ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه تحقیقات خاک و آب

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,130
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 203
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 6
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1اثر مدیریت آبیاری با آب شور بر شوری خاک در یک دوره تناوب زراعی
فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1394
2تاثیر تنش رطوبتی و سوپرجاذب بر عملکرد محصول ذرت
فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1396
3تغییرات ضرایب توانی و زمان پیشروی آب در مدیریت آبیاری جویچه ای یک در میان متناوب

فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1396
4ارزیابی و تحلیل حساسیت مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد چغندرقند تحت تنش های آبی در شهرکرد
فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1396
5انتخاب مدل بهینه نفوذ آب در خاک ( مطالعه موردی: اراضی جهاد نصر استان خوزستان)

فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1398
6ارزیابی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در برخی خاکهای استان لرستان
نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
7تعیین تبخیر تعرق کلزا در شرایط استاندارد و اثر مدیریت کم آبیاری بر افزایش کارآیی مصرف آب آن

نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
8اثرمدیریت کم آبیاری به روش خشکی موضعی ریشه (PRD) بر افزایش کارآیی مصرف آب درانگور


نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
9تاثیرریزوبیوم و میکوریزاآربوسکولار برکارآیی مصرف آب، غلظت عناصرغذایی کم مصرف و عملکرد لوبیا چیتی تحت رژیمهای متفاوت آبیاری
نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
10بررسی رابطه بین الگوهای پیوند از دور نیمکره شمالی با خشک سالی های شمال غرب ایران
فصلنامه جغرافیای طبیعی1400
11بررسی شاخص های رشدی گل جالیز در برخی ارقام تجاری گوجه فرنگی
پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1400
12نقش باکتری های حل کننده فسفر در پویایی فسفر در اکوسیستم های آبی
پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1400
13ارزیابی مدل های SALTMED و AquaCrop در شبیه سازی عملکرد ذرت شیرین در شرایط کم آبیاری و کاربرد سوپرجاذب
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
14مقایسه کارایی دو مدل دیست و آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد گندم

نشریه آبیاری و زهکشی ایران1400
15ارزیابی مدل های AquaCrop و WOFOST در شبیه سازی عملکرد سیب زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی
مجله مدیریت آب در کشاورزی1399
16جداسازی باکتری های Sinorhizobium meliloti از خاک های تحت کشت یونجه در کرج و بررسی تاثیر آنها بر عملکرد یونجه
نشریه پژوهش های خاک1393
17اثر غلظت کادمیم و سرب اضافه شده بر زیست فراهمی آن ها در خاک های مختلف
نشریه پژوهش های خاک1393
18مشخصات جذب سطحی کادمیم در تعدادی از خاک های آهکی ایران
نشریه پژوهش های خاک1393
19تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دو رقم کلزا در دو خاک شور
نشریه پژوهش های خاک1393
20پالایش میکروبی خاک های آلوده به مواد نفتی و بررسی نقش رایزوسفر در کارایی ریز جانداران
نشریه پژوهش های خاک1393
21مقایسه تاثیر اسید سولفورو و اسید سولفوریک بر خصوصیات کیفی خاک و رشد گیاه سویا


نشریه پژوهش های خاک1393
22بررسی روند تغییرات اندام های زیر زمینی زعفران در اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی
نشریه پژوهش های خاک1393
23تاثیر تنش شوری بر فرایند تثبیت بیولوژیک نیتروژن و شاخص های رشد دو رقم سویا در مراحل مختلف فنولوژیک
نشریه پژوهش های خاک1393
24بررسی اثرات کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گوجه فرنگی در یک خاک آلوده به کادمیوم
نشریه پژوهش های خاک1394
25بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت خیار در شرایط مزرعه
نشریه پژوهش های خاک1394
26افزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شوری
نشریه پژوهش های خاک1394
27ارزیابی تاثیر آلودگی نفتی بر شدت آب گریزی خاک در بختیاردشت اصفهان
نشریه پژوهش های خاک1394
28بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum)
نشریه پژوهش های خاک1394
29شاخص درجه زردی و آهن فعال برای ارزیابی تحمل برخی پایه های مرکبات به آهک خاک
نشریه پژوهش های خاک1394
30اثر باکتری باسیلوس سوبتلیس و مقادیر کودشیمیایی سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (علی کاظمی و هاشمی)
نشریه پژوهش های خاک1394

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون 3 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه موسسه تحقیقات خاک و آب

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب تاکنون با 1,172 پژوهشگر از 125 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 366 مقاله نویسنده اول
  • 431 مقاله نویسنده دوم
  • 436 مقاله نویسنده سوم
  • 256 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه تحقیقات خاک و آب در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,170,989 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
پشتیبانی