آقای دکتر کامبیز بازرگان

Dr. kambiz bazargan

دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182593)

17
14
50
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی