ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمد بنایان

Mohammad Bannayan Aval

دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179157)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمد بنایان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

سمتهای علمی و اجرایی محمد بنایان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات محمد بنایان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوهادهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
2دریافت فایل PDF مقالهمدلی ساده برای شبیه سازی عملکرد کلزا تحت شرایط تنش خشکیاولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهشاخص خشکی پارامترهای اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم درشمال شرق ایرانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهمدلی برای شبیه سازی مراحل نمو گیاهان CDSS-Model زراعینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
5دریافت فایل PDF مقالها ANZAN*-wheat: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره I توصیف و ارزیابی مدلنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالها ANZAN-Wheat Model: مدلی ساده برای شبیه سازی پتانسیل عملکرد گندم بهاره II تعیین پتانسیل عملکرد منطق هاینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات تداخلی تراکم های تاج خروس (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد ذرت (Zea maize)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عدم قطعیت پارامترهای مدل گیاهی vsm گندم زمستانه با استفاده از روش بیزی در مشهددومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات تغییر اقلیم بر روی طول دوره، شدت و زمان خشکی و آسیب پذیری گندم دیم ناشی از خشکی در شمال شرق ایرانششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
10دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی ، مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
11دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دوساله زعفرانسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
12دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعیسومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1393
13دریافت فایل PDF مقالهاثر نوسانات پارامترهای اقلیمی بر بازار گندمکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه1396
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo . Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهروابط آلومتریک ارتفاع بوته و صفات رویشی در ارقام گندمTriticum astivumدر مراحل مختلف رشد Allometric relationships of plant height and vegetative traits in wheat (Triticum astivum)cultivars at different growth stagesهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
16دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهینه مصرف کود نیتروژن با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن در تولید گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium)اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارنده های نیترات زایی در حضور منابع کودی مختلف نیتروژن بر ویژگی های رشدی گیاه کاهوچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه واریانس تولید سه گیاه دارویی با ذرت ، در مقیاس تک بوتههمایش ملی گیاهان دارویی1389
19دریافت فایل PDF مقالهاسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و شاخص های رشدی ذرتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
20دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اثر نیتروژن خاک بر تولید چغندر قندهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر صفات مرتبط با عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهاثر روغنهای گیاهی بر علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد روغنهای گیاهی بر کشش سطحی و کارایی علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی شکر تولیدی از چغندرقند در سطوح مختلف نیتروژن خاکسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات فیزیومورفولوژیک چمن تحت تنش همزمان (شوری و خشکی)دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
26دریافت فایل PDF مقالهتنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) و تحمل گوجه فرنگی (Lycopersicon escolentum) به علف کش های ریم سولفورون، ایمازاپیک و ایمازاماکسپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهپاسخ جوانه زنی بذر علف هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) به غلظت های مختلف ماده محرک جوانه زنی GR24پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای مدیریت و انتخاب بهینه ماشینهای کشاورزیهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
30دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف کود نتیروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف نور کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
31دریافت فایل PDF مقالهشاخص های فصل یخبندان در استان خراسان رضویاولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی کفایت بارش در استان خراسان رضوی برای کشت گندم دیماولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سطح برگ گیاه موسیر (Allium hirtifolium)دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جوانه زنی و قدرت بازیافت از تنش شوری بذر کوشیا (Kochia scoparia L) در درجه حرارت های مختلفدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
35دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روش های تخریبی و غیر تخریبیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
36دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات اقلیمی در حوضه کشف رود استان خراسان طی سه دوره آماری 2039-2010، 2069 -2040 ، 2099 - 2070 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری (ASD) خروجی مدل Had CM3اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف نور و آب کرچک Ricinus communis.Lاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
38دریافت فایل PDF مقالهرویکردی نو در پیشبینی روزانه دمای هوا با استفاده از سریهای زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم بهینه سازی اجتماع پرندگانکنفرانس ملی مهندسی نرم افزار1388

مقالات محمد بنایان در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر دما و پتانسیلاسمزی بر جوانهزنی بذور گلجالیز مصری Orobanche aegyptiacaدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرزفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مشهدفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک(مطالعه موردی: دشت مشهد)فصلنامه آب و خاک1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (Crocus sativus L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1395
9دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزای عملکرد، عملکرد و بهره وری نیتروژن دو رقم عدس دیمدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر اقلیم بر فراوانی وقوع رخدادهای نامطلوب آب و هوایی طی دوره رشد محصول گندم (مطالعه موردی: مناطق عمده تولید گندم‌دیم (Triticum aestivum L.) در ایران)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
11دریافت فایل PDF مقالهواکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهوازفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژندوفصلنامه چغندرقند1381
13دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1394
14دریافت فایل PDF مقالهریسک تولید گندم پائیزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد پاکلوبوترازول و بنزیل آمینوپورین در دو مرحله رشدی، بر عملکرد و شکستن خواب ریزغده های سیبزمینیفصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای1396
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1392
17دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum var. ILC 482) تحت تاثیر سطوح نیتروژن و آبیاریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهاثر حذف برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و رژیم های آبیاریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
19دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاریفصلنامه آب و خاک1393
20دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآوردهای حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستانفصلنامه آب و خاک1393
21دریافت فایل PDF مقالهصحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایرانفصلنامه آب و خاک1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران(استان خراسان)فصلنامه آب و خاک1392
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)فصلنامه آب و خاک1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولا ف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.)فصلنامه حفاظت گیاهان1396
25دریافت فایل PDF مقالهاختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)فصلنامه حفاظت گیاهان1393
26دریافت فایل PDF مقالهکنترل شیمیایی گل جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش های گلایفوسیت و سولفوسولفورونفصلنامه حفاظت گیاهان1393
27دریافت فایل PDF مقالهرفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیافصلنامه حفاظت گیاهان1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چند گونه علف هرزفصلنامه حفاظت گیاهان1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa. crus galli و Echinochloa orizy cola سوروففصلنامه حفاظت گیاهان1392
30دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) براساس مدل های سیگموییدیفصلنامه حفاظت گیاهان1391
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرزفصلنامه حفاظت گیاهان1391
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
33دریافت فایل PDF مقالهآنالیز خلاء عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط اقلیمی نیمه خشک: مطالعه شبیه سازیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
34دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهیفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوریفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1391
37دریافت فایل PDF مقالهآنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیافصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نوسان برخی مولفه های تولیدی گیاه به گیاه در گیاهان داروییفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
39دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزهدوفصلنامه ماشین های کشاورزی1395
40دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود Cicer arietinum L در شرایط آب و هوایی مشهددو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهدفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 378 بار

نمودار سالانه مقالات محمد بنایان طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد بنایان


به اشتراک گذاری صفحه محمد بنایان

پشتیبانی