آقای دکتر محمد بنایان

Dr. Mohammad Bannayan Aval

دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179157)

14
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی