astivumدر مراحل مختلف رشد Allometric relationships of plant height and vegetative traits in wheat (Triticum astivum)cultivars at different growth stagesهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
106دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر سطوح تراکم بوته و کود دامی بر شاخصهای رشدی گیاه دارویی نعناع فلفلی با استفاده از طرح مرکب مرکزیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
107دریافت فایل PDF مقالهاثر کود دامی و تراکم بر عملکرد زیست توده و اسانس نعناع فلفلی در چین های مختلف با استفاده از طرح مرکب مرکزیشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
108دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورونسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393

مقالات مهدی نصیری محلاتی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبرهم کنش بین سطوح مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا با شته خردل (.Lipaphis erysimi Kalt) و پشه شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani)دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی1394
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) ودوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1392
3دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی متانول و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود Cicer arietinum Lدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L در شرایط آب و هوایی مشهددو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخصهای مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Phaseolus vulgaris L.)لوبیا و) Sesamum indicum)دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع حبوبات در بوم نظام های زراعی ایراندو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علفهای هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1395
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندر قند (Beta vulgaris)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلز (Brassica napus)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ایفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفیدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوطفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال جوانه زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنجفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع علف های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند کشتی و تک کشتی ارزن دم روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و داروییفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. )فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به منظور بررسی رقابت در تراکم ها و ترکیب های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهاثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و کمی سازی اثرات علت و معلولی در رابطه ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع گونه ای، ساختاری و کارکردی علف های هرز بوم نظام های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش ‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آیندهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهبرآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیکفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
44دریافت فایل PDF مقالهجذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تاثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیلهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیافصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرتفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوطفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
48دریافت فایل PDF مقالهپاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
50دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سری های جایگزینی نخود (Cicer arietinum L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1390
52دریافت فایل PDF مقالهاثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع زیستی کشاورزی با استفاده از محاسبه شاخص غنای گونه ای به روش رقیق سازی (مطالعه موردی: شهرستان شهر ری واقع در جنوب استان تهران)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی رقابت چند گونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
57دریافت فایل PDF مقالهاثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشورفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشتفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
60دریافت فایل PDF مقالهآنالیز خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی چرخه دراز مدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBMفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
62دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROSفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
63دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مولفه اصلیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
65دریافت فایل PDF مقالهبرآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیرهای مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیقفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
66دریافت فایل PDF مقالهارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم استان خراسان رضویفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایمینگ بذر و نشاء کاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق شیرین (Zea mays L. var. saccharata)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز Ranunculus ficariaفصلنامه حفاظت گیاهان1389
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کود آلی و تاثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آنفصلنامه حفاظت گیاهان1390
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
71دریافت فایل PDF مقالهپاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1390
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آنفصلنامه حفاظت گیاهان1391
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎ کش های مختلف در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1391
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)فصلنامه حفاظت گیاهان1392
75دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشیفصلنامه حفاظت گیاهان1392
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه ترهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاکفصلنامه حفاظت گیاهان1393
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumفصلنامه حفاظت گیاهان1393
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنولوژی فیکاریا (Ranunculus ficaria) و اثر عمق کاشت بر سبز شدن ریشه های غده ای آنفصلنامه حفاظت گیاهان1393
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
81دریافت فایل PDF مقالهفنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروففصلنامه حفاظت گیاهان1393
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1393
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1394
84دریافت فایل PDF مقالهتعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بومنظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوتفصلنامه آب و خاک1392
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلیفصلنامه آب و خاک1393
86دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی اکسید کربن از خاک تحت کشت ذرت Zea mays Lفصلنامه آب و خاک1394
87دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهایاقلیمی در شهرستان مشهدفصلنامه آب و خاک1395
88دریافت فایل PDF مقالهاثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
89دریافت فایل PDF مقالهتخمین کاهش عملکردذرت دراثرحضورمنفرد وجفت گونه ای علفهای هرزتوق وتاتوره بااستفاده ازمدلهای تجربی مبتنی برتراکمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
90دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
91دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (.Nigella sativa L) در مشهدفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
92دریافت فایل PDF مقالهپاسخ جوانه زنی دو گونه سوروف به دما و دوره نوری با تاکید برقابلیت تهاجم در گونه تازه واردفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
93دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم های آبیاریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
94دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum var. ILC 482) تحت تاثیر سطوح نیتروژن و آبیاریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
96دریافت فایل PDF مقالهاثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOSTفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
97دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) و لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
98دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1392
99دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus Sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (Crocus sativus L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
101دریافت فایل PDF مقالهتاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران (Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیاییفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
102دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل پژوهش های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) با تاکید بر مصرف کودهای آلی و عملیات زراعی در ایرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی های رشدی عملکرد دانه و علوفه ذرتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیاتفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
105دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر مبدا بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus sativus L)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
106دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تناسب اراضی و امکان سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستانمجله تولید گیاهان زراعی1397
107دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنوع گونه ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربنمجله تولید گیاهان زراعی1395
108دریافت فایل PDF مقالهاثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزیمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
109دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus Lفصلنامه حفاظت گیاهان1398
110دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
111دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی‌های کمی علوفهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
112دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات طولانی‌مدت تنوع گونه‏های زراعی در بوم‌نظام‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضویفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
113دریافت فایل PDF مقالهبرآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به‌زراعی در افزایش عملکرد در نظام‌های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشورفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
114دریافت فایل PDF مقالهبرآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل‌های تجربیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
115دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (Triticum aestivum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
116دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) بر ویژگی-های کیفی علوفهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
117دریافت فایل PDF مقالهبهینه‌سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
118دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 2- ذرت (Zea mays L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
119دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) بر قابلیت رقابت با برنج (1. مطالعات طی فصل رشد: رشد و نمو)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی در استان‌های شرقی ایرانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
122دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
123دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch) بر قابلیت رقابت با برنج (Oryza sativa L.) (2. مطالعات انتهای فصل‌رشد: عملکرد و قابلیت ‌رقابت)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
124دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بلندمدت تغییرات فشرده‏سازی و تأثیر آن بر ثبات تولید محصولات کشاورزی در ایران (دوره 50 ساله 1341 تا 1390)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
125دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بلندمدت تغییرات فشرده‌سازی با استفاده از شاخص تراکم زراعی در بوم‌نظام‌های کشاورزی ایران (1341 تا 1390)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات دمایی و اثرات آن بر طول دوره پر شدن دانه و پتانسیل عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) در مناطق مختلف ایران در طی یک دوره 20 ساله (91-1371فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
127دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد گندم(Triticum aestivum L.) و خصوصیات فیزیکی خاک در تناوب آیش- گندم در شرایط دیمفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
128دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بیلان نیتروژن در نظام‌های زراعی تولید گندم(Triticum aestivum L.) ایرانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
129دریافت فایل PDF مقالهبهینه‌سازی آبیاری و تراکم کاشت ذرت (.Zea mays L) به‌کمک روش سطح-پاسخفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
130دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایرانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 744 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی نصیری محلاتی

تماس با مهدی نصیری محلاتی


به اشتراک گذاری صفحه مهدی نصیری محلاتی

پشتیبانی