ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حمیدرضا خزاعی

Hamidreza Khazaei

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180775)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی حمیدرضا خزاعی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی حمیدرضا خزاعی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات حمیدرضا خزاعی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه ذرت (Zea mays L) در گلخانهدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرکاربرد مواد آلی کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی عملکردواجزاء عملکرد درگیاه سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolorیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی ذرت Zea mays L.) درشرایط کنترل شدهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی ناشی ازپلی اتیلن گلایکول برارقام مقاوم و حساس گندم درمرحله جوانه زنیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهاثر قطع آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ پاییزهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
6دریافت فایل PDF مقالهاثر قطع آبیاری و تراکم بوته بر رشد وعملکرد دانه و برخی خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ پاییزهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزهاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف شوری برخصوصیات مورفولوژیک ومیزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L. )نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کلرید سدیم بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد (Sesamum indicum L. )نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهاسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
11دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد سطوح مختلف اسید هیومیک در آب آبیاری و محلول پاشی بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت (.Zea mays L)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات تغییر اقلیم بر روی طول دوره، شدت و زمان خشکی و آسیب پذیری گندم دیم ناشی از خشکی در شمال شرق ایرانششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف اسید هیومیک و فسفر بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گل گیاه دارویی همیشه بهار ( Calendula officinalis L )همایش ملی گیاهان دارویی1389
14دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش ها و سطوح مختلف ابیاری بر تولید پیاز دختری زعفرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
15دریافت فایل PDF مقالهتأثیر روش ومقدار آبیاری بر سطح فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژی زعفرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
16دریافت فایل PDF مقالهروابط آلومتریک ارتفاع بوته و صفات رویشی در ارقام گندمTriticum astivumدر مراحل مختلف رشد Allometric relationships of plant height and vegetative traits in wheat (Triticum astivum)cultivars at different growth stagesهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
17دریافت فایل PDF مقالهجایگاه صبر در رسالت انبیاءکنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1394
18دریافت فایل PDF مقالهClimate change effects on drought length, intensity and timing and rainfed wheat vulnerability affected by drought in the Northeast of Iranششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L. )نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385

مقالات حمیدرضا خزاعی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سه گونه قارچ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شدهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم سوپر اکسید دسموتاز دو رقم حساس و متحمل به شوری گندم در مراحل مختلف رشد در اثر آبیاری با آب شورفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه در توده های گراس چمنیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفیدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل های متفاوت ناشی از شوری و خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوطفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات و عملکرد علوفه ای کوشیا (Kochia scoparia) در آبیاری با دو سطح شوریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات مورفولوژیک ریشه ارقام و لاین های جو (Hordeum vulgare) در مرحله گیاهچه ای، با استفاده از کاغذ صافی و اتاقک ژلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت کودسرک نیتروژن توسط کلروفیلمتر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای درشرایط کمآبیاریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum. L.) رقم پیشتازفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیاییفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف شوری و نیتروژن برفاکتورهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دورقم حساس و متحمل به شوری گندم نانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر کیفیت ظاهری، خصوصیات مرفولوژیکی وفیزیولوژیکی 3 گونه چمن بومیمجله علوم باغبانی1396
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن بومی جنس آگروپیرون به تنش رطوبتیمجله علوم باغبانی1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط منبع و مخزن در زعفران با استفاده از ضرایب همبستگی در سطوح مختلف آبیاری و تغذیهفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص‎های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ‎زدگی در مرحله گیاهچه‎ایدوفصلنامه چغندرقند1392
22دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در تعدادی از ارقام چغندر قند (Beta vulgaris L.)مجله تولید گیاهان زراعی1394
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فتوسنتز و پاسخ روزنه ها در شرایط کم آبیاری و خشک کردن جزیی منطقه ریشه در سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژلفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به سرما در اکوتیپ‌های فتان بلند (Festuca arundinacea L.) در شرایط مزرعه و کنترل‌شدهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارزش غذایی علوفه کوشیا (Kochia scoparia L.) تحت شرایط شوری و کم آبیاریفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جامع مدل DSSAT-Nwheat در طیف وسیعی از مناطق اقلیمی ایرانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
29دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ایفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
30دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش مکانیکی باد بر تعدادی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم (Triticum aestivum) پابلند و نیمه-پاکوتاهمجله تولید گیاهان زراعی1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شدهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهفلورسانس کلروفیل به عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ زدگی در چغندرقند (Beta vulgaris)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شدهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صفات مورفولوژیک ریشه ارقام قدیمی وجدید جو (Hordeum vulgare L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (Triticosecale wittmack)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فلور علف های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آبادفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت هافصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
41دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر وضعیت آبی و نشت الکترولیت برگ، فتوسنتز و فلورسانس کلروفیل در مراحل مختلف رشدی دو توده کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط شورفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهدفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 645 بار

نمودار سالانه مقالات حمیدرضا خزاعی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حمیدرضا خزاعی


به اشتراک گذاری صفحه حمیدرضا خزاعی

پشتیبانی