ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمدحسن راشد محصل

Mohamad Hassan Rashed Mohasel

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180601)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدحسن راشد محصل در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

سمتهای علمی و اجرایی محمدحسن راشد محصل در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر
هیات تحریریه

مقالات محمدحسن راشد محصل در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک زیست سنجی به منظور بررسی آلودگی به نیکل آب آبیاریاولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی ماش و لوبیااولین همایش ملی حبوبات1384
3دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L .) بر رشد اولیه لوبیا (Phaseulus vulgaris L)اولین همایش ملی حبوبات1384
4دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره آبی تلخه(.Acroptilon repens L) بر جوانه زنی و رشد اولیه ماش(Vigna radiata L)اولین همایش ملی حبوبات1384
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی دو روش مختلف کاربرد علف کش پینوکسادن در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگومپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهانپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) با مدیریت محتوای نیتروژن خاکپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر کاربرد علفکش و مدیریت نیتروژندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل برخی از پهن برگهای مهم اراضی چغندرقند (Beta vulgaris) با استفاده از آزمون دز- پاسخ طی آزمایشات گلخانه ایسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارندگان فتوسیستم 2 بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره(Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تناوب گیاهان زراعی بر جمعیت کل و جنس های غالب باکتری های خاکهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند پویایی ازت کل خاک در تناوب گیاهان زراعیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد سیاهدانههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابیرقابت نوری در کانوپی مخلوط سه رقم گندم زمستانه و یولاف وحشیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل پالایش زیستی خاک الوده به سرب بوسیله خردل وحشی (Sinapis arvensis)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
19دریافت فایل PDF مقالهپالایش زیستی سرب بوسیله شلمی (Rapistrum rugosum)دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
20دریافت فایل PDF مقالهاثز تنش شوری و خشکی بز جوانه سنی بذر گیاه دارویی بنگدانه (.Hyoscyamus reticulatus L)سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
21دریافت فایل PDF مقالهکنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقندششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر علف کش متریبوزین بر پارامتر فلورسنس کلروفیل توده های مقاوم و حساس دُرنه (Echinochloa colona (L.) Link)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال بذر چاودار (.Secale cereal L)دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکشتهای تابستانه (برنج، ماش،کنجد و ذرت) روی فلور و تراکم علفهای هرز مهم گندم استان خوزستانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بذر علف های هرز مهم منطقه ی مشهد با استفاده از پردازش تصویردهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهکنترل علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش های تلفیقی وکاهش علفکشها در استان خوزستاناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکشت محصولات تابستانه و روشهای خاکورزی روی علفهای هرز گندم در استان خوزستاناولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول مدت تابش پرتو UV روی جوانه زنی بذر علف هرز تاجریزی سیاه (Solanum nigrum L )اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
29دریافت فایل PDF مقالهاثر روغنهای گیاهی بر علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد روغنهای گیاهی بر کشش سطحی و کارایی علفکش ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورونسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی جغجغه (Prosopis farcta) بر شاخص های جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف (Avena ludoviciana L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد الیاف شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شیرواندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (Pimpinella anisum L. )نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی گندم و چاودارنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
36دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انتقال مجدد ماده خشک ساقه تحت تاثیر تراکم کاشت در چهار رقم سورگوم دانه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخودپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GCپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
40دریافت فایل PDF مقالهاثر دماهای بالا بر مرگ و میر بذور خربزه وحشی (. Cucumis melo L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غرقابی و مدفون شدن بذور در خاک بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی (.Cucumis melo L)پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
42دریافت فایل PDF مقالهاثرات دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون اکوئیپ برعملکردذرت Zea mays L.) درتراکم های مختلف کاشتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهاختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون و کلودینافوپ - پروپارژیل درکنترل علف هرزیولاف وحشی Avena loduviciana L.دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی علف کش دیالان سوپربرخصوصیات فلورسانس کلروفیل درعلف هرزخردل وحشی Sinapis arvensis L.دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیرانواع و مقادیرکودهای آلی و معدنی برمدیریت علف هرزانگلی گل جالیزOrobanch aegyptica L.)دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرغلظت های مختلف جیبرلیک اسید روی جوانه زنی بذرعلف هرزترشک Rumex acetosella وخاکشیرتلخSisymbrium irioدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره بر رشد و رقابت ذرتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهمدیریت پایدارسلمه تره Chenopodium album L.) و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.) درمزرعه سیب زمینی با تکیه برراهکارتناوب زراعییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
49دریافت فایل PDF مقالهپی جویی توده های یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur مقاوم به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل درمزارع گندم استان خوزستانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی دماهای کاردینال برجوانه زنی غده های علف هرزمهاجم فیکاریاRanunculus ficariaیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیرانجام عملیات زراعی درشب برتراکم و وزن خشک علفهای هرزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی دامنه تحمل جوانه زنی بذور خربزه وحشی (Cucumis melo) به PHدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول مدت تابش پرتو UV روی جوانه زنی بذرعلف هرز ترشک Rumex acetosella و خاکشیرتلخ Sisymbrium irioششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش توتال ( مزوسولفورون+ یدوسولفورون در خاک)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
55دریافت فایل PDF مقالهتعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز سوروف(Echinocloa crus-galli) و تاج خروس(Amaranthus retroflexus) در لوبیا درخشاناولین همایش ملی حبوبات1384
56دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)چهارمین کنگره علوم باغبانی1384
57دریافت فایل PDF مقالهاثر دوره های مختلف غرقاب بر جوانه زنی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)چهارمین کنگره علوم باغبانی1384

مقالات محمدحسن راشد محصل در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرزفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اختلاط پذیری علف کش های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشکفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیلفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب های مختلف کاشت و اثر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه زنی بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens )فصلنامه حفاظت گیاهان1389
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاکفصلنامه حفاظت گیاهان1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شدهفصلنامه حفاظت گیاهان1391
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانهفصلنامه حفاظت گیاهان1392
12دریافت فایل PDF مقالهاثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف های هرزفصلنامه حفاظت گیاهان1392
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)فصلنامه حفاظت گیاهان1392
14دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشیفصلنامه حفاظت گیاهان1392
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه ترهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاکفصلنامه حفاظت گیاهان1393
17دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفهفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
18دریافت فایل PDF مقالهاثر رقابت علفهای هرز روی رشد و تخصیص ماده خشک در اندامهای مختلف چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1378
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اختلاط علفکش نیکوسولفورون + ریمسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus Lفصلنامه حفاظت گیاهان1398
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف کش تریفلورالین در خاکفصلنامه حفاظت گیاهان1398
21دریافت فایل PDF مقالهکنترل نوری علف های هرز و مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علف های هرز نخودفصلنامه حفاظت گیاهان1398
22دریافت فایل PDF مقالهکنش پیوسته برخی از مهم ترین پهن برگ کش های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند Beta vulgaris L ایرانفصلنامه حفاظت گیاهان1398
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی فلور و ساختار جوامع علف های هرز مزارع زعفران (.Crocus sativus L) استان خراسان رضویفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1397
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها وعملکرد زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر جوانی زنی بذر علف هرز خاکشیر تلخSisymbrium irioفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل یولا ف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.)فصلنامه حفاظت گیاهان1396
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بازدارندگان فتوسیستم دو بر شکل منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره (Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1394
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1394
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون + یدوسولفورون در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)فصلنامه حفاظت گیاهان1394
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر خارشتر Alhaji pseudalhagiفصلنامه حفاظت گیاهان1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تاثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-Dفصلنامه حفاظت گیاهان1394
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیلفصلنامه حفاظت گیاهان1393
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی فنولوژی فیکاریا (Ranunculus ficaria) و اثر عمق کاشت بر سبز شدن ریشه های غده ای آنفصلنامه حفاظت گیاهان1393
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumفصلنامه حفاظت گیاهان1393
38دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)فصلنامه حفاظت گیاهان1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.)فصلنامه حفاظت گیاهان1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎ کش های مختلف در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1391
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف های هرزفصلنامه حفاظت گیاهان1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت های مختلف عصاره کود دامی، کود استریل و غیر استریل بر جوانه زنی بذرهای تاج خروس ریشه قرمز و سوروففصلنامه حفاظت گیاهان1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد چند علف کش به صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب زمینی (Solanum tuberosum)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
46دریافت فایل PDF مقالهپاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ایفصلنامه حفاظت گیاهان1390
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون (توتال) در خاکفصلنامه حفاظت گیاهان1390
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کود آلی و تاثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آنفصلنامه حفاظت گیاهان1390
49دریافت فایل PDF مقالهاثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)فصلنامه حفاظت گیاهان1390
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارخشکی و یخبندان بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز Ranunculus ficariaفصلنامه حفاظت گیاهان1389
51دریافت فایل PDF مقالهپاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخودفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهاثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند (Polygonum aviculare)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فلور علف های هرز مزارع عدس (Lens culinaris) شهرستان خرم آبادفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
56دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال جوانه زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولکولی مقاومت به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده های یولاف وحشی زمستانه( Avena ludoviciana Duriu.)مزارع گندم استان خوزستانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
58دریافت فایل PDF مقالهاثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف کش شوالیه به منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua Lفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت تلفیقی (مکانیکی + شیمیایی) بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز، همراه با معرفی علف کش جدید انووک در مزارع پنبه بیرجندفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
60دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منحنیهای هم اثر در بررسی اثرات مخلوط علفکش مزوسولفورون+ یدوسولفورون با پینوکسادن در گندم (aestivum Triticum )فصلنامه حفاظت گیاهان1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از جنبه های مرفولوژی و بیولوژی ریشه های غدهای و بذر علف هرز مهاجم (Ranunculus ficaria L.) فیکاریافصلنامه حفاظت گیاهان1395
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی علف کشها در کنترل علفهای هرز سیب زمینی (.L tuberosum Solanum ) در جیرفت و کرجفصلنامه حفاظت گیاهان1395
63دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن سولفات آمونیم به محلول سمپاشی علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون محتوی کربنات کلسیم در کنترل علفهای هرز سوروف و گاوپنبهفصلنامه حفاظت گیاهان1395
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمون زیستسنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علفکش تریفلورالین در خاکفصلنامه حفاظت گیاهان1395
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاکدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1391
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 404 بار

نمودار سالانه مقالات محمدحسن راشد محصل طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمدحسن راشد محصل


به اشتراک گذاری صفحه محمدحسن راشد محصل

پشتیبانی