Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه تحقیقات خاک و آب

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,434
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,017
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 198
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 6
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی کیفیت آبهای سطحی با استفاده از روش CWQIنخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز1401
2بررسی کارآیی روش TOPSIS در اولویت بندی اراضی برای کشت زعفران


فصلنامه آب و خاک1401
3اثر تنش خشکی و سطوح کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک دو ژنوتیپ لوبیا قرمز
فصلنامه علوم زراعی ایران1391
4برآورد حدود پایداری خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاکنشریه پژوهش های خاک1396
5اثر اسیدهای آلی ریشه در قابلیت جذب عناصر غذایی در ریزوسفر
نشریه پژوهش های خاک1396
6اثر محلول پاشی روی، آهن و منگنز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

فصلنامه علوم زراعی ایران1396
7نمون سازی واکنش سورگوم به شوری در مرحله جوانه زنی
پژوهش آب در کشاورزی1393
8بررسی کارایی همزیستی قارچ های مایکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر

پژوهش آب در کشاورزی1393
9بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز
پژوهش آب در کشاورزی1394
10برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند
پژوهش آب در کشاورزی1391
11برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره ای لندست ۵ دردشت قزوین
پژوهش آب در کشاورزی1395
12ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.)

نشریه پژوهش های خاک1387
13مطالعه تاثیر کاربرد کود دامی بر گیاه پالایی رعنازیبا (Gaillardia grandiflora) و جذب سرب از خاک
فصلنامه علوم باغبانی ایران1401
14بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب های آبیاری کشور
پژوهش آب در کشاورزی1391
15مدیریت آبیاری گندم با استفاده از آب شور در اراضی جنوبی استان خوزستان
پژوهش آب در کشاورزی1391
16برآورد تبخیر-تعرق واقعی گندم با استفاده از الگوریتم سبال نسبت به نتایج لایسیمتری در شرایط استاندارد در ایستگاه های تحقیقاتی تبریز و کرج
پژوهش آب در کشاورزی1401
17اثر اسید سیلیسیک و باکتری های حل کننده فسفات بر فراهمی عناصر کم مصرف

نشریه پژوهش های خاک1401
18ارزیابی وضعیت و اولویت نیاز به عناصر غذایی در گوجه فرنگی به روش تشخیص چندگانه در استان بوشهر
نشریه پژوهش های خاک1401
19ارزیابی وضعیت و اولویت نیاز به عناصر غذایی در کلزا با روش تشخیص چندگانه و انحراف از درصد بهینه در شمال استان خوزستان
نشریه پژوهش های خاک1401
20اثر باکتری های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر صفات مهم زراعی دو رقم گندم (Triticum aestivum L.; Triticum turgidum var. durum) در شرایط دیم
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1401
21مصرف کودهای زیستی حاوی باکتری های ریزوبیوم در اراضی زیر کشت لگوم ها (روش ها، پتانسیل ها، مزایا و محدودیت ها)

دو فصلنامه مدیریت اراضی1401
22بررسی وضعیت آلودگی خاک و محصولات کشاورزی در ایراندو فصلنامه مدیریت اراضی1401
23ارزیابی اراضی، ضرورت دستیابی به توسعه پایدار
دو فصلنامه مدیریت اراضی1401
24چارچوب مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران


دو فصلنامه مدیریت اراضی1401
25مروری بر ارزش گذاری اقتصادی خاک
دو فصلنامه مدیریت اراضی1401
26افزایش کارآیی مصرف آب در کلزا با انجام کم آبیاری دربرخی مراحل رشد
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
27اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش در شهرستان ایذه
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
28بررسی رابطه بین مدیریت مناسب آبیاری و عملکرد دانه گندم آبی در استان لرستان
سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1397
29بررسی برخی عوامل موثر بر غلظت سرب و کادمیوم در نواحی مختلف بیابان سجزی با تاکید بر پراکنش پوسته های زیستی خاک
پژوهش های حفاظت آب و خاک1400
30تاثیر کاربرد مایه تلقیح ازتو باکتر و قارچ میکوریزی بر جذب برخی عناصر معدنی توسط ذرت علوفه ای (رقم سینگل کراس ۷۰۴) در سطوح مختلف فسفر
نشریه پژوهش های خاک1388

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

ردیفعنوان طرحسال نشر
1ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان کردستان: (بیجار سنندج مریوان)1358
2گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه جوین و اسفراین: (استان خراسان)1356
3کلیاتی در مورد نمونه برداری و تفسیر تجزیه آب در کشاورزی1354
4روشهای آزمایشگاهی تجزیه خاک در آزمایشگاههای اداره کل حاصلخیزی خاک1344
5گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه کهگیلویه و بویراحمد1347
6گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی قسمتی از منطقه دهلران: فرمانداریکل ایلام و پشتکوه1352
7مطالعات ارزیابی جهت تعیین قابلیت آبیاری اراضی مهاباد1353
8گزارش مطالعات تفصیلی و نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه دهکده نمونه ولیعهد (استان خوزستان)1353
9گزارش فنی شماره31342
10گزارش فنی شماره2: نتایج آزمایشات کودشیمیایی در ایران ، محصولات زمستانی سال ‮‭41‬ _ ‮‭1340‬1341
11گزارش فنی شماره 1 : نتایج آزمایشات کود شیمیایی در ایران1340
12گزارش فنی شماره 5: نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی در روی محصولات تابستانه1343
13نتایج آزمایشات کودهای شیمیایی در زراعتهای تابستانی1344
14گزارش خاکشناسی نیمه تفضیلی دهنه شور نیشابور (استان خراسان)1360
15مسایل کیفیت آب و آبیاری
16برنامه کار سال ‮‭1349‬موسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک1348
17فرسایش خاک در ایران
18گزارش خاکشناسی منطقه بمپور استان سیستان و بلوچستان1351
19ارزیابی منابع و قابلیت اراضی منطقه مهران ایلام کوهدشت ( استانهای ایلام و لرستان)1359
20گزارش مطالعات خاکشناسی تفصیلی ایستگاه تحقیقات خاک و آب ماکران (ساری)1359
21محاسبه تبخیر از طشتک کلاس ‭A ‬، فرمول اصلاح شده کریستیانس1351
22گزارش تکمیلی خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه سرخس استان خراسان1350
23گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی شرکت تعاونی تولید روستایی مارون بهبهان (استان خوزستان)1358
24مطالعه تفضیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی بنگاه کشاورزی میاندوآب آذربایجان
25گزارش خاکشناسی و طبقه بندی اراضی گله گاه (حوزه رودخانه شور): فارس (استان هفتم) ایران
26مطالعات نیمه تفضیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی پروژه طالقان : قزوین ایران1339
27گزارش خاکشناسی تفصیلی و طبقه بندی اراضی منطقه مهران فرمانداریکل ایلام1351
28گزارش خاکشناسی اجمالی منطقه کرج - آبیک (استان مرکزی)1350
29گزارش نیمه تفصیلی خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه سرخس استان خراسان1348
30گزارش خاکشناسی اجمالی مناطق قروه، دهگلان و بیجار استان کردستان1356

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون 3 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه موسسه تحقیقات خاک و آب

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب تاکنون با 1,518 پژوهشگر از 136 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 492 مقاله نویسنده اول
  • 577 مقاله نویسنده دوم
  • 560 مقاله نویسنده سوم
  • 335 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه تحقیقات خاک و آب در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
پشتیبانی