ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدعلی بهدانی

Mohammadali Behdani

دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177190)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمدعلی بهدانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

سمتهای علمی و اجرایی محمدعلی بهدانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی محمدعلی بهدانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات محمدعلی بهدانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهگزینش تحمل به خشکی سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط بیرجنددومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عکس العمل صفات مرفولوژیک و مرتبط با عملکرد گلرنگ(رقم کوسه)نسبت به تنش خشکیهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ(رقم کوسه)همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخصهای انتخاب برای تحمل به خشکی ژنوتیپ های گلرنگ بهارهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
5دریافت فایل PDF مقالهکود سبز و کاربرد آن در کشاورزیاولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مصرف انواع کودها و تاثیر آن بر عملکرد در مزارع زعفران(Crocus sativus) مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیاولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف گوگرد و عصاره کود حیوانی بر جوانه زنی آفتابگرداناولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با کود بیولوژیک سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) برخصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus anuus L.) در شرایط تنش شوریاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات سطح زیر کشت و عملکرد زعفران Crocus sativus L و پیش بینی وضعیت آینده مطالعه موردی : استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
10دریافت فایل PDF مقالههورمون پرایمینگ و بهبود مولفههای جوانهزنی بنگدانه جهت استقرار در مزرعهپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر بقایای گیاهی برکنترل علف هرز سوروف درمزارع گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی برخی از خصوصیات رشد گیاه گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاشت گیاهان پوششی و سیستمهای خاک ورزی برروی برخی از خصوصیات رشد وعملکرد گیاه گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برکنترل علفهای هرز گیاه گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت خاکپوش برروی عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه گلرنگسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های جوانه زنی گیاهچه آفتابگردانتحت تاثیرسویه های مختلف سودوموناس فلورسنت (Pseodomonas fluorescens)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مربوط به عملکرد دانه آفتابگرداناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی و زمان بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی آفتابگرداناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاشت گیاهان پوششی و مدیریت مالچ برروی برخی ازخصوصیات رشد گیاه گلرنگیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر گوگردآلی و تقسیط نیتروژن برپارامترهای رویشی هیبرید آذرگل آفتابگردانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محتوای روغن پروتئین و عملکرد دانه آفتابگردان تحت تاثیر کودگوگرد آلی گرانوله و زمان مصرف نیتروژنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهاثرکودهای زیستی، شیمیایی و دامی براجزاء عملکردوبیومس آفتابگرداندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهتاثری آللوپاتیک عصاره آبی بنه زعفران (Crocus Sativus L.) بر خصوصیات جوانه زنی بذور گندماولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خصوصیات شیمیایی آب آبیاری بر عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) در خراسان جنوبیاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
25دریافت فایل PDF مقالهسنجش نگرش کشاورزان زعفران کارنسبت به تولید و مصرف زعفران Crocus sativus L درخراسان جنوبیهمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
26دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و گلبرگ 4 رقم گلرنگ پاییزهاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)در کشت معمول و حفاظتی آن پس از گندماولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندماولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
29دریافت فایل PDF مقالهاثر وزن بنه و مصرف انواع کود بر ویژگی های کلاله و خامه زعفران (crocus sativus L)دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص شانون در استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط اقلیمیاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
31دریافت فایل PDF مقالهاثر استعمال برگی گلایسین بتائین بر تخفیف تىش شوری در مرحله رشد ریشی گیاه سویا (.Glycine max L)اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش حداکثر احتمال شباهت و شبکه ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه ی کاربری اراضی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان قایناتاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی گونه های غالب میکوریز همراه همراه ریشه زعفران شهرستان های بیرجند و سرایاندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر PH بر خصوصیات کورم در مزارع زعفران شهرستان بیرجنددومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
35دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف فسفر بر رشد رایزو کتونیا سولانی در عدسدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه کاربری اراضی( مطالعه موردی: شهرستان قاینات)سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی1394
37دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای جهت تهیه نقشهکاربری اراضی شهرستان قاینات دراستان خراسان جنوبیسومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی1394
38دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهوارهای لندست(مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات)سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات آنالیز های رشد مختلف گوجه فرنگی در پاسخ به سیستم های کشت متداول ،سنتی و پایدار کم نهادهاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای فسفره بر بیان پرولین 5- کربوکسیلات ردوکتازدر زعفران (.Crocua sativus L.)چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات زایشی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
42دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد حاصل خیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L)چهارمین همایش ملی زعفران1394
43دریافت فایل PDF مقالهمطالع خصوصیات کیفی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر انواع کودهای زیستیچهارمین همایش ملی زعفران1394
44دریافت فایل PDF مقالهاثر سن مزارع زعفران بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بخشی از خراسان جنوبیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
45دریافت فایل PDF مقالهاثر کشت و کار ممتد گیاه زعفران بر غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک در مزارع چند ساله در بخشی از خراسان جنوبیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت و مدت زمان غوطه وری بنه در اسید سالیسیلیک بر عملکرد گل و شاخص های فلورسانس کلروفیل زعفراناولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
47دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت و مدت زمان خیساندن بنه در نیترات پتاسیم بر عملکرد گل و شاخص های فلورسانس کلروفیل زعفراناولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزانهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)پنجمین همایش ملی زعفران1397
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مصرف گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و کود دامی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کلزانهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
51دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراکسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
52دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز باریک برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
53دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز پهن برگ پنبه ( Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت خاک و آب بر عملکرد زعفرانچهارمین همایش ملی زعفران1394
55دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثرمدیریت زراعی بر عملکرد زعفرانچهارمین همایش ملی زعفران1394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نیتروکسین بر خصوصیات بیوشیمیایی کلاله زعفراندومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1395
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسموپرایمنیگ بر بهبود مولفه های جوانه زنی بذور گیاه دارویی بنگ دانه ( Hyoscyamus niger )همایش ملی گیاهان دارویی1389
58دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
60دریافت فایل PDF مقالهتأثیراستعمال برگی گلایسینبتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های سویا Glycine max L. )دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
61دریافت فایل PDF مقالهمکان گزینی اراضی مستعد کشت گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در شهرستان اراک بر اساس عوامل زمینیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
62دریافت فایل PDF مقالهواکنش برخی ویژگی های بنه های دختری زعفران (Crocus sativus) به اندازه بنه مادری و مصرف کودهای بیولوژیک ، دامی و شیمیاییدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر وزن بنه و انواع مختلف کود بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
64دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش شوری در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max L)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره در شرایط بیرجندهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی بذور تولیدی ارقام گلرنگ بهارههمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
67دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجندهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388

مقالات محمدعلی بهدانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگفصلنامه علوم دامی ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل ژنوتیپ های گلرنگ بهاره به سایه اندازی طبق و برگ های مجاور آن در شرایط بیرجندفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد گندمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش بومی زعفران کاران پیرامون مسایل مرتبط با آبیاری(مطالعه موردی: خراسان جنوبی)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
5دریافت فایل PDF مقالهاثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهارهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1388
6دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری محدود بر رشد و عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط بیرجندفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1389
7دریافت فایل PDF مقالهاثر روش های مختلف کنترل علف های هرز و خاک ورزی بر مدیریت علف های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندمفصلنامه حفاظت گیاهان1394
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات رشدی بنه های دختری زعفران تحت تاثیر نظام های کشاورزی رایج و ارگانیکفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus sativus L)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
12دریافت فایل PDF مقالهعملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تأثیر کاربرد عناصر کم-مصرف و ورمی کمپوست در دو منطقه کرمان و بردسیرفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مصرف ورمی‌کمپوست و عناصر کم‌مصرف بر کمیت و کیفیت علوفه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
14دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
15دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری و تراکم بر رشد و عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در گلرنگ )Carthamus tinctorius L(. پاییزهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
16دریافت فایل PDF مقالهواکنش چند رقم گندم نان به محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی و آهن در دو منطقه با خاک متفاوتفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص‌های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی( Thymus vulgaris L.) و دنایی (Thymus daenensis celak.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
18دریافت فایل PDF مقالهغنی‌سازی زیستی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) قدیمی و جدید توسط محلول-پاشی فرم‌های مختلف روی و آهنفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
19دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته و مصرف منفرد و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد بذر و موسیلاژ در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
20دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مصرف گوگرد و کود دامی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L.)دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1397
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در زعفران های با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSRفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)مجله پژوهش های تولید گیاهی1397
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دومفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد باتیوباسیلوس بر عملکرد کیفی و خصوصیات مورفولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (Triticum aestivum Lفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهتغییرات شاخص کلروفیل(SPAD)، محتوای نسبی آب، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه ژنوتیپ گلرنگ بهاره تحت تاثیر قطع آبیاریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 256 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدعلی بهدانی

تماس با محمدعلی بهدانی


به اشتراک گذاری صفحه محمدعلی بهدانی

پشتیبانی